Referenser

Rapporter och memon där scenarier har använts.

Krisberedskap
Öhlund, E., Reichel, B. och Lindgren, J. (2021) Scenarier till stöd för planeringen av försörjningsberedskap. Med exempel på beredskapsåtgärder Öppnas i nytt fönster.. FOI-R--5144--SE
Thunholm, P (2021) Hybrida hot - Scenarier och exempel som stöd för utbildning inom Polismyndigheten Öppnas i nytt fönster.. FOI-R--5137--SE
Eckersand, U., Odell, A. (2020) Scenarier för samhällseffekter av covid-19. FOI Memo 7286
Olsson, M., Odell, M. (2020) Grundscenario för Sjöfartsverket. FOI Memo 7048
Eriksson, P., Eckersand, U. (2020) Typfall Pandemi Öppnas i nytt fönster.. FOI Memo 7039
Eriksson, P., Eckersand, U. (2019) Typfall krisberedskap för länsstyrelserna Öppnas i nytt fönster.. FOI-R--4799--SE
Odell, A., Eriksson, P., Welander, F. (2019) Scenario för kommuner och kommunal räddningstjänst – Grundscenario. FOI Memo 6787
Hörnsten Friberg, L. och Wulff, M. A. (2006). Handledning för skogsbrandscenario i stormen Gudruns spår. FOI Memo 1621

Energi
Johansson, B., Jonsson, D.K. (2018) Beredskap i framtida energisystem - en analys med utgångspunkt i Energimyndighetens ”Fyra framtider”. Öppnas i nytt fönster. FOI-R--4589--SE
Jonnson, D.K. et. al. (2017) Scenariobaserad planering av civilt försvar inom energiområdet. Öppnas i nytt fönster. FOI-R--4356--SE
Jonsson, D.K., Johansson, B. Månsson, A., Nilsson, L.J., Nilsson, M., Sonnsjö, H. (2015). Energy security matters in the EU Energy Roadmap. Energy Strategy Reviews, 6, 48-56
Johansson, B., Jonsson, D.K., Månsson, A., Nilsson, L.J., Nilsson, M. (2014). Klimatpolitik och energisäkerhet: konflikter och synergier. FOI-R--3896--SE Öppnas i nytt fönster.
Jonsson, D.K. (red.), Johansson, B., Månsson, A., Sonnsjö, H. (2014). Energi, säkerhet och konflikt i ett framtidsperspektiv. Öppnas i nytt fönster. FOI-R--3813--SE
Jonsson, D.K., Sonnsjö, H. (2013). EU:s framtida energisäkerhet i en föränderlig omvärld. Scenarioanalys för Försvarsmakten. Öppnas i nytt fönster. FOI-R--3627--SE

Nationell risk- och förmågebedömning
Darin Mattson, K., Stenérus Dover, A. (2016) Sammanställning av myndigheternas särskilda förmågebedömning med avseende på scenario skyfall. FOI Memo 5687
Veibäck, E., Mossberg Sonnek, K., Mårtensson, T. (2014) Svaveldimma över Sverige från vulkanutbrott på Island – en analys inom Nationell risk och förmågebedömning. Öppnas i nytt fönster. FOI Memo 5087
Darin Mattsson, K., Lindgren, J., Veibäck, E. (2014) Skred i Göta älvdalen – Ett scenario framtaget för den svenska nationella risk- och förmågebedömningen (NRFB). FOI Memo 4927
Hedtjärn Swaling, V. (2014) Afrikansk svinpest. FOI Memo 4918
Hedtjärn Swaling, V., Mårtensson, T. (2014) Storm med orkanbyar i Götaland och sydöstra Svealand – Ett scenario framtaget för den svenska nationella risk- och förmågebedömningen (NRFB). FOI Memo 4838
Veibäck, E. et.al. (2014) Underlag till nationell risk- och förmågebedömning 2013. Analys av fem scenarier till den svenska nationella risk- och förmågebedömningen 2013 och två nyframtagna scenarier inför kommande år. Öppnas i nytt fönster. FOI-R--3767--SE

Övrigt
Hedtjärn Swaling, V., Malmberg Andersson, F. (2018) NCS3 Förstudie - Bortom sakernas internet. Öppnas i nytt fönster.
FOI-R--4643--SE
Stenström, M., Carlson, E. (2015) Strategisk migrationsanalys 2013-2015 Öppnas i nytt fönster.. FOI-R--4180--SE
Åhman,T., Tejpar, J., Frelin, J. (2012) MSB:s internationella insatser – Fem framtidsscenarier. FOI-R--3556--SE Öppnas i nytt fönster.
Carlsen, H., och Wijkman Svahn, P., (2012) Använd socioekonomiska scenarier i klimatanpassning - en vägledning Öppnas i nytt fönster., FOI-R--3393-SE
Jonsson, D., Sonnsjö, H. (2012) Att variera framtiden. Diskussion om hur explorativa scenariers byggstenar kan användas i Försvarsmaktens omvärldsanalys. Öppnas i nytt fönster. FOI-R--3374--SE
Carlsson-Kanyama, A., Carlsen H., och Dreborg, K., (2011) Klimatanpassade framtidsbilder av Danderyds kommun, FOI Memo 3694
Carlsen, H., och Dreborg, K., (2008) Dynamisk generering av socioekonomiska scenarier för klimatanpassning: metod, byggstenar och exempe Öppnas i nytt fönster.l, FOI-R--2512--SE

Dela sidan

Senast uppdaterad: 2021-12-02