Publikationer Internationella insatser

Här presenteras ett urval av publika­tioner som har producerats inom forsknings­området freds­främjande insatser sedan 2008.

Senast uppdaterad: 2022-12-30