Sök
Stäng
Meny
Site Page

Totalförsvarets forskningsinstitut

Totalförsvarets forskningsinstitut

Kontakt

Afrika

FOI arbetar med Afrikastudier åt nationella uppdrags­givare som Försvars­departementet, Utrikes­departementet och Försvarsmakten, men även åt internationella organisationer som FN.

UN helikopter i motljus

Studier i afrikansk säkerhet

Utvecklingen och situationen i Afrika, och förändringar i omvärldens relation till afrikanska länder, har lett till ett ökat behov av kunskap om afrikanska säkerhetsfrågor hos Sveriges offentliga aktörer. I Afrika – en kontinent med starkt svenskt engagemang i många utvecklings­länder – finns också ett tydligt politiskt, utvecklings- och säkerhets­relaterat sammanhang.

Vårt huvudfokus är den säkerhetspolitiska utvecklingen i Afrika, inte minst i relation till internationella militära och civila freds­främjande insatser - pågående eller potentiella. Förutom generell uppföljning och analys av den afrikanska säkerhetssituationen hanterar vi en stor bredd sakfrågor, exempelvis:

  • Land-, region- och aktörsanalyser
  • De framväxande strukturerna för fred och säkerhet i Afrika
  • Externa aktörers intressen och inblandning i afrikanska konflikt­områden
  • Konfliktförebyggande åtgärder, säkerhets­sektorreform (SSR) och program för avväpning, demobilisering och återintegrering av tidigare stridande (DDR)
  • Erfarenhetssammanställning och utvärdering av internationella insatser i Afrika
  • Interorganisatorisk och civil-militär samordning i multifunktionella insatser
  • Miljö- och hälsoexpertis samt miljöeffekter av internationella insatser i Afrika
  • Samhällelig radikalisering, terrorism och motåtgärder
  • Ekonomisk analys samt analys av råvarutillgångar och -flöden
  • Klimatförändring och dess effekt på säkerhetssituationen

Ladda gärna ner vår broschyr om FOI:s studier i afrikansk säkerhet (pdf)PDF.

Afrikagruppen vid FOI består av ett stort antal forskare och analytiker med olika bakgrund och expertis avseende säkerhetsrelaterade studier.

Karolina Gasinskalänk till annan webbplats, Projektledare
Sahel, Gender, fred och Säkerhet

B-G Bergstrand, Förste forskare
Ekonomi, försvarsutgifter och naturresurser.

Eva Hagström Frisell, Forskningsledare
Insatsuppföljning.

Carina Gunnarson, Analytiker
Utländska statliga aktörer, organiserad brottslighet

Alexandra Hallqvist, Analytiker
Nordafrika, Gender, fred och säkerhet

Michael Jonsson, Förste Forskare, Fil Dr
Inbördeskrig, svaga stater och organiserad brottslighet,  avväpning och demobilisering, Säkerhetssektorreform och Gender, fred och säkerhet.

Helené Lackenbauer, Forskningsledare
Humanitärt arbete, skydd, flyktingar och migration, Gender, fred och säkerhet.

Birgitta Liljedahl, Förste Analytiker
Miljösäkerhet, medicinska underrättelser samt miljö- och hälsoeffekter av internationella insatser.

Annica Waleij, Förste Analytiker
Miljösäkerhet, medicinska underrättelser samt miljö- och hälsoeffekter av internationella insatser.

Vi erbjuder tidsvis praktikplatser och tar gärna emot spontanansökningar om praktik. Dessa skickas till Karolina Gasinska. Våra praktik­platser lämpar sig bäst för studerande på magister/master nivå och vi prioriterar heltermins­praktiker.

Kontakt
Till startsidan, foi.se

FOI forskar för en säkrare värld.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier.
Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.