Kontakt

Operationsanalys och strategisk planering

Forskningsområdet Operationsanalys och strategisk planering omfattar forskning, metod- och expertstöd genom studier och analyser för att stödja uppdragsgivarnas beslutsfattare. En stor del av verksamheten innebär att operationsanalytiker från FOI är placerade hos och integrerade med uppdragsgivare.

Militär och forskare i samtal

Analytikerna bistår med ett tillämpat vetenskapligt och analytiskt stöd i uppdragsgivarnas verksamhet exempelvis för inriktning, planering, uppföljning och utvärdering. Vidare genomförs försvarspolitiska studier samt operationsanalytisk metod- och modellutveckling. Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) och Försvarsmakten är huvuduppdragsgivare.

FOI:s militära operationsanalytiker tillhandahåller tillämpat vetenskapligt och analytiskt stöd, vad gäller kunskaper och färdigheter som normalt inte finns tillgängliga hos uppdragsgivarna, för beslutsfattande. Stödet lämnas i huvudsak till arbeten med inriktning, planering, genomförande, uppföljning och utvärdering på politisk, militärstrategisk, operativ och taktisk nivå. Det avser såväl operationer och beredskap som utveckling och produktion. Exempel på sådana arbeten som löses med stöd av FOI:s operationsanalytiker är Försvarsmaktens försvarsmaktsplanering, perspektivplanering och försvarsplanering samt inom områdena försvarsekonomi och materielförsörjning hos Försvarsdepartementet.

Kontakt

Senast uppdaterad: 2024-03-21