Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Publikationer freds­främjande insatser

Här presenteras ett urval av publika­tioner som har producerats inom forsknings­området freds­främjande insatser sedan 2008.

Fungerar inte länken? Sök rapporten i vårt rapport­system, på namn eller författare. Fungerar på rapporter men inte memo. Till rapportsök.

Till startsidan, foi.se

FOI forskar för en säkrare värld.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier.
Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.