Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Kontakt

Afrika

Utvecklingen och situationen i Afrika, samt förändringar i omvärldens relation till afrikanska länder, har lett till ett ökat behov av kunskap om afrikanska säkerhetsfrågor. FOI:s Afrikagrupp studerar politisk, militär, ekonomisk och social utveckling i Afrika med fokus på den säkerhetspolitiska utvecklingen och breda strategiska trender.

UN flygplan i motljus

FOI:s Afrikagrupp arbetar främst på uppdrag av Regeringskansliet och Försvarsmakten, men även av internationella organisationer som FN. Tematiskt arbetar gruppen brett och följer konflikter, externa aktörers intressen och närvaro, samt den säkerhetspolitiska arkitekturen för fred och säkerhet i Afrika. Förutom generell uppföljning och analys av den afrikanska säkerhetssituationen hanterar Afrikagruppen en stor bredd av sakfrågor inom säkerhetspolitik och utveckling, exempelvis:

  • Analys av länder, regioner och aktörer
  • Radikalisering, terrorism och motåtgärder
  • Ekonomisk analys samt analys av råvarutillgångar och råvaruflöden
  • Kvinnor, fred och säkerhet
  • Konfliktförebyggande åtgärder, säkerhets­sektorreform (SSR) och program för avväpning, demobilisering och återintegrering av tidigare stridande (DDR)
  • Civil-militär samordning i multifunktionella insatser

Fokus ligger på frågeställningar med särskild relevans för Sverige och Europa.

Afrikagruppen vid FOI består av ett stort antal forskare och analytiker med olika bakgrund och expertis avseende säkerhetsrelaterade studier.

Elin Hellquist, Projektledare, förste analytiker

Samuel Bergenwall, Biträdande projektledare, förste analytiker

Gabriella Körling, Analytiker

Eva Hagström Frisell, Forskningsledare

Evelina Bonnier, Analytiker

Michael Jonsson, Forskningsledare

Aron Lund, Analytiker

Lovisa Mickelsson, Biträdande analytiker

Emma Sjökvist, Analytiker

Vi erbjuder tidsvis praktikplatser och tar gärna emot spontanansökningar om praktik. Dessa skickas till Elin Hellquist. Våra praktik­platser lämpar sig bäst för studerande på magister/masternivå och vi prioriterar heltermins­praktiker.

Kontakt

Dela sidan

Senast uppdaterad: 2021-05-31