Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Kontakt

Internationella insatser

FOI har under en lång tid forskat inom området internationella militära insatser.

Kvinnlig militär i solglasögon framför afghansk pojke på röd motorcykel.

Foto: Försvarsmakten

FOI har mångårig erfarenhet av forskning och analys avseende internationella militära insatser. Framförallt följer vi utvecklingen inom följande områden:

  • Svenskt deltagande i internationella fredsfrämjande och militära kapacitetsbyggande insatser
  • Säkerhetspolitiska aspekter av konflikter och fredsprocesser
  • Centrala aktörer i internationella militära insatser
  • Insatsrelaterade normer och koncept, inklusive säkerhetssektorreform (SSR), civil-militär samverkan, och kvinnor, fred och säkerhet (UNSCR 1325).

Forskningsprogrammets främsta uppdragsgivare är Försvarsdepartementet.

Kontakt

Dela sidan på sociala medier

Senast uppdaterad: 2020-07-03