Tekniska rapporter beslutsstödsystem

2024

Bethdavid, S., Björnesjö, H., Gustavi, T., Lilja, H., Rosell, M., Sabel, J., Tjörnhammar, E. och Öberg, S.
Introduction to Multimodal Models Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., FOI-R--5505--SE

2023

Granåsen, M., Herkevall, J., Johansson, B. J. E, Tolt, G., Axell, E., Cohen, M., Josefsson, A. och Bisset, F.
Att skapa en roadmap för framtidens ledning. Slutrapport Framtida ledning och ledningsplatser 2021 − 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., FOI-R--5570--SE

Mojtahed, V., Wickenberg Bolin, U., Svenonius, O. och Pierrau, M.
Mot en datadriven Försvarsmakt − Slutrapport för studien Informationshantering i Försvarsmakten, FOI-R--5545--SE

Johansson, R., Rosell, M., Gustavi, T., Tjörnhammar, E. och Hammar, P.
Knowledge, Graphs and Language Models Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., FOI-R--5504--SE

Johansson, R., Hammar, P., Karlsson, A. och Rydström, S.
Avskanning av dataanalys och AI − Rapport år 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., FOI-R--5483--SE

Rydström, S. och Johansson, R.
Utredning av stödverktyg och metodik för utvärdering av AI-metoder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., FOI-R--5453--SE

Kamrani, F., Kanestad, K., Luotsinen, L., Pelzer, B., Sabel, J., Sandström, V. och Tegen, A.
Attacking and deceiving military AI systems Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., FOI-R--5396--SE

Schubert, J., Johansson, R., Hörling, P. och Gustavi, T.
Forskningsfronten inom informationsfusion Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., FOI-R--5438--SE

2022

Rantakokko, J., Rask, V., Brännlund, C., Tolt, G., García Lozano, M., Asplund Cohen, K., Thors, L. och Andersson, P.
Autonom CASEVAC − Årsrapport 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., FOI-R--5390--SE

Herkevall, J., Hermelin, J., Lindquist, S. och Roxström, G.
Med den framtida ledningsplatsen i fokus − Samordning av FoT-verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., FOI-R--5386--SE

Asplund Cohen, K., Pelzer, B., Kaati, L., Akrami, N., Andersson, E. och Knutas, F.
En studie i fördom − Om rasistiska stereotyper i digitala miljöer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., FOI-R--5352--SE

Brynielsson, J., Cohen, M., Kamrani, F. och Oskarsson, D.
Patrullering med poker-AI: Systematiskt oförutsägbar patrullering i sjö, mark och cyberrymd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., FOI-R--5291--SE

Rantakokko, J., García Lozano, M., Tolt, G., Thors, L. och Bucht, A.
Evakuering av skadade med obemannade farkoster − Förstudie Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., FOI-R--5288--SE

Rosell, M., Bay, S., Wickenberg Bolin, U., García Lozano, M., Gustafsson, D., Johansson, F., Horndahl, A., Karasalo, M., Lilja, H., Lundmark, L., Sabel, J., Stiff, H. och Valldor, E.
Semi-automatisk datadriven webbanalys: detektion av fabricerad media, trovärdighetsbedömning och cyberhotsbevakning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., FOI-R--5262--SE

Johansson, R. och Hörling, P.
IoT-samverkan – Uppföljning 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., FOI-R--5258--SE

Tjörnhammar, E., Johansson, R., Gunnar Eriksson, G. och Schubert, J.
Forskningsöversikt: datakomprimering, informationsfusion, dataanalys Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., FOI-R--5237--SE

2021

Johansson, B. J. E., Luotsinen, L., Herkevall, J., Axell, E., Tolt, G., Granåsen, M.
Årsrapport framtida ledning och ledningsplatser 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., FOI-R--5243--SE

Lindberg, A., During, C., Johansson, R., Schubert, J., Kindvall, G. och Dalberg, E.
Avskanning av AI området neuro-symboliskt resonerande − Resultat och kortfattat om metod Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., FOI-R--5224--SE

Schubert, J.
Aktiv inferens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., FOI-R--5221--SE

Luotsinen, L.J., Kamrani, F., Lundmark, L., Sabel, J., Stiff, H. och Sandström, V.
Deep learning with limited data: A synthetic approach Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., FOI-R--5215--SE

Kaati, L., Asplund Cohen, K. och Pelzer, B.
Antisemitism in social media – Conspiracies, stereotypes, and holocaust denial Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., FOI-R--5198--SE

Schubert, J. och Wickenberg Bolin, U.
Cluster management of scientific literature in HSTOOL Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., FOI-R--5178--SE

Johansson, F., Horndahl, A., Lilja, H., García Lozano, M., Lundmark, L., Rosell, M. och Stiff, H.
Detection of fabricated media Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., FOI-R--5132--SE

Johansson, R., Kamrani, F., Mcwilliams, A. och Söderberg, J.
Obemannade luftfartygssystem och artificiell intelligens. Inverkan på svensk operativ förmåga i räddningstjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., FOI-R--5121--SE

Johansson, R., Hörling, P. och Kamrani, F.
Samverkande IoT-system och lägesbild Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., FOI-R--5029--SE

2020

Cohen, M., Kamrani, F., Bissmarck, F. och Hammar, P.
Krigsspel med AlphaZero Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., FOI-R--5057--SE

Dalberg, E., Grönwall, C., Kindvall, G., Lindberg, A. och Schubert, J.
Test av process för avskanning av forskningsfronten - Genomfört på exemplet svart fosfor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., FOI-R--5056--SE

Robinson, Y., Garcia Lozano, M., Appelgren, J., Benshof, J., Börjesson, H., Clausen Mork, J., Dansarie, M., Gustafsson, J., Hedenstierna, S., Ivgren, C., Karlgren, K., Luotsinen, L., Rantakokko, J. och Wadströmer, N.
AI och framtidens försvarsmedicin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., FOI-R--5045--SE

Johansson, J., Horndahl, A., Stiff, H. och Garcia Lozano, M.
Data synthesis using generative models Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., FOI-R--5041--SE

Hartmann, M., Alvå, P. och Johan Pelo, J.
Aval förvaltning 2020-2022 - Årsrapport 2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., FOI-R--5036--SE

Hartmann, M., Alvå, P. och Johan Pelo, J.
AVAL 6.9.16 File format manual Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., FOI-R--5035--SE

Hartmann, M., Alvå, P. och Johan Pelo, J.
AVAL 6.9.16 User´s manual Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., FOI-R--5034--SE

Hartmann, M., Alvå, P. och Johan Pelo, J.
AVAL 6.9.16 Reference manual Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., FOI-R--5033--SE

