Kontakt

Nordeuropeisk och transatlantisk säkerhet

Inom projektet Nordeuropeisk och trans­atlantisk säkerhetspolitik (NOTS) studeras västländernas säkerhets- och försvarspolitik, resurser, militära förmågor, operationer, övningar och beredskap.

Daniel Mihailescu/AFP. US Army personnel offload military equipment at the Mihail Kogalniceanu Air Base near Constanta in Romania on February 14, 2017

Personal ur amerikanska armén lastar av militär materiel på flygbas nära Constanta i Rumänien den 14 februari 2017. (AFP/Daniel Mihailescu)

Nordeuropeisk och transatlantisk säkerhetspolitik (NOTS) är ett flerårigt projekt på FOI som följer och analyserar den säkerhets- och försvarspolitiska utvecklingen inom följande områden:

  • närområdet (Danmark, Norge, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Arktis)
  • de tre europeiska stormakterna (Storbritannien, Tyskland och Frankrike)
  • USA inklusive den transatlantiska länken
  • EU, Nato och OSSE

Inriktningen på studierna inom NOTS är operativa aspekter av västländernas säkerhets- och försvarspolitik, resurser, militära förmågor, operationer, övningar och beredskap. Projektet gör även samlade analyser av den militärstrategiska utvecklingen i Nordeuropa och av aktuella händelser som påverkar de militära förhållandena i området. Projektets främsta uppdragsgivare är Försvars­departementet.

NOTS skapades 2015 med utgångspunkt i två tidigare projekt med fokus på säkerhet i närområdet (SIN) respektive atlantisk säkerhet och europeisk krishantering (ASEK).

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev! NOTS skickar ett par gånger per år ut ett nyhetsbrev som innehåller information om projektets verksamhet och länkar till de senaste publikationerna.

Anmäl dig här för att få nyhetsbrevet direkt till din e-postadress Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Efter din anmälan kommer ett e-postmeddelande till den adress du angivit där du måste göra en bekräftelse. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

Följande experter är verksamma inom NOTS:

Albin Aronsson  är biträdande projektledare för NOTS samt forskare vid FOI:s enhet för säkerhetspolitik, med inriktning på politisk-militära frågor i USA, Storbritannien och vad gäller Nato. Han har nyligen skrivit om Nato och kärnvapen, USA:s omställning mot Asien, och Natos militära övningar. Albin har nyligen tjänstgjort som analytiker på Utrikesdepartementets enhet för europeