Kontakt

Psykologiskt försvar och informationspåverkan

Psykologiskt försvar handlar om att identifiera och bemöta ”otillbörlig informationspåverkan” som riktas mot Sverige eller svenska intressen. Det kan handla om sociala medier, men också helt andra saker som stöd till medieföretag och att säkerställa att myndigheterna kan få ut sitt budskap under en kris eller krig.

Tecknad man skriker i megafon.

Vilseledande uppgifter om en kommande rysk invasion av Sverige, omfattande missuppfattningar och vilseledande information om covid-19-vaccin och regelrätta påverkanskampanjer mot svensk socialtjänst. Sociala medier tjänar som plattformar för en rad sociala rörelser och ger oss möjlighet att kommunicera enkelt med människor (nästan) var som helst i världen. Tyvärr tjänar de även som plattform för antagonister – såväl främmande makt som icke-statliga aktörer.

Det psykologiska försvarets verksamhet består i att skapa motståndskraft mot sådan påverkan som anses vara störande eller skadlig för det svenska samhället och dess befolkning. Detta kan ske på många sätt och många aktörer ingår i det svenska psykologiska försvaret.

Vid FOI studeras bland annat försvarsvilja, främmande makts försök att påverka Sverige, påverkan på sociala medier, strategisk kommunikation och hybrida hot. Forskningen inom området civilt försvar och krisberedskap sker huvudsakligen vid avdelningen för försvarsanalys.

Kontakt

Dela sidan

Senast uppdaterad: 2022-09-27