Clausen Mork, J., Gunnarson, C., Jonsson, M. och Kamrani, F.
Modellbaserad prediktion av säkerhetspolitiska händelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., FOI-R--4954--SE

Karasalo, M., Johansson, F., Rosell, M., Horndahl, A., Lundmark, L., Lilja, H., Wickenberg Bolin, U. och Stiff, H.
Natural Language Processing using Deep Neural Networks Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., FOI-R--4948--SE

Blixt, B., Hermelin, J., Mojtahed, V., Stec, M., Söderman, U. och Thoren, P.
Förslag till framtida inriktning av forskning avseende modellering och simulering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., FOI-R--4893--SE

Hörling, P., Melin, T., Mojtahed, V. och Tomac, M.
Utveckling av Systemförmåga. Projektrapport 2017−2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., FOI-R--4889--SE

Oskarsson, D. och Westman, T.
Simuleringsbaserat stöd till spelverksamhet och värdering − Beteendemodeller Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., FOI-R--4848--SE

Thoren, P. och Kamrani, F.
Simuleringsbaserat stöd till spelverksamhet och värdering − Scenario- och situationsbeskrivning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., FOI-R--4847--SE

Thoren, P. och Hörling, P.
Simuleringsbaserat stöd till spelverksamhet och värdering − Användning av modellen för datagenerering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., FOI-R--4846--SE

Pelo, J.
Simuleringsbaserat stöd till spelverksamhet och värdering − Översiktlig modellbeskrivning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., FOI-R--4845--SE

Mojtahed, V. och Pelo, J.
Simuleringsbaserat stöd till spelverksamhet och värdering − Uppdragsbeskrivning och kravställning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., FOI-R--4844--SE

2019

Hedenstierna, S., Johansson Gilljam, B., Hartmann, M., Andersson, C., Storck, J., Ågren, M., Hagerman, C., Jarlås, R., Johansson, N., Alvå, P. och Pelo, J.
Metoder för sårbarhets- och verkansvärdering − Sammanfattande slutrapport för perioden 2017−2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., FOI-R--4891--SE

Kamrani, F., Cohen, M., Bissmarck, F. och Hammar, P.
Beteendemodellering med imitationsinlärning, FOI-R--4890--SE

Johansson, R., Andersson, M., Hörling, P. och Kamrani, F.
Samverkande IoT-system och databearbetning, FOI-R--4884--SE

Schubert, J. och Johansson, R.
Learning Causal Structures from Data, FOI-R--4882--SE

Hartmann, M., Alvå, P., Pelo, J. och Westman, T.
Aval förvaltning 2017−2019 − Årsrapport 2019, FOI-R--4881--SE

Luotsinen, L., Oskarsson, D., Svenmarck, P. och Wickenberg Bolin, U.
Explainable Artificial Intelligence: Exploring XAI Techniques in Military Deep Learning Applications Öppnas i nytt fönster., FOI-R--4849--SE

Beran, T. och Cohen, M.
Analys av luftvärnets indirekta stridseffekt, FOI-R--4818--SE

Kaati, L., Asplund Cohen, K., Akrami, N., Shrestha, A., Fernquist, J., Pelzer, B., Welander, F. och Isbister, T.
Digitalt slagfält − En studie av radikalnationalistiska digitala miljöer, FOI-R--4813--SE

Hartmann, M., Alvå, P. och Pelo, J.
AVAL 6.9.15 File format manual, FOI-R--4789--SE

Hartmann, M., Alvå, P. och Pelo, J.
AVAL 6.9.15 Reference manual, FOI-R--4788--SE

Hartmann, M., Alvå, P. och Pelo, J.
AVAL 6.9.15 User´s Manual, FOI-R--4787--SE

Karasalo, M. och Schubert, J.
HSTOOL for Horizon Scanning of Scientific Literature, FOI-R--4760--SE

Wedlin, M., Nilsson, P., Komulainen, A., Kamrani, F., Svensson, J., Krona, M. och Bengtsson, J.
Polisiära cyberhot, tekniska möjligheter, FOI-R--4739--SE

Kaati, L., Asplund Cohen, K. och Akrami, N.
Ensamagerande våldsverkare − profiler, riskbedömningar och digitala spår, FOI-R--4736--SE

Beran, T., Björnham, O., Gudmundson, E., Gustavi, T., Heden, H., Karlholm, J., Karlzén, H., Lindblom, J., Nordlöf, J., Oskarsson, D., Rodhe, I., Sommestad, T., Svenmarck, P. och Svensson, M.
Försvarsnära tillämpningar av artificiell Intelligens, FOI-R--4707--SE

Oskarsson, D. och Gudmundson, E.
Avvikelsedetektion i hydrofondata − en undersökning av möjligheter att tillämpa artificiell intelligens i den akustiska övervakningen av undervattensmiljön, FOI-R--4698--SE

Rosell, M., Wickenberg Bolin, U., Brynielsson, J., Garcia Lozano, M., Gustafsson, D., Horndahl, A., Karasalo, M., Lilja, H., Pelzer, B., Stenborg, K.-G., Valldor, E. och Varga, S.
Semi-automatisk datadriven webbanalys: forskning, prototyputveckling och undersökningar, FOI-R--4692--SE

Brynielsson, J., Nilsson, M., Schubert, J. och Svenmarck, P.
Artificiell intelligens för beslutsstöd i ledningssystem, FOI-R--4678--SE

2018

Hartmann, M., Alvå, P. och Pelo, J.
Avalförvaltning 2017−2019 − årsrapport 2018, FOI-R--4699--SE

Westman, T., Lindquist, S. och Hörnsten-Friberg, L.
Resultatöverföring i praktiken − en beskrivning av arbete med att identifiera och överföra relevanta resultat från EU-projekt till en myndighet, FOI-R--4687--SE

Lindquist, S., Artman, H. och Ramberg, R.
Utforskande av träningsvärde för Live och Virtual − avrapportering projekt "LVC för effektiv flygträning" år 2018, FOI-R--4669--SE

Grönwall, C., Kindvall, G., Lång, E., Lindberg, A., Khodabandeh, N., Schubert, J. och Karasalo, M.
Avskanning av forskningsfronten 2018, FOI-R--4660--SE

Metso, P., Gustavi, T. och Brändström, S.
Förstudie militärt artificiellt taktiskt stabsstöd, FM2018-22684, Försvarsmakten, Stockholm, 2018. (FOI-S--5935--SE, Totalförsvarets forskningsinstitut, 2018)

Fernquist, J., Kaati, L., Akrami, N., Cohen, K. och Schroeder, R.
Automatiserade konton Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster., MSB1313, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Stockholm, 2018. (FOI-S--5938--SE, Swedish Defence Research Agency, 2018)

