Kontakt

Säkerhetspolitik

Inom området för säkerhets­politiska studier bedriver FOI forskning och studier om länder, regioner, internationella insatser och multi­laterala organisa­tioner. Här finns forskar­grupper som fokuserar på Ryssland, Norden, euroatlantisk säkerhet, Afrika och Asien. Förutom säkerhets­politiska analyser bedrivs också strategiska studier av politisk, ekonomisk och militär utveckling samt på olika policy­relevanta teman.

Jordglob och schackpjäser.

FOI har också unik kunskap inom området freds­främjande insatser, vilket är en del av Sveriges utrikes- och säkerhets­politik. Här bedrivs studier kring bland annat internationella och multi­funktionella insatser, civil-militär samverkan, internationella och regionala aktörers roller samt framväxande koncept för freds­främjande insatser. FOI genomför kontinuerlig uppföljning och utvärdering av de internationella insatser som Sverige deltar i.

Våra huvuduppdrags­givare är Försvarsdepartementet, Utrikes­departementet, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Vi genomför även forskning på uppdrag av EU. Vår forskning presenteras regel­bundet på seminarier och våra experter deltar ofta i media för att sprida resultaten. Våra experter är också regelbundet inbjudna till riksdagen för expertutlåtanden.

Kontakt

Senast uppdaterad: 2024-02-05