Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Kontakt

Asien och Mellanöstern

Inom ramen för FOI:s Asien- och Mellan­östern­program studeras politisk, militär, ekonomisk och social utveckling i Asien och Mellanöstern. Projektet är framåt­­blickande och ska studera säkerhets­politisk utveckling och breda strategiska trender i Asien och Mellanöstern.

Sönderbomad fasad.

Foto: Sergey Ponomarev

De geografiska områden som projektet kontinuerligt följer är:

  • Nordöstra Asien med fokus på Kina, Japan och Koreahalvön
  • Sydasien med fokus på Indien och Pakistan
  • Mellanöstern med fokus på Iran, Saudi­arabien, Turkiet, Israel, Irak och Syrien

Projektet ämnar också upprätthålla en viss förmåga att vid behov behandla dessa områden:

  • Centralasien inklusive Afghanistan
  • Sydostasien inklusive Australien

Tematiskt arbetar projektet brett och följer försvars- och utrikespolitik, konflikter, externa aktörers intressen och närvaro samt inrikes­politik i regionala stormakter. Projektet studerar också andra faktorer som påverkar säkerhetspolitisk utveckling, såsom ekonomi, energi­försörjning och demografi.

Fokus ligger på frågeställningar med särskild relevans för Sverige och Europa. Bland programmets uppdrags­givare finns Regerings­kansliet och Försvars­makten, samt andra myndigheter.

Publikationsnytt

Välkommen att prenumerera på vårt publikations­utskick! Varje gång Asien- och Mellanöstern­programmet publicerar en ny rapport eller brief gör vi ett mailutskick. Anmäl dig här för att få publikations­utskicket till din e-postadresslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Teman som studeras inom Asien- och Mellanöstern­programmet under 2018

  • Kinas militära modernisering
  • Irans utrikespolitik
  • Kriget i Jemen
  • Förhandlingar om Syrien – nuläge och framtid

I Asien- och Mellanösternprogrammet vid FOI arbetar experter med varierande bakgrund. Medan flera arbetar huvuddelen av sin tid inom programmet är andra engagerade för särskilda uppgifter och temporära uppdrag. Samarbete med andra säkerhetspolitiska projekt på FOI är vanligt förekommande.

Jerker Hellström, forskningsledare
Jerker leder forskningsområdet Asien och Mellanöstern vid FOI:s avdelning för försvars­analys. Han bevakar Östasien med fokus på kinesisk utrikes-, försvars- och säkerhets­politik. Jerker har studerat Östasienkunskap och kinesiska vid Lunds universitet och i Peking vid BLCU och Renmin University, samt journalistik vid Stockholms universitet. Han har levt och arbetat i Kina i många år, bl.a. som korrespondent för nyhetsbyrån Reuters i Shanghai.

Samuel Bergenwall, senior analytiker
Samuel forskar om säkerhetspolitiska frågor som rör Sydasien och Mellanöstern. Han har examina i historia, Mellanöstern- och Nordafrika­studier samt i utvecklingsstudier.

Johan Englund, analytiker
Johan bevakar Östasien med huvudfokus på säkerhetspolitiska frågor som rör Kina. Johan kommer närmast från doktorandstudier i internationella relationer vid City University of Hong Kong. Hans avhandling analyserar hur framväxten av stora globala underleverantörer inom fordons- och elektronik­industrin påverkar statens makt och inflytande att främja utveckling av lokala företag i Kina och Sydostasien. Johans särskilda intresse­område är Kinas förhållande till Taiwan och Hongkong.

Bitte Hammargren, analytiker
Bitte kommer närmast från Utrikespolitiska institutet, UI, där hon ledde UI:s Mellanöstern- och Nordafrika­program 2017–2018. Hon var samtidigt redaktör och ansvarig utgivare för UI:s Utrikesmagasinet 2016–2018, samt rådgivare i Mellanösternfrågor för Svenska institutet, SI, under samma period. Hon har mer än 30 års erfarenhet som journalist, främst från Svenska Dagbladet, SvD. I tolv år, 2001–2012, var hon SvD:s Turkiet- och Mellanöstern­korrespondent, tidvis baserad i Beirut respektive Istanbul.

Erika Holmquist, analytiker
Erika har en magisterexamen i orientalistik (persiska och Mellanösternstudier) från Uppsala universitet. Hennes fokusområden inom Asienprogrammet är främst Afghanistan, Iran och Centralasien.

Magnus Normark, senior analytiker
Magnus är expert på frågor som nedrustning och ickespridning av massförstörelsevapen (MFV) samt hotbedömning angående MFV och terrorism.

John Rydqvist, forskningsledare
John har specialicerat sig inom området mass­förstörelse­vapen och icke-spridning samt övergripande frågeställningar kring försvars- och säkerhetspolitik i Asien. Johns forskning täcker också mer specifika frågor kring den strategiska balansen i Stilla havet och Sydasien samt hur strategiska vapensystem påverkar den globala säkerhetspolitiska utvecklingen.

Mikael Eriksson, dr, forskare (tjänstledig)
Mikael är doktor i statsvetenskap och försvarade sin avhandling vid Europeiska Institutet i Florens, Italien. Hans forskningsfält spänner över konfliktlösning, säkerhetsstudier och fredsbyggande. Mikaels särskilda intresseområde är riktade sanktioner. Hans senaste publikation handlar om medling och fredsprocesser. För närvarande täcker han frågor som rör den arabiska revolten samt allmänna säkerhetspolitiska utvecklingar i MENA regionen och Afrika. Mikael har flera års erfarenhet av policyutvärdering. Vid FOI är han projektledare för FOIs sanktionsplattform.

Adriana Lins de Albuquerque (tjänstledig)
Adriana har en doktorsexamen i interna­tionella relationer från Columbia University. Hennes avhandling analyserar vilka faktorer som avgör huruvida dissident­organisationer i Mellanöstern och Afrika använder våldsamma (guerilla och terrorism) eller icke våldsamma taktiker. Innan hon började på FOI jobbade Adriana som Research Analyst på tankes­medjan Brookings, där hon forskade om ämnen relaterade till internationell säkerhets­politik, primärt Irak och Afghanistan efter de amerikanska invasionerna. Hennes magister­examen i internationell säkerhets­politik och kandidatexamen i internationella relationer är också från Columbia. Hennes forskning kretsar kring den regionala säkerhetsutvecklingen i Mellanöstern, särskilt som den relaterar kring rivaliteten mellan Iran och Saudiarabien och roll som sekterism spelar i den konflikten. Hon studerar också icke-statliga väpnade grupper.

Kontakt
Till startsidan, foi.se

FOI forskar för en säkrare värld.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier.
Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.