Kontakt

Beredskapshänsyn i transportsystemet (BULT)

BULT syftar till att bygga ny kunskap om vad beredskapshänsyn i transportsystem innebär utifrån nya teknologier, förändrade varuförsörjningskedjor och framtida hotbilder, samt att undersöka hur beredskapshänsyn kan integreras i statens och näringslivets beslutsprocesser.

Vill du få nyhetsmail ang BULT - anmäl dig här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Siluett av ett huvud med trafik projecerat på.

Programmet utförs genom fem arbetspaket med fokus på följande:

  1. Resilienta varuförsörjningskedjor (leds av prof. Erik Sandberg på Linköpings universitet)
  2. Teknologier som formar framtidens transportsystem (leds av docent Erik Jenelius på KTH)
  3. Politik, policy och beslutsfattande (leds av prof. Karolina Isaksson på Statens väg- och transportforskningsinstitut - VTI)
  4. Scenarier för hot mot framtida transportsystem (leds av forskningsledare Pär Eriksson på FOI)
  5. Syntes och kommunikation (leds av fil.dr. Camilla Eriksson på FOI)

Programmet leds av FOI i partnerskap med Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Linköpings universitet (LiU) och Kungliga tekniska högskolan (KTH). En intressentgrupp med representanter från myndigheter, branschorganisationer och företag inom transportsektorn finns knuten till programmet. BULT finansieras av forskningsmedel från Trafikverket.

Vill du komma i kontakt med BULT kan du mejla bult@foi.se

Rapporter

Kontakt

Senast uppdaterad: 2023-05-23