Fernquist, J., Kaati, L., Akrami, N., Pelzer, B. och Cohen, K.
Digitala diskussioner om genomförandet av riksdagsvalet 2018 Pdf, 906 kB, öppnas i nytt fönster., MSB1314, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Stockholm, 2018. (FOI-S--5940--SE, Swedish Defence Research Agency, 2018)

Kaati, L. och Asplund Cohen, K.
Digital Jihad − propaganda from the Islamic State, FOI-R--4645--SE

Hartmann, M., Alvå, P. och Pelo, J.
AVAL 6.9.14 Reference Manual, FOI-R--4616--SE

Hartmann, M., Alvå, P. och Pelo, J.
AVAL 6.9.14 User´s manual, FOI-R--4615--SE

Horne, G., Seichter, S., Åkesson, B., De Reus, N., Döring, S., Gruber, T., Hörling, P., Huber, D., Kallfass, D., Lappi, E., Morabito, G., Ng, K. Y. K., Nissinen, N., Schubert, J., Schwierz, K.-P., Svendsen, G. K., Ürek, B., Zimmerman, A., Balestrini-Robinson, S., Johansson, R., Rindstål, P., Thorén, P. och Tuukkanen, T.
Developing actionable data farming decision support for NATO Pdf, 38.7 MB, öppnas i nytt fönster., STO Technical Report STO-TR-MSG-124, NATO Science and Technology Organization, Neuilly-sur-Seine, France, 2018. (FOI-S--5866--SE, Swedish Defence Research Agency, 2018)

Wedlin, M., Nilsson, P., Komulainen, A. och Kamrani, F.
Polisiära cyberhot, en förstudie, FOI-R--4599--SE

Kaati, L. Den digitala kampen.
Autonoma rörelser på nätet, FOI-R--4592--SE

Aronsson, S., Bergström, D., Dalenbring, M., Lindquist, S., Malmqvist, R., Rahmati, K., Steinvall, O. och Woltjer, R.
Utveckling av systemförmåga − prognos, FOI-R--4485--SE

Sparf, A. och Bergfeldt, J.
Försvarsmaktens handbok för informationssystem, FM2017- 22302, Försvarsmakten, Stockholm, 2018. (FOI-S--5852--SE, Totalförsvarets forskningsinstitut, Stockholm, 2018)

2017

Schubert, J.
Artificiell intelligens för militärt beslutsstöd, FOI-R--4552--SE

Hartmann, M., Alvå, P. och Pelo, J.
Förvaltning Aval 2017 − sammanfattande årsrapport inklusive programbeskrivning, FOI-R--4539--SE

Stenborg, K.-G., Pelzer, B., García Lozano, M., Lilja, H., Karasalo, M., Horndahl, A., Gustafsson, D., Wickenberg Bolin, U. och Rosell, M.
Årsrapport teknik för informationsfusion och analys (TIA) 2017, FOI-R--4530--SE

Aronsson, S., Artman, A., Lindquist, S. och Ramberg, R.
Effektiv simulatorträning − slutrapport projekt Effektiv flygträning och utbildning 2015−2017, FOI-R--4520--SE

Grönwall, C., Karasalo, M., Kindvall, G., Khodabandeh, N., Lindberg, A., Schubert, J. och Öhrn-Lundin, J.
Avskanning av forskningsfronten 2017 − 2017 års verksamhet i korthet, FOI-R--4490--SE

Hartmann, M., Alvå, P. och Pelo, J.
AVAL 6.9.13 file format manual, FOI-R--4466--SE

Hartmann, M., Alvå, P. och Pelo, J.
AVAL 6.9.13 reference manual, FOI-R--4465--SE

Hartmann, M., Alvå, P. och Pelo, J.
AVAL 6.9.13 User's manual, FOI-R--4464--SE

Kaati, L., Sahlgren, M., Asplund Cohen, K., Isbister, T., Akrami, N. och Eric Hartshorne, E.
Det vita hatet: radikal nationalism i digitala miljöer, FOI-R--4463--SE

Kaati, L. Det digitala kalifatet.
En studie av Islamiska statens propaganda, FOI-R--4429--SE

Kaati, L.
Hatbudskap och våldsbejakande extremism i digitala miljöer, FOI-R--4392--SE

2016

Wiklundh, K., Schubert, J., Westman, T., Lindberg, A., Westman, J., Korkmaz, K. och Hellström, J.
Horizon scanning of Chinese data sources − a pilot study within the area of urban warfare, FOI-R--4374--SE

Hartmann, M., Alvå, P. och Pelo, J.
Förvaltning Aval 2016, FOI-R--4371--SE

Kamrani, F., Wedlin, M., och Rodhe, I.
Internet of things: security and privacy issues, FOI-R--4362--SE

Hartmann, M., Alvå, P. och Pelo, J.
AVAL 6.9.12 user's manual, FOI-R--4358--SE

Brynielsson, J., Lindquist, S. och Luotsinen, L.
Simuleringsstöd och erfarenhetsomhändertagande på förbandsnivå: förstudie, FOI-R--3954--SE

Rosell, M.
Årsrapport teknik för informationsfusion och analys (TIA) 2016, FOI-R--4325--SE

Cohen, M., Rodhe, I. och Löfvenberg, J.
White-box fuzzing, FOI-R--4329--SE

Johansson, F., Kaati, L., Isbister, T. och Litsegård, P.
Avanonymisering i sociala medier, FOI-R--4293--SE

Artman, H., Brynielsson, J., Edlund, L., Fallgren, P., Forsberg, L., Ghilagaber, G., Gustavii, J., Herzing, M., Häckner, J., Jacobsson, A., Jacobsson, E.-M., Källmén, H., Lindquist, S., Lundström, A., Muren, A., Sjöberg, E., Thuresson, B., Tjörnhammar, E. och Wickström, H.
Efficient environmental inspections and enforcement Pdf, 6.6 MB, öppnas i nytt fönster., Report 6713, Swedish Environmental Protection Agency, Stockholm, 2016. (FOI-S--5487--SE, Swedish Defence Research Agency, 2014)

Schubert, J., Clausen Mork, J., Johansson, R., Sommestad, T., Svensson, M. och Thorell, H.
Vilseledning av lägesbild Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster., FOI-D--0717--SE

Lindberg, A., Schubert, J., Westman, J. och Westman, T.
Metodikutveckling för scientometri Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster., FOI-D--0716--SE

Jändel, M., Bivall, P., Hammar, P., Kamrani, F., Johansson, R. och Quas, M. J.
Visual analytics, FOI-R--4200--SE

