Rapporter och memo Mellanöstern

Resultatet av studier om säkerhet i Mellanöstern vid FOI överförs till våra uppdragsgivare i form av rapporter, promemorior, artiklar, seminarier och ibland via direktstöd.

Publikationer som inte finns länkade kan beställas via registraturen på FOI.

Fungerar inte länken? Sök rapporten i vårt rapportsystem, på namn eller författare. Det fungerar på rapporter men inte på alla memo. Till rapportsök.

Senast uppdaterad: 2024-05-24