Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Kontakt

Data science-gruppen

FOI:s Data Science-grupp är en tvärvetenskaplig forskningsgrupp. Gruppen förenar forskning inom en mängd olika områden som psykologi, statsvetenskap och kriminologi med datoriserade analyser och lingvistik. Kort och gott kan man säga att gruppen kombinerar det maskiner är bra på med det som människor är bra på.

digital hjärna

Shutterstock/Jackie Niam

Gruppens forskning har två inriktningar. Dels utvecklar vi tekniker för att kunna göra analyser. Det innebär att vi gör allt från att annotera data till att träna upp maskininlärningsmodeller som ska användas för att analysera allt från digitalt hat till om två texter är skrivna av samma författare.

Den andra inriktningen innebär att vi gör analyser av olika digitala miljöer och fenomen. Vi genomför allt från strategiska analyser om hur olika digitala grupper kommunicerar till vilka hot det finns mot genomförandet av ett politiskt val. Vi genomför också analyser som kan vara ett stöd till brottsbekämpande myndigheter i deras verksamhet. Vi utför alla steg i en analys: från att hämta in data och bygga tekniska lösningar för att analysera data till att tolka och beskriva resultaten.


Kontakt

Dela sidan

Senast uppdaterad: 2021-03-29