Publikationer Asien och Mellanöstern

Resultatet av studier om säkerhet i Asien och Mellanöstern vid FOI överförs till våra uppdragsgivare i form av rapporter, promemorior, artiklar, seminarier och ibland via direktstöd.

Nedan återfinns de publikationer som projektet gett ut under de senaste åren

Fungerar inte länken? Sök rapporten i vårt rapportsystem, på namn eller författare. Det fungerar på rapporter men inte på alla memo. Till rapportsök.

2021

2008

2007

Dela sidan

Senast uppdaterad: 2022-11-01