Kontakt

Afrika

I en tid av hårdnande internationell rivalitet tilldrar sig Afrika alltmer av stormakternas intresse. Här finns snabbt växande ekonomier och befolkningar, väldiga naturresurser och strategiska mineraler som är nödvändiga för klimatomställningen, men också krig och konflikter med påverkan på Europa och övriga världen. Kontinentens stater har börjat träda fram och hävda sina intressen på nya sätt, bland annat genom inomafrikanska säkerhetssamarbeten eller nya allianser med utomafrikanska stater.

UN flygplan i motljus

Denna snabba säkerhetspolitiska utveckling och omvärldens växande intresse skapar sammantaget ett ökat behov av kunskap om afrikanska säkerhetsfrågor, även i Sverige. FOI studerar därför den politiska, militära, ekonomiska och sociala utvecklingen i Afrika, med särskilt fokus på säkerhetspolitiska frågor.

FOI:s Afrikagrupp arbetar främst på uppdrag av Regeringskansliet. Gruppen arbetar tvärvetenskapligt, har breda kontaktytor med samhällsaktörer i Sverige och i Afrika och samverkar ofta med annan regional, tematisk och teknisk expertis på FOI.

Förutom att bevaka och analysera aktuella händelser hanterar Afrikagruppen en stor bredd av frågor med relevans för säkerhetspolitik och utveckling, exempelvis:

  • Analys av afrikanska stater, regioner och regionala aktörer.
  • Analys av den afrikanska säkerhetspolitiska arkitekturen.
  • Analys av utomafrikanska staters politik och agerande på kontinenten.
  • Analys av icke-statliga väpnade grupper.
  • Analys av ekonomiska flöden, till exempel vapenhandel, handelsrelationer, råvarutillgångar och råvaruflöden.

Fokus ligger på frågeställningar med särskild relevans för Sverige, EU och Nato.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få information om våra nya publikationer!

Anmäl dig här för att få Afrikagruppens nyhetsbrevet direkt till din e-postadress Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Efter din anmälan kommer ett e-postmeddelande till den adress du angivit där du måste göra en bekräftelse. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

Afrikagruppen vid FOI är ett forskarkluster med bred expertis inom säkerhetspolitisk analys med bäring på den afrikanska kontinenten.

Anna Ida Rock  är disputerad statsvetare från Uppsala universitet och projektledare för FOI:s Afrikagrupp. Hennes forskning har framförallt fokuserat på regionala säkerhetsfrågor på Afrikas horn, Turkiets Afrikapolitik samt diasporaåtervändares roll i statsbyggnadsprocesser.

Carina Gunnarson är docent i statsvetenskap och biträdande projektledare för FOI:s Afrikagrupp. Hennes forskning är inriktad på fransk utrikes- och säkerhetspolitik i Europa, Afrika och i den Indopacifiska regionen. Hon är även expert på organiserad brottslighet. Hon har tidigare arbetat vid Uppsala universitet, Institutet för framtidsstudier, Ritsumeikan University i Japan, Linnéuniversitetet, säkerhetspolisen och utrikesdepartementet.

Gabriella Körling är filosofie doktor i kulturantropologi. Hennes forskning är inriktad på relationen mellan stat, politik och samhälle i Sahelregionen i Västafrika, med särskilt fokus på Niger och Mali. Gabriella har doktorerat vid Uppsala universitetet och har tidigare arbetat vid Stockholms universitet.

Olivier Milland är analytiker och har en M.A. i internationella relationer från universitetet i Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Hans intresseområden rör den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sahel och Västafrika, den afrikanska freds- och säkerhetsarkitekturen samt stormakters och icke-statliga aktörers politik och intressen i Afrika.

Karolina Lindén är biträdande analytiker med inriktning på Afrikas horn, Sudan och Rysslands inflytande i Afrika. Hon har tidigare tjänstgjort vid Utrikesdepartementet och vid Sveriges ambassader i Sudan, Saudiarabien och Iran. Karolina har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från Lunds universitet och en kandidatexamen i arabiska från Göteborgs universitet.

Aron Lund är specialiserad på säkerhetspolitik i Mellanöstern, Nordafrika och östra medelhavsregionen. Han är knuten till Utrikespolitiska institutet, den New York-baserade tankesmedjan Century International samt Centrum för Syrienstudier vid S:t Andrews-universitetet. Han har en magisterexamen från Uppsala universitet.

Erika Holmquist är förste forskare och projektledare för Mellanösternprogrammet vid FOI. Hennes nuvarande forskningsintressen innefattar regional säkerhetspolitisk dynamik i Mellanöstern och på Afrikas horn, med särskilt fokus på Iran och Etiopien.

 

Associerade forskare:

Samuel Neuman Bergenwall Förste analytiker (specialiserad på Indien och Gulfstaterna i Afrika).

Elin Hellquist Förste analytiker (specialiserad på militära insatser, den Afrikanska unionen).

Vi erbjuder tidvis praktikplatser. Aktuella utlysningar hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Våra praktikplatser lämpar sig bäst för studerande på magister/masternivå och vi prioriterar heltermins­praktiker.

Rapporter

Kontakt

Senast uppdaterad: 2024-06-28