2015

Schubert, J., Blanquart, J., Faye, J.-P., Gisslén, L., Jändel, M., Kallfass, D., Moradi, F. och Pelo, J.
Intelligent online simulation support for operational battle management (ONSIM) − executive summary, Pdf, 402.1 kB, öppnas i nytt fönster. 14.CAT.OP.054, European Defence Agency, Brussels, Belgium, 2015. (FOI-S--5340--SE, Swedish Defence Research Agency, 2015)

Hartmann, M., Alvå, P. och Pelo, J.
AVAL 6.9.10 reference manual, FOI-R--4191--SE

Hartmann, M., Alvå, P. och Pelo, J.
AVAL 6.9.10 user's manual, FOI-R--4190--SE

Hartmann, M., Alvå, P. och Pelo, J.
AVAL 6.9.10 file format manual, FOI-R--4189--SE

Mojtahed, V., Cohen, M., Oskarsson, D., Pelzer, B. och Hammar, P.
Fem sätt att dra nytta av verksamhetsmodeller, FOI-R--4153--SE

Albinsson, P.-A., García Lozano, M., Johansson, F., Litsegård, P., Pelzer, B., Rosell, M. och Westman, T.
Analys och detektion av vilseledning och påverkansoperationer i sociala medier, FOI-R--4142--SE

Johansson, F.
Slutrapport stödverktyg för informationsfusion och analys (SIA), FOI-R--4141--SE

Forsén, R., Holm, G. och Kamrani, F.
Description of calculation methods used in VEBE, to determine the effects and con­sequen­ces of conventional weapons, FOI-R--4131--SE

Hartmann, M., Alvå, P. och Pelo, J.
AVAL 6.9.08 file format manual, FOI-R--4113--SE

Hartmann, M., Alvå, P. och Pelo, J.
AVAL 6.9.08 reference manual, FOI-R--4112--SE

Hartmann, M., Alvå, P. och Pelo, J.
AVAL 6.9.08 user's manual, FOI-R--4111--SE

Franke, U.
War by non-military means: understanding russian information warfare, FOI-R--4065--SE

2014

Johansson, R., Nilsson, S. och Pelzer, B.
Uncertain databases. Scanning the research frontier, FOI-R--4041--SE

Mårtenson, C.
Årsrapport 2014 stödverktyget för informationsfusion och analys (SIA), FOI-R--4001--SE

Luotsinen, L., Hedström, J., Hultgren, K., Härje, T. och Salling, E.
Årsrapport 2014, syntetiska aktörer, FOI-R--3961--SE

Aronsson, S., Artman, H., Borgvall, J., Brynielsson, J., Castor, M., Lindquist, S. och Ramberg, R.
Slutrapport projekt PROFET: prestationsvärdering och behovsanalys för operativt fokuserad erfarenhetsbaserad träning. Projektverksamhet 2012-2014, FOI-R--3958--SE

Aronsson, S., Artman, H., Brynielsson, J., Lindquist, S. och Ramberg, R.
Utbildning och träning vid svenska civila och militära simulatoranläggningar, FOI-R--3957--SE

Jändel, M.
Neurovetenskap – teknisk prognos, FOI-R--3921--SE

Gisslén, L.
Artificiell Intelligens – teknisk prognos, FOI-R--3919--SE

Amselem, E., Svenson, P. och Gisslén, L.
Kvantinformatik – teknisk prognos, FOI-R--3920--SE

Granåsen, M., Svenmarck, P., von Feilitzen, J., Karasalo, M., Gustavi, T. och Forsgren, R.
Användartest med datorverktyg för multihypoteshantering, FOI-R--3918--SE

Hartmann, M., Alvå, P., Pelo, J. och Wallström, D.
AVAL 6.9.07 file format manual, FOI-R--3910--SE

Hartmann, M., Alvå, P., Pelo, J. och Wallström, D.
AVAL 6.9.07 reference manual, FOI-R--3909--SE

Hartmann, M., Alvå, P., Pelo, J. och Wallström, D.
AVAL 6.9.07 user´s manual, FOI-R--3908--SE

Granholm, N., Persson, G., Malminen, J., Hedenskog, J., Vendil Pallin, C., Sundberg, A., Eellend, J., Norberg, J., Lamont, C., Malmlöf, T., Winnerstig, M., Korkmaz, K., Carlsson, M., Eriksson, M., Rossbach, N., Oxenstierna, S., Bergstrand, B.-G., Franke, U., Rydqvist, J., Holmquist, E. och Westerlund, F.
A rude awakening. Ramifications of russian aggression towards Ukraine, FOI-R--3892--SE

Horne, G., Åkesson, B., Anderson, S., Bottiger, M., Britton, M., Bruun, R., Choo, C. S., Erdoğan, O., Ergün, İ. Y., Geiger, A., Gremmelspacher, D., Hartmann, J., Hölscher, M., Kallfass, D., Lappi, E., Maly, A., Mässeli, K., Mayer, S., McDonald, M., Meyer, T., Narayanan, F., Ng, E. C., Ng, K., Pakkanen, M., Sainio, J., Sanchez, P., Sanchez, S., Schubert, J., Schwierz, K.-P., Seichter, S., Upton, S., Wagner, G., Wan, S. C., Whitney, L., Yiğit, A., Yıldırım, U. Z. och Zimmermann, A.
Data farming in support of NATO – final report of task group MSG-088 Pdf, 18.1 MB, öppnas i nytt fönster., STO Technical Report STO-TR-MSG-088, NATO Research and Technology Organisation, Neuilly-sur-Seine, France, 2014. (FOI-S--4685--SE, Swedish Defence Research Agency)

Moradi, F.
Årsrapport 2013 för FoT-området modellering och simulering, FOI-R--3848--SE

Lennartsson, A., Allvar, J., Axell, E., Bull, P., Carling, C., Clausen Mork, J., Forssell, L., Grahn, P., Hagström, M., Hultgren, K., Johansson, R., Josephson, L., Jändel, M., Lindahl, D., Linder, S., Lundgren, L., Mårtensson, T., Nählinder, S., Näsström, F., Oskarsson, P.-A., Persson, B., Rodhe, I., Stensbäck, N., Svenmarck, P., Thorén, P., Westerdahl, L. och Woltjer, R.
RPAS för territorialövervakning 2030 – utmaningar och möjligheter, FOI-R--3787--SE

2013

Axell, E., Jändel, M., Lindahl, D., Linder, S., Rodhe, I. och Westerdahl, L.
Robust kommunikation, cybersäkerhet och artificiell intelligens för säkerhet i RPAS, FOI-R--3825--SE

Wikberg, P., Thorstensson, M., Hammar, P. och Tolt, G.
Mission integrated simulation: a case study of simulation supported ranger missions, FOI-R--3816--SE

