Kontakt

Asien och Mellanöstern

I FOI:s Asien- och Mellan­östern­program studeras politisk, militär, ekonomisk och social utveckling i Asien och Mellanöstern. Projektet är framåt­­blickande och ska studera säkerhets­politisk utveckling och breda strategiska trender i Asien och Mellanöstern.

Sönderbombad fasad

Foto: Sergey Ponomarev

De geografiska områden som projektet kontinuerligt följer är:

  • Nordöstra Asien med fokus på Kina, Japan och Koreahalvön
  • Sydasien med fokus på Indien och Pakistan
  • Mellanöstern med fokus på Iran, Saudi­arabien, Turkiet, Israel, Irak och Syrien

Projektet ämnar också upprätthålla en viss förmåga att vid behov behandla följande områden:

  • Centralasien inklusive Afghanistan
  • Sydostasien inklusive Australien

Tematiskt arbetar projektet brett och följer försvars- och utrikespolitik, konflikter, externa aktörers intressen och närvaro samt inrikes­politik i regionala stormakter. Projektet studerar också andra faktorer som påverkar säkerhetspolitisk utveckling, såsom ekonomi, energi­försörjning och demografi.

Fokus ligger på frågeställningar med särskild relevans för Sverige och Europa. Bland programmets uppdrags­givare finns Regerings­kansliet och Försvars­makten, samt andra myndigheter.

Publikationsnytt

Välkommen att prenumerera på vårt publikations­utskick! Varje gång Asien- och Mellanöstern­programmet publicerar en ny rapport eller brief gör vi ett mailutskick. Anmäl dig här för att få publikations­utskicket till din e-postadress Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I Asien- och Mellanösternprogrammet vid FOI arbetar experter med varierande bakgrund. Medan flera arbetar huvuddelen av sin tid inom programmet är andra engagerade för särskilda uppgifter och temporära uppdrag. Samarbete med andra säkerhetspolitiska projekt på FOI är vanligt förekommande.

Samuel Bergenwall, senior analytiker, projektledare
Samuel forskar om säkerhetspolitiska frågor som rör Sydasien och Mellanöstern. Han har examina i historia, Mellanöstern- och Nordafrika­studier samt i utvecklingsstudier.

Oscar Almén, senior analytiker
Oscar är säkerhetspolitisk analytiker med inriktning på Kina och Östasien. Han är docent i statsvetenskap och kommer närmast från Uppsala universitet där han varit lärare och forskare sedan 2007. Han har 20 års erfarenhet av forskning och fältarbete i Kina och har bott i Kina i sammanlagt tre år. Hans forskningsintressen berör främst kinesisk politik och hans publikationer behandlar politiskt deltagande, civilsamhälle och sociala protester i Kina. Innan han doktorerade arbetade han en tid som handläggare på UD. 

Johan Englund, analytiker
Johan bevakar Östasien med huvudfokus på säkerhetspolitiska frågor som rör Kina. Johan kommer närmast från doktorandstudier i internationella relationer vid City University of Hong Kong. Hans avhandling analyserar hur framväxten av stora globala underleverantörer inom fordons- och elektronik­industrin påverkar statens makt och inflytande att främja utveckling av lokala företag i Kina och Sydostasien. Johans särskilda intresse­område är Kinas förhållande till Taiwan och Hongkong.

Erika Holmquist, analytiker
Erika har en magisterexamen i orientalistik (persiska och Mellanösternstudier) från Uppsala universitet. Hennes fokusområden inom Asienprogrammet är främst Iran och Centralasien.

Aron Lund, analytiker
Aron forskar om Mellanöstern, med särskilt fokus på Syrienkonflikten, regional säkerhetspolitik och väpnade ickestatliga grupperingar. Han har en magisterexamen i arabiska från Uppsala universitet och har även studerat i Damaskus, Alger, Kairo och Amman.

Magnus Normark, senior analytiker
Magnus är expert på frågor som nedrustning och ickespridning av massförstörelsevapen (MFV) samt hotbedömning angående MFV och terrorism.

Per Olsson, forskare
Per forskar kring frågor rörande ekonomisk utveckling, militära utgifter, militär materielförsörjning och försvarsindustriell kapacitet. Inom Asien och Mellanöstern-programmet har Per främst arbetat med Kinas militära modernisering. Han har en master i Institutionell ekonomi med fokus på Kina från Lunds universitet. Utöver sitt engagemang i Asien- och Mellanösternprogrammet leder Per projektet Försvarsekonomi och materielförsörjning.

John Rydqvist, forskningsledare
John har specialiserat sig inom området mass­förstörelse­vapen och icke-spridning samt övergripande frågeställningar kring försvars- och säkerhetspolitik i Asien. Johns forskning täcker också mer specifika frågor kring den strategiska balansen i Stilla havet och Sydasien samt hur strategiska vapensystem påverkar den globala säkerhetspolitiska utvecklingen.

Christopher Weidacher Hsiung, analytiker
Christopher är säkerhetspolitisk analytiker med fokus på Kina och Asien. Han har en doktorsgrad i statsvetenskap från universitet i Oslo och magisterexamen i statskunskap från Lunds universitet. Christopher har bland annat arbetat som forskare på Institutt for forsvarsstudier (IFS) vid Forsvarets Høgskole (FHS) i Norge och på svenska ambassaden i Peking. Hans forskningsintressen rör stormaktspolitik i Asien, Kinas utrikes- och säkerhetspolitik, Kina-Ryssland-relationen och Kinas intressen och politik i Arktis. Christopher har även studerat kinesiska och har bland annat varit gästforskare på Pekings universitet.

Kontakt

Dela sidan

Senast uppdaterad: 2022-11-02