Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Kontakt

Arktis

Studier om utvecklingen i Arktis och dess vidare effekter bedrivs sedan 2007 vid FOI. I takt med att havsisen i Norra ishavet smälter av och tunnas ut förändras grund­förutsätt­ningarna i regionen. Klimat­förändringarna i regionen driver på utvecklingen och stora geopolitiska förändringar är att vänta.

Isberg

Områden som studeras är bland andra:

  • Transoceana farleder genom Arktis blir efterhand alltmer tillgängliga
  • De stora energi- och mineralresurserna till hav och på land blir möjliga att utvinna
  • Hur regionens militärstrategiska betydelse förändras
  • Hur ändrade suveränitetsförhållanden påverkar regionen
  • Överlappande territoriella anspråk och den havsrättsliga hanteringen
  • Hur regionens internationella relationer ska hanteras och i vilka fora
  • Statliga och icke-statliga Aktörer i Arktis – I regionen samt utanför den

Dessa områden utvecklas enligt sin egen inre logik och hastighet varför utvecklingen är svår att förutse. Vissa utvecklingar kan förstärka varandra eller ta ut varandra varför interak­tionen mellan dem ingår i ett helhets­grepp studien försöker ta. Dessa stora förändringar har redan fått eller kommer att få globala effekter och förändrar Sveriges norra och nordvästra närområde.

Uppdragsgivarna är Regeringskansliet, andra myndig­heter och näringsliv. Samverkan med flera andra projekt och program inom FOI sker regel­bundet. Studiearbetet innebär också ett omfattande internationellt samarbete och utbyte.

Kontakt

Dela sidan på sociala medier

Senast uppdaterad: 2019-12-17