Hartmann, M., Alvå, P., Pelo, J. och Wallström, D.
AVAL 6.9.09 file format manual, FOI-R--3793--SE

Hartmann, M., Alvå, P., Pelo, J. och Wallström, D.
AVAL 6.9.06 user´s manual, FOI-R--3792--SE

Hartmann, M., Alvå, P., Pelo, J. och Wallström, D.
AVAL 6.9.06 reference manual, FOI-R--3791--SE

Mårtenson, C.
Årsrapport stödverktyg för informationsfusion och analys (SIA) 2013, FOI-R--3779--SE

Hammar, P., Lindquist, S. och Nählinder, S.
Behov av beslutsträning – nytta med spel, FOI-R--3757--SE

Brynielsson, J., Nilsson, S. och Rosell, M.
Återkoppling från sociala medier vid insatsledning, FOI-R--3756--SE

Leonardsson, S., Pelo, J., Harling, S. och Tolt, G.
SWERISK transferprojekt – slutrapport, FOI-R--3753--SE

Luotsinen, L., Härje, T., Hedström, J., Salling, E. och Hultgren, K.
Årsrapport 2013, syntetiska aktörer, FOI-R--3751--SE

Jägerhök, S., Dalberg, E., Hemström, F., Persson, A., Nelander, A., Karlsson, P.-A., Karlholm, J., Linderhed, A., Lennartsson, R., Svenson, P., Nezirovic, A., Lindell, R., Moren, P., Petrovic Wångerud, S., Petersson, H., Kardaras, K., Morretta, M., Gimenez Maldonado, J. A. och Scholliers, J.
Security sensors for next generation port solutions in Seventh Frame Work Programme, Support, Grant Agreement no: 242112, European Commission, 2013. (FOI-S--4489--SE, Swedish Defence Research Agency, 2013)

Franke, U., Eriksson, M., Hellström, J. och Savage, S.
Security studies in the information age: a review of methods, FOI-R--3737--SE

Hammar, P. och Lindquist, S.
Spel för konflikthantering och krig – sammanfattade resultat 2011-2013, FOI-R--3732--SE

Artman, H., Borgvall, J., Castor, M., Jander, H., Lindquist, S. och Ramberg, R.
Towards the learning organisation – frameworks, methods, and tools for resource-efficient and effective training, FOI-R--3711--SE

Eriksson, M., Franke, U., Granåsen, M. och Lindahl, D.
Social media and ICT during the arab spring, FOI-R--3702--SE

Hartmann, M., Alvå, P., Pelo, J. och Wallström, D.
AVAL 6.9.05 file format manual, FOI-R--3692--SE

Hartmann, M., Alvå, P., Pelo, J. och Wallström, D.
AVAL 6.9.05 user’s manual, FOI-R--3690--SE

Franke, U., Johansson, F. och Mårtenson, C.
Datadriven underrättelseanalys, FOI-R--3680--SE

Artman, H., Brynielsson, J., Edlund, L., Fallgren, P., Forsberg, L., Ghilagaber, G., Gustavii, J., Herzing, M., Häckner, J., Jacobsson, A., Jacobsson, E.-M., Källmén, H., Lindquist, S., Lundström, A., Muren, A., Sjöberg, E., Thuresson, B., Tjörnhammar, E. och Wickström, H.
Effektiv miljötillsyn Pdf, 4.5 MB, öppnas i nytt fönster., Number 6558, Swedish Environmental Protection Agency, Stockholm, 2013. (FOI-S--4603--SE, Swedish Defence Research Agency, 2014)

Gustavi, T. och Jändel, M.
Computational creativity: novel technologies for creative decision making – an introduction and literature review, FOI-R--3664--SE

Lennartsson, A., Lindahl, D., Axell, E., Kamrani, F., Näsström, F., Wang, G.-S., Allberg, H., Forssell, L., Lundgren, L., Jändel, M., Hagström, M., Schubert, J., Grahn, P., Oskarsson, P.-A., Bull, P., Johansson, P., Svenmarck, P., Svenson, P., Woltjer, R., Johansson, R., Linder, S., Örn, S., Nählinder, S., Nilsson, S., Mårtensson, T., Sterner, U. och Mojtahed, V.
Obemannade luftfarkostsystem för territorialbevakning, tekniktrend 2030, FOI-R--3662--SE

Franke, U.
Information operations on the internet – a catalog of modi operandi, FOI-R--3658--SE

Schubert, J., Moradi, F., Asadi, H., Luotsinen, L., Sjöberg, E., Hörling, P., Linderhed, A., Hinshaw, F. och Oskarsson, D.
Simulation-based decision support evaluating operational plans – final report, FOI-R--3635--SE

Schubert, J., Moradi, F., Asadi, H., Luotsinen, L., Sjöberg, E., Hörling, P., Linderhed, A., Hinshaw, F. och Oskarsson, D.
Simuleringsbaserat beslutsstöd för utvärdering av operativa planer – slutrapport, FOI-R--3634--SE

Brynielsson, J., Johansson, F. och Jändel, M.
Privacy-preserving data mining, FOI-R--3633--SE

Moradi, F.
Årsrapport 2012 för FoT-området modellering och simulering, FOI-R--3575--SE

2012

Franke, U. och Vendil Pallin, C.
Russian politics and the internet in 2012, FOI-R--3590--SE

Tormalm, M., Ringblom, F., Dahlén, L. och Johansson, R.
Vapensystemvärdering för soldaten, FOI-R--3566--SE

Luotsinen, L., Johansson, F., Lundin, M., Ögren, P. och Salling, E.
Årsrapport 2012, syntetiska aktörer, FOI-R--3557--SE

Hammar, P., Bergström, G., Åkerström, J., Thorstensson, M. och Oskarsson, P.-A.
Spel för träning av soldater, FOI-R--3540--SE

Mårtenson, C. och Svenson, P.
Slutrapport verktyg för informationshantering och analys (VIA), FOI-R--3533--SE

Franke, U., Johansson, F., Jändel, M., Kaati, L. och García Lozano, M.
Tekniker för analys av data från webben, FOI-R--3532--SE

Mojtahed, V., Cohen, M., Jansson, T., Franke, U., Zdravkovic, J., Oskarsson, D., Mårtenson, C. och Asadi, H.
Semantisk interoperabilitet − Slutrapport för projektet semantisk interoperabilitet, 2010-2012, FOI-R--3530--SE

Boomgaardt, J.-J., Cernat, M., Harrison, N., Mojtahed, V., Jenssen, A. C., Martinez Reif, B., Jimenez Pascual, O., Tackett, G., Voogd, J. och Waite, W. F.
Conceptual modeling (CM) for military modeling and simulation (M&S) − final report of MSG-058 Pdf, 6.3 MB, öppnas i nytt fönster., RTO Technical Report RTO-TR-MSG-058, NATO Research and Technology Organisation, Neuilly-sur-Seine, France, 2012. (FOI-S--4120--SE, Swedish Defence Research Agency, 2012)

