Sök
Stäng
Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Totalförsvarets forskningsinstitut

Publikationer Asien och Mellanöstern

Resultatet av studier om säkerhet i Asien och Mellanöstern vid FOI överförs till våra uppdragsgivare i form av rapporter, promemorior, artiklar, seminarier och ibland via direktstöd.

Nedan återfinns de publikationer som projektet gett ut under de senaste åren

Fungerar inte länken? Sök rapporten i vårt rapportsystem, på namn eller författare. Det fungerar på rapporter men inte på alla memo. Till rapportsök.

2008

2007

Till startsidan, foi.se

FOI forskar för en säkrare värld.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier.
Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.