Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Kontakt

Operationsanalys och strategisk planering

FOI:s militära operationsanalytiker tillhandahåller tillämpat vetenskapligt och analytiskt stöd, vad gäller kunskaper och färdigheter som normalt inte finns tillgängliga hos uppdragsgivarna, för beslutsfattande.

Två personer i möte.

Stödet lämnas i huvudsak till arbeten med inriktning, planering, genomförande, uppföljning och utvärdering på militärstrategisk, operativ och taktisk nivå avseende såväl operationer och beredskap som utveckling och produktion.

Kontakt

Dela sidan på sociala medier

Senast uppdaterad: 2020-03-09