Hartmann, M., Alvå, P., Pelo, J. och Wallström, D.
AVAL 6.9.00 file format manual, FOI-R--3466--SE

Hartmann, M., Alvå, P., Pelo, J. och Wallström, D.
AVAL 6.9.00 user's manual, FOI-R--3465--SE

Hartmann, M., Alvå, P., Pelo, J. och Wallström, D.
AVAL 6.9.00 reference manual, FOI-R--3464--SE

Franke, U., Johansson, R., Mårtenson, C. och Svenson, P.
Fusion av information från heterogena källor, FOI-R--3453--SE

Giannoulis, C., Tegnér, J. och Kamrani, F.
Förstudie införande av GM-VV i Försvarsmakten och stödmyndigheter − metod och teknikutveckling VV & A 2011, FOI-R--3431--SE

Moradi, F.
Årsrapport 2011 för FoT-området modellering och simulering, FOI-R--3335--SE

2011

Schubert, J. och Hinshaw, F.
Data Farming − en omvärldsanalys Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster., FOI-D--0437--SE

Ahlberg, J., Johansson, F., Johansson, R., Jändel, M., Linderhed, A., Svenson, P. och Tolt, G.
Content-based image retrieval – an introduction to literature and applications, FOI-R--3395--SE

Åkerström, J., Bergström, G., Rindstål, P., Nordstrand, E. och Hammar, P.
Effektivare studieverksamhet − öka nyttan med spel och krigsspel, FOI-R--3362--SE

Mojtahed, V.
Vägval inom projektet M&S-stöd för MBFU, FOI-R--3353--SE

Mojtahed, V., Cohen, M., Jansson, T., Mårtenson, C., Eklöf, M. och Zdravkovic, J.
Prototyping the semantic interoperability logical framework − SILF, FOI-R--3352--SE

Mårtenson, C., Artman, H., Brynielsson, J., García Lozano, M., Gustavi, T., Horndahl, A., Hörling, P., Johansson, F., Johansson, R., Kaati, L., Oskarsson, D., Palm, T. och Svenson, P.
Årsrapport verktyg för informationshantering och analys (VIA) 2011, FOI-R--3320--SE

Bull, P., Ögren, P., Grahn, P., Hagström, M., Hillerström, G., Johansson, P., Jändel, M., Karlholm, J., Karlsson, R., Lundgren, L., Löfgren, L., Mårtensson, T., Nilsson, P., Näsström, F., Rensfelt, A., Robinson, J., Schubert, J., Sparf, M., Svenmarck, P., Thoren, P. och Ulvklo, M.
Förstudie obemannade farkoster, FOI-R--3319--SE

Gustavi, T., Johansson, F., Johansson, R., Jändel, M., Kaati, L., Mårtenson, C. och Oskarsson, D.
Analytiska verktyg − en översikt av metoder och modeller för underrättelseanalys, FOI-R--3310--SE

Mojtahed, V., Franke, U., Cohen, M., Luotsinen, L., Asadi, H. och Eklöf, M.
Verktygsstöd för MBFU ur ett M&S-perspektiv, FOI-R--3306--SE

Lundin, M.
Syntetiska aktörer: Delslutsrapport – årsrapport 2011, FOI-R--3279--SE

Schubert, J. och Hörling, P.
Collaborative synchronization management tool – final report, FOI-R--3298--SE

Dahlin, J.
Entity matching, FOI-R--3265--SE

Trnka, J., Persson, M., Hörling, P., Nilsson, S. och Artman, H.
Framtida ledningscentraler − slutrapport, FOI-R--3256--SE

Gustavi, T., Johansson, F., Mårtenson, C. och Svenson, P.
Datorstöd för hypoteshantering inom underrättelseanalys, FOI-R--3214--SE

Trnka, J., Persson, M., Hörling, P., Nählinder, S. och Artman, H.
Framtida ledningscentraler − delrapport 1, omvärldsanalys. Veten­skapliga bidrag under perioden 2005-2011, FOI-R--3184--SE

Moradi, F.
Årsrapport 2010 för FoT-området modellering och simulering, FOI-R--3162--SE

Lind, F., Lindgren, F., Oygun, D., Moradi, F. och Lilja, G.
Framtida logistikledning − trender och krav, FOI-R--3140--SE

2010

Bergström, G., Nordstrand, E., Rindstål, P. och Åkerström, J.
Effektivare insatsplanering − öka nyttan med spel och krigsspel, FOI-R--3100--SE

Hörling, P., García Lozano, M., Gustavi, T., Johansson, F., Johansson, R. och Mårtenson, C.
Omvärldsanalys informationsfusion 2009-2010, FOI-R--3066--SE

Schubert, J., Asadi, H., Harrysson, F., Hörling, P., Kamrani, F., Kylesten, B., Linderhed, A., Moradi, F. och Sjöberg, E.
Real-time simulation supporting effects-based planning 2008-2010 − final report, FOI-R--3060--SE

Mojtahed, V., Eklöf, M., Asadi, H., Zdravkovic, J. och Svee, E.-O.
Slutrapport för projektet DCMF − defence conceptual modelling framework, 2008-2010, FOI-R--3059--SE

Svenson, P., Artman, H., Brynielsson, J., García Lozano, M., Gustavi, T., Horndahl, A., Hörling, P., Johansson, F., Johansson, R., Kaati, L., Kylesten, B., Mårtenson, C. och Svensson, J.
Årsrapport verktyg för informationshantering och analys (VIA) 2010, FOI-R--3056--SE

Bacchelli, F., Boury-Brisset, A.-C., Isenor, A., Kuehne, S., Martinez Reif, B., Miles, J., Mojtahed, V., Poell, R., Rasmussen, R., Uzunali, A. och Wunder, M.
Semantic interoperability, RTO Technical Report RTO-TR-IST-075, NATO Research and Technology Organisation, Neuilly-sur-Seine, France, 2010. (FOI-S--3626--SE, Swedish Defence Research Agency, 2010)

Moradi, F.
Årsrapport 2009 för FoT-området modellering och simulering, FOI-R--2952--SE

2009

Harrysson, F.
Simulation as a means of providing input to the CSMT, FOI-R--2932--SE

Eklöf, M., Hallberg, N., Hansson, J., Sjödin, L. och Sparf, M.
Behovsanalys avseende Försvarsmaktens förbands­mål­sättnings­arbete, FOI-R--2917--SE

