Kontakt

Skyddsvärd verksamhet i transportsystemet (SVIT)

Forskningsprojektets syfte är att undersöka förutsättningar, målsättningar och drivkrafter för offentliga och privata aktörer i transportsystemet. Detta ska utmynna i riktlinjer eller ramverk för att identifiera skyddsvärd verksamhet i transportsystemet.

Väg under kvällstid

Projektet genomförs huvudsakligen i tre steg. Vi ska:

  1. Kartlägga ett antal privata aktörers uppfattning om den egna rollen i transportsystemet under kris och höjd beredskap. Just nu finns en enkät öppen som vänder sig till företagsledare i transportområdet. Läs mer om enkäten
  2. Identifiera faktorer (till exempel förutsättningar och drivkrafter) som påverkar aktörernas agerande i planeringen inför och under en kris eller höjd beredskap. Detta undersöker vi tillsammans i en serie workshoppar och kompletterande intervjuer.
  3. Utifrån aktörernas uppfattning om sin roll i systemet och de faktorer som kan antas påverka deras planering för och agerande under en kris eller höjd beredskap föreslå riktlinjer för att identifiera skyddsvärda verksamheter.

SVIT finansieras av Trafikverket. Välkommen att maila svit@foi.se om du vill komma i kontakt med oss.

Rapporter

Kontakt

Senast uppdaterad: 2022-12-08