Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Referenser

Rapporter och memon där scenarier har använts.

Krisberedskap
Öhlund, E., Reichel, B. och Lindgren, J. (2021) Scenarier till stöd för planeringen av försörjningsberedskap. Med exempel på beredskapsåtgärderöppnas i nytt fönster. FOI-R--5144--SE
Thunholm, P (2021) Hybrida hot - Scenarier och exempel som stöd för utbildning inom Polismyndighetenöppnas i nytt fönster. FOI-R--5137--SE
Eckersand, U., Odell, A. (2020) Scenarier för samhällseffekter av covid-19. FOI Memo 7286
Olsson, M., Odell, M. (2020) Grundscenario för Sjöfartsverket. FOI Memo 7048
Eriksson, P., Eckersand, U. (2020) Typfall Pandemiöppnas i nytt fönster. FOI Memo 7039
Eriksson, P., Eckersand, U. (2019) Typfall krisberedskap för länsstyrelsernaöppnas i nytt fönster. FOI-R--4799--SE
Odell, A., Eriksson, P., Welander, F. (2019) Scenario för kommuner och kommunal räddningstjänst – Grundscenario. FOI Memo 6787
Hörnsten Friberg, L. och Wulff, M. A. (2006). Handledning för skogsbrandscenario i stormen Gudruns spår. FOI Memo 1621

Civilt försvar
Goliath M., Lidström K., Nylén T., Sivertsson S. (2021) Kärnvapenscenario för räddningstjänst.öppnas i nytt fönster FOI-R--5131--SE
Odell, A., Welander, F., Eriksson, P. (2020) Scenarier för kommuner och kommunal räddningstjänst under höjd beredskapöppnas i nytt fönster. FOI-R--4823--SE
Goliath, M. (2019) Kärnvapenfall för totalförsvarsplanering.öppnas i nytt fönster FOI Memo 6724
Jonsson, D. (2018) Typfall 5: Utdragen och eskalerande gråzonsproblematiköppnas i nytt fönster.
FOI Memo 6338
Jonsson, D. (2017) Att använda scenarier i planering för civilt försvar.öppnas i nytt fönster FOI-R--4434--SE
Lindgren, F. (2014) Hotbildsunderlag i utvecklingen av civilt försvar.öppnas i nytt fönster FOI Memo 5089

Energi
Johansson, B., Jonsson, D.K. (2018) Beredskap i framtida energisystem - en analys med utgångspunkt i Energimyndighetens ”Fyra framtider”.öppnas i nytt fönster FOI-R--4589--SE
Jonnson, D.K. et. al. (2017) Scenariobaserad planering av civilt försvar inom energiområdet.öppnas i nytt fönster FOI-R--4356--SE
Jonsson, D.K., Johansson, B. Månsson, A., Nilsson, L.J., Nilsson, M., Sonnsjö, H. (2015). Energy security matters in the EU Energy Roadmap. Energy Strategy Reviews, 6, 48-56
Johansson, B., Jonsson, D.K., Månsson, A., Nilsson, L.J., Nilsson, M. (2014). Klimatpolitik och energisäkerhet: konflikter och synergier. FOI-R--3896--SEöppnas i nytt fönster
Jonsson, D.K. (red.), Johansson, B., Månsson, A., Sonnsjö, H. (2014). Energi, säkerhet och konflikt i ett framtidsperspektiv.öppnas i nytt fönster FOI-R--3813--SE
Jonsson, D.K., Sonnsjö, H. (2013). EU:s framtida energisäkerhet i en föränderlig omvärld. Scenarioanalys för Försvarsmakten.öppnas i nytt fönster FOI-R--3627--SE

Nationell risk- och förmågebedömning
Darin Mattson, K., Stenérus Dover, A. (2016) Sammanställning av myndigheternas särskilda förmågebedömning med avseende på scenario skyfall. FOI Memo 5687
Veibäck, E., Mossberg Sonnek, K., Mårtensson, T. (2014) Svaveldimma över Sverige från vulkanutbrott på Island – en analys inom Nationell risk och förmågebedömning.öppnas i nytt fönster FOI Memo 5087
Darin Mattsson, K., Lindgren, J., Veibäck, E. (2014) Skred i Göta älvdalen – Ett scenario framtaget för den svenska nationella risk- och förmågebedömningen (NRFB). FOI Memo 4927
Hedtjärn Swaling, V. (2014) Afrikansk svinpest. FOI Memo 4918
Hedtjärn Swaling, V., Mårtensson, T. (2014) Storm med orkanbyar i Götaland och sydöstra Svealand – Ett scenario framtaget för den svenska nationella risk- och förmågebedömningen (NRFB). FOI Memo 4838
Veibäck, E. et.al. (2014) Underlag till nationell risk- och förmågebedömning 2013. Analys av fem scenarier till den svenska nationella risk- och förmågebedömningen 2013 och två nyframtagna scenarier inför kommande år.öppnas i nytt fönster FOI-R--3767--SE

Övrigt
Hedtjärn Swaling, V., Malmberg Andersson, F. (2018) NCS3 Förstudie - Bortom sakernas internet.öppnas i nytt fönster
FOI-R--4643--SE
Stenström, M., Carlson, E. (2015) Strategisk migrationsanalys 2013-2015öppnas i nytt fönster. FOI-R--4180--SE
Åhman,T., Tejpar, J., Frelin, J. (2012) MSB:s internationella insatser – Fem framtidsscenarier. FOI-R--3556--SEöppnas i nytt fönster
Carlsen, H., och Wijkman Svahn, P., (2012) Använd socioekonomiska scenarier i klimatanpassning - en vägledningöppnas i nytt fönster, FOI-R--3393-SE
Jonsson, D., Sonnsjö, H. (2012) Att variera framtiden. Diskussion om hur explorativa scenariers byggstenar kan användas i Försvarsmaktens omvärldsanalys.öppnas i nytt fönster FOI-R--3374--SE
Carlsson-Kanyama, A., Carlsen H., och Dreborg, K., (2011) Klimatanpassade framtidsbilder av Danderyds kommun, FOI Memo 3694
Carlsen, H., och Dreborg, K., (2008) Dynamisk generering av socioekonomiska scenarier för klimatanpassning: metod, byggstenar och exempeöppnas i nytt fönsterl, FOI-R--2512--SE

Dela sidan

Senast uppdaterad: 2021-12-02