Mårtenson, C. och Svenson, P.
Technology to support assessment of operations, FOI-R--2871--SE

García Lozano, M., Hörling, P., Moradi, F., Sigray, P. och Tjörnhammar, E.
Dynamisk tjänstebaserat ramverk för opportunistiska sensorer och sensornätverk (TOppS) − slutrapport, FOI-R--2860--SE

Svenson, P., Berggren, P., Brynielsson, J., Ferrara, L., Forsgren, R., Holm, H., Horndahl, A., Hörling, P., Kaati, L., Kylesten, B., Lundin, M., Mårtenson, M., Schubert, J., Sjöberg, E., Svan, P., Svensson, P., Tjörnhammar, E. och Walter, J.
Slutrapport från FoT-projekt situations- och hotanalys för battlegroup 2011, FOI-R--2859--SE

Asadi, H., García Lozano, M., Horndahl, A., Tjörnhammar, E. och Rasch, K.
Introduction to technologies and methods for semantic information management, FOI-R--2858--SE

Nilsson, S.-Å.
GM-VV på svenska − standardiserad metodik för VV&A inom M&S, FOI-R--2855--SE

Mojtahed, V., Eklöf, M., Tjörnhammar, E. och Zdravkovic, J.
Statusrapport för DCMF − 2009, FOI-R--2847--SE

Mojtahed, V., Eklöf, M. och Zdravkovic, J.
Sematisk interoperabilitet − slutrapport för projektet semantisk interoperabilitet, 2007-2009, FOI-R--2846--SE

Holm, G.
Indikatorer på annalkande konflikter − ett förslag till modell för beslutsstöd, FOI-R--2746--SE

Moradi, F.
Årsrapport 2008 för FoT-området modellering och simulering, FOI-R--2712--SE

Hörling, P., Schubert, J. och Walter, J.
Collaborative synchronization management tool − a user's guide, FOI-R--2706--SE

2008

Lantz, F., Andersson, D., Forsgren, R., Jungert, E. och Levin, B.
Systemkoncept för övervakning av individstatus, FOI-R--2648--SE

Gundmark T., Dalberg E., Svenson P., Lindgren D., Grahn P., Linder S., Hansson A. och Kylesten B.
Ledningssystem − demonstration och värdering av teknik och metodik − slutrapport, FOI-R--2645--SE

Nilsson S.-Å., Pelo J., Lundin M. och Ögren P.
Från CGF till HBR och operationsområdesanalys, FOI-R--2627--SE

Schubert, J., Holm, G., Hörling, P., Kamrani, F., Kylesten, B., Moradi, F., Sjöberg, E. och Svensson, P.
Realtidssimulering som stöd för effektbaserad planering 2008, FOI-R--2616--SE

Nilsson, S., Andersson, M., Andersson, T., Lantz, F., Letalick, D. och Lindgren, D.
Sensorsystem för urban miljö − slutrapport, FOI-R--2614--SE

Mojtahed V., Tjörnhammar E., Zdravkovic J. och Hanzala K. A.
The knowledge use in DCMF − repository, process and products, FOI-R--2606--SE

Schubert, J. och Wallén, M.
Prognos och uppföljning av planer i effektbaserad utvärdering, FOI-R--2594--SE

Lindgren, D., Andersson, M., Lantz, F., Nilsson, S. och Rydell, J.
Multisensormätningar i urban miljö, FOI-R--2577--SE

Svensson, P.
Modern databasteknik för underrättelsehantering i det nätverksbaserade försvaret – en introduktion, FOI-R--2568--SE

Svenson, P.
Omvärldsanalys informationsfusion 2007-2008, FOI-R--2536--SE

Grahn, P., Lantz, F., Grönwall, C., Herberthson, M., Ulvklo, M. och Murdin, D.
Sensorstyrning i NBF − slutrapport, FOI-R--2397--SE

Hörling, P., Lundin, M., Mårtenson, C. och Svenson, P.
Informationsmodeller och indikatorer för situations- och hotbeskrivning, FOI-R--2535--SE

Asadi, H.
Design and Implementation of a middleware for data analysis of social networks, M.Sc. Thesis, TRITA-CSC-E 2008:019, ISRN-KTH/CSC/E--08/019--SE, ISSN-1653-5715, Royal Institute of Technology, Sweden, 2008. FOI-R--2420--SE

Hallberg, N., Jungert, E., Andersson, R., Ölvander, C., Hallberg, J., Pilemalm, S. och Timpka, T.
Tjänstebaserad kris­hante­ring för lokalsamhället − verksamhetsanalys och initial arkitektur, FOI-R--2339--SE

2007

Mojtahed V., Andersson B. och Kabilan V.
BOM and DCMF, FOI-R--2362--SE

Nilsson, S., Andersson, M., Andersson, M., Chevalier, T., Holmberg, M., Gustavsson, A., Lauberts, A., Letalick, D., Svensson, L., Lantz, F., Lindgren, D., Rasmusson, J. och Öhgren, J.
Sensorsystem för urban miljö − årsrapport 2007, FOI-R--2360--SE

Fristedt T., García Lozano M., Hörling P., Moradi F., Pelo J. och Sigray P.
Service oriented opportunistic sensor networks (TOppS) − feasibility study year 2007, FOI-R--2348--SE

Lantz, F., Andersson, M., Laubert, A., Strömberg, D. och Folkesson, F.
Sensorsamverkan för störundertryckning, FOI-R--2330--SE

Schubert, J., Wallén, M., Walter, J. och Malm, M.
Analys och förfining av planer i effektbaserad planering, FOI-R--2307--SE

Eklöf M., Moradi F., Ferrara L. och Dorn M.
OntLog − kravspecifikation, FOI-R--2282--SE

Berggren, P., Hörling, P., Mårtenson, C., Schubert, J. och Svenson, P.
Viktig informationsfusionsforskning i omvärlden 2006, FOI-R--2252--SE

2006

Hörling, P., Johansson, K., Kylesten, B., Mårtenson, C., Schubert, J., Suzic, R. och Svenson, P.
Slutrapport från FoT-projekt teknik, metodik och demonstrationssystem för informationsfusion (TMDI), FOI-R--2164--SE

Malm, M. och Neider, G.
Erfarenhetsbaserad tidig förvarning om upploppshot, FOI-R--2041--SE

Berg, T., Hörling, P., Kylesten, B., Malm, M., Mårtenson, C., Svenson, P., Svensson, P. och Walter, J.
User centric situation awareness in asymmetric operations − assessing adversary intent and future events, FOI-R--2052--SE

Hörling, P. (Ed.), Mårtenson, C., Schubert, J., Suzic, R. och Svenson, P.
A survey of some information fusion research fields applicable in operations other than war, FOI-R--2000--SE

