Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Kontakt

Säkerhetspolitik

Inom området för säkerhetspolitiska studier bedrivs forskning och studier om länder, regioner, internationella insatser och multi­laterala organisa­tioner. Här finns forskar­grupper som fokuserar på Ryssland, Norden, euroatlantisk säkerhet, Afrika och Asien. Förutom säkerhetspolitiska analyser bedrivs också strategiska studier av politisk, ekonomisk och militär utveckling samt på olika policyrelevanta teman.

Jordglob och schackpjäser.

FOI har också unik kunskap inom området freds­främjande insatser, vilket är en del av Sveriges utrikes-och säkerhets­politik. Här bedrivs studier kring bland annat internationella och multi­funktionella insatser, civil-militär samverkan, internationella och regionala aktörers roller samt framväxande koncept för freds­främjande insatser. FOI genomför kontinuerligt uppföljning och utvärdering av de internationella insatser som Sverige deltar i, exempelvis i Afghanistan, Somalia och på Balkan. Våra huvuduppdrags­givare är Försvarsdepartementet, Utrikes­departementet, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällets skydd och beredskap. Vi genomför även forskning på uppdrag av EU. Vår forskning presenteras regel­bundet på seminarier och våra experter deltar ofta i media för att sprida resultaten. Våra experter är också regelbundet inbjudna till Riksdagen för expertutlåtanden.

Kontakt
Till startsidan, foi.se

FOI forskar för en säkrare värld.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier.
Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.