Publikationer och massmedia Arktis

Här återfinns ett urval av rapporter och memon med anknytning till Arktis som utgivits under de senaste åren. Publikationer som inte finns länkade kan beställas via registraturen på FOI.

Fungerar inte länken? Sök rapporten i vårt rapport­system, på namn eller författare. Det fungerar på rapporter men inte alla memo. Till rapportsök.

2011

2010

2009

2008

  • The Arctic and the North Atlantic – Strategic Significance for Sweden I Friends in Need, The Royal Swedish Academy of War Sciences, 2012.
  • Arktis och Nordatlanten – strategisk betydelse för Sverige? I Till bröders hjälp, Kungl. Krigs­vetenskapsakademien, 2011.
  • A New Arctic - Strategic Issues in a Dynamic Region. In Nordic Cooperation and the Far North, National Defence University, Department of Strategic and Defence Studies, Helsinki 2011.
  • Towards a Wider High North?, IISS Strategic Survey 2008, September 2008.
    Arktis – En svensk intresse­diskussion. (The Arctic and Swedish Interests – A Discussion) FOI-memo, september 2008.

Senast uppdaterad: 2021-03-25