Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Kontakt

Operationsanalys och strategisk planering

FOI:s militära operationsanalytiker tillhandahåller tillämpat vetenskapligt och analytiskt stöd, vad gäller kunskaper och färdigheter som normalt inte finns tillgängliga hos uppdragsgivarna, för beslutsfattande.

Två personer i möte.

Stödet lämnas i huvudsak till arbeten med inriktning, planering, genomförande, uppföljning och utvärdering på militärstrategisk, operativ och taktisk nivå avseende såväl operationer och beredskap som utveckling och produktion.

Kontakt

Senast uppdaterad: 2019-06-20