Transporter

FOI:s forskning kring transportsystem rör bland annat hur beredskapshänsyn kan tas i planeringen, frågor kring logistik och varuflöden vid kriser och krig samt skyddsvärd verksamhet i transportsystemet. Fungerande varuflöden vid kris och krig är beroende av, och bygger på, systemen för transportinfrastruktur och transporttjänster, men kan också studeras delvis fristående från dessa. Forskningen inom området finansieras i huvudsak av Trafikverket.

Kvällstrafik

För specifika projekt som bedrivs inom området transporter, se vänstermenyn. Där beskrivs projekten Beredskapshänsyn i transportsystemet (BULT) och Skyddsvärd verksamhet i transportsystemet (SVIT) mera ingående.

Senast uppdaterad: 2022-12-07