Kontakt

Mellanöstern

FOI:s Mellan­östern­program studerar den säkerhetspolitiska utvecklingen i och kring Mellanöstern, Nordafrika och östra Medelhavet. Programmets forskning är inriktad mot stormaktsintressen, pågående konflikter och mellanstatliga spänningar, energifrågor och extremism. Tyngdpunkten ligger på frågeställningar med särskild relevans för Sverige och Europa.

Sönderbombad fasad. Foto: Sergey Ponomarev

Till de områden och teman som kontinuerligt studeras hör:

  • Stormaktsintressen i Mellanöstern och Nordafrika.
  • Utvecklingen runt Persiska viken, med särskilt fokus på Iran och Saudiarabien.
  • Östra Medelhavsområdet, med fokus på Turkiet och dess grannar.
  • Pågående väpnade konflikter, exempelvis i Syrien och Libyen.

Mellanösternprogrammet upprätthåller också en förmåga att studera andra ämnen och närliggande regioner vid behov, och deltar ofta i ämnesöverskridande studier med andra kompetensgrupper på FOI.

Programmet är baserat vid FOI:s huvudkontor i Kista, och bland uppdrags­givarna finns Regerings­kansliet, Försvars­makten och andra myndigheter.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! Mellanösternprogrammet publicerar ett par gånger per år ett nyhetsbrev som innehåller information om projektets verksamhet och länkar till de senaste publikationerna.

Anmäl dig här för att få nyhetsbrevet direkt till din e-postadress Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Efter din anmälan kommer ett e-postmeddelande till den adress du angivit där du måste göra en bekräftelse. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

Erika Holmquist, projektledare, förste forskare (specialiserad på iransk inrikes- och utrikespolitik).

Aron Lund, analytiker (specialicerad på Syrien, islamism, arabisk politik och östra Medelhavet).

Samuel Neuman Bergenwall, förste analytiker (specialiserad på Indien, Arabiska gulfen och Levanten).

Marianna Serveta, Biträdande analytiker (specialiserad på Turkiet, energisäkerhet och organiserad brottslighet).

Associerade forskare

Anders Strindberg, förste forskare (specialiserad på våldsbejakande extremism och terrorism, hot mot demokratin, palestinsk politik och islamism).

Aras Lindh, analytiker (specialiserad på turkisk inrikes- och utrikespolitik, icke-statliga aktörer och Nato).

Magnus Evestedt, tekn. dr., forskare (specialiserad på robotteknik och tekniska icke-spridningsfrågor).

Magnus Normark, förste analytiker (specialiserad på terrorism, kemiska och biologiska vapen, ickespridning och nedrustning).

Michael Jonsson, fil. dr., forskningsledare (specialiserad på politiskt våld).

Karolina Lindén, biträdande analytiker (specialiserad på arabisk politik, Sudan och Afghanistan).

Staffan Lundin, tekn. dr., forskare (specialiserad på robotteknik och tekniska icke-spridningsfrågor).


Rapporter

Kontakt

Senast uppdaterad: 2024-05-24