Användning av SGSI

För att öka kunskapen och medvetenheten om hur SGSI som helhet fungerar från ansökan/intresse till levererad produkt och tjänst så genomförs en kartläggning och analys. Effektmålet är att MSB framgent ska erhålla ett tydligt underlag till en fortsatt vägledning och utveckling av SGSI samt införande av nationell standard.

Logotyper

Den här enkäten är en del av FOI:s forskning inom ramen för uppdraget Metodstöd som underlag till upprättande av nationell vägledning för SGSI samt demonstration av videokonferens genom pilottest. Detta inbegriper inhämtning, aggregering och dokumentering av erfarenheter av verksamhet med SGSI från funktioner med nära anknytning till SGSI-användandet på relevanta myndigheter.

Senast uppdaterad: 2021-10-14