Horney, T., Andersson, R., Eklöf, M., Forsgren, R., Fransson, J., Hallberg, N., Lantz, F., Mårtenson, C., Svensson, P., Söderman, U., Yi, C.-H. och Ölvander, K.
Slutrapport LedsystT IPT C2I 2005, FOI-R--1961--SE

Eklöf, M. och Mårtenson, C.
Ontological interoperability, FOI-R--1943--SE

Neider, G.
Att insamla och återanvända erfarenheter om upploppsförvarning − underlag till beslutsstöd vid internationella operationer, FOI-R--1886--SE

2005

Brännström, M., Gustavsson, M., Habberstad, H., Lauberts, A. och Lindgren, D.
IAM slutrapport 2005, FOI-R--1836--SE

Ahlberg, S., Bergman, J., Hasewinkel, H., Hörling, P., Kylesten, B., Lindahl, B., Söderman, U. och Törne, A.
Inventering av tekniskt beslutstöd för ledning av strid i urban miljö − TEBE slutrapport, FOI-R--1819--SE

Horney, T., Brännström, M., Bergman, J., Andersson, D., Forsgren, R., Ahlberg, S., Lindahl, B. och Törne, A.
Slutrapport MOSART, FOI-R--1814--SE

Svenson, P., Mårtenson, C. och Carling, C.
Complex networks − models and dynamics, FOI-R--1766--SE

Johansson, R., Mårtenson, C., Suzic, R. och Svenson, P.
Stochastic dynamic programming for resource allocation, FOI-R--1666--SE

Schubert, J. och Svensson, P.
Methodology for guaranteed and robust high level fusion performance − a literature study Pdf, 686.6 kB, öppnas i nytt fönster., FOI-D--0216--SE

Malm, M., Neider, G., Stjernberger, J. och Svenson, P.
Kollektivt beteende och tidig förvarning − beslutsstöd sökes för internationella operationer, FOI-R--1584--SE

2004

Eklöf M., Hörling P., Svan P., Suzic R. och Yi C.
Information & knowledge management for NBI (network-based intelligence), FOI-R--1417--SE

Ahlberg, S., Hörling, P., Jöred, K., Mårtenson, C., Neider, G., Schubert, J., Sidenbladh, H., Svenson, P., Svensson, P., Undén, K. och Walter, J.
The IFD03 information fusion demonstrator − requirements, methodology, design, and experiences, FOI-R--1413--SE, Demonstration Video: [mp4]

Ahlberg, S., Hörling, P., Mårtenson, C., Neider, G. Sidenbladh, H., Svenson, P., Svensson, P. och Walter, J.
System documentation on the FOI information fusion demonstrator 03 (IFD03) Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster., FOI-D--0184--SE

Jungert, E., Derefeldt, G., Hallberg, J., Hallberg, N., Hunstad, A., Thurén, R., Albinsson, P.-A., Holmberg, M., Sidenbladh, H., Stenumgaard, P., Worm, A. och Ånäs, P.
Förstudie avseende förslag till integrerad lednings och skyddsfunktion för preventiv och operativ krishantering, FOI-R--1183--SE

Svensson, P., Mårtenson, C., Sidenbladh, H. och Malm, M.
Swarm intelligence for logistics − background, FOI-R--1180--SE

2003

Andersson J., Malm M. och Thurén R.
Systemtilltro, FOI-R--1121--SE

Svensson, P.
Teknisk översikt och prognos 2002−2020 för området informationsfusion, FOI-R--0798--SE

2001

Jungert, E. och Walter, J.
Marksensornät och intelligenta agenter − en systemarkitektur för ett nätverksbaserat sensorsystem, FOI-R--0317--SE

2000

Walter J.
En granskning av forskningen inom distribuerad, ständig planering, FOA-R--00-01759-517--SE 

Cantwell, J., Schubert, J. och Svensson, P.
Informationsfusion − förslag till "strategisk forskningskärna" år 2001-2005, FOA-R--00-01632-505--SE 

Carlsson, C., Carlsson, L., Grahn, P., Hörling, P., Jungert, E., Klöör, P., Lantz, F., Lauberts, A., Letalick, D., Lindahl, A., Schubert, J., Strömberg, D., Svensson, J. och Westerlund, C.-L.
Multisensorteknik och datafusion − sensorval, dataadministration och utvecklingstrender, FOA-R--00-01577-408--SE

Hörling, P., Jöred, K., Lantz, F., Lindahl, A., Roldan-Prado, R. och Schubert, J.
Beslutsstöd på fartyg − informationsfusion och radarsignalspaning, FOA-R--00-01529-706, 505,503--SE

Fjällström, P.-O., Neider, G., Persson, M., Risch, T. och Svensson, P.
Arkitekturprinciper för informationsöverlägsenhet i fram­tidens ledningsstödsystem, FOA-R--00-01435-505--SE

1999

Hörling, P., Lantz, F. och Neider G.
Konvertering av laserradardata till digital terräng utan skog − metoder och användarhandledningar, FOA-R--99-01380-408--SE

Neider, G.
Agentteknik − standardisering, kommunikation, erfarenheter. Agent technology series, London 1999-03-23--25, FOA-R--99-01278-505--SE

Bengtsson, M. och Schubert, J.
Dempster-Shafer clustering, Potts spins and graph optimization, FOA-R--99-01248-505, 616--SE

1998

Jönsson, L., Neider, G., Schubert, J. och Svensson, P.
Informationsfusion i den taktiska underrättelseprocessen − en informell introduktion till nyckelteknologin för informationsöverlägsenhet, FOA-R--98-00902-505--SE

Derefeldt, G., Eriksson, L., Andersson, P., Berggrund, U., Rozén, U., Westlund, J., Skinnars, Ö., Alfredsson, J., Santesson, R. och Holmberg, J.
Färgpresentation för ökad taktisk situationsmedvetenhet i stridsflygplan, FOA-R--98-00767-706--SE

Bråmå, Å., Fransson, J., Jöred, K. och Schubert, J.
Datafusionsmetoder för sammanställning och analys av underrättelsedata − en förstudie, FOA-R--98-00698-505--SE

1997

Neider, G.
Ubåtsföljning med passiva sonobojar − användarhandledning till program SubTrack, FOA-R--97-00447-505--SE

Johansson, K. och Svensson, P.
Submarine tracking by means of passive sonobuoys II − position estimation and buoy deployment planning, FOA-R--97-00440-505--SE

Wahlstedt, A., Fredriksson, J., Jöred K. och Svensson, P.
Submarine tracking by means of passive sonobuoys I − design of a simulation model and system, FOA-R--96-00386-505--SE

Senast uppdaterad: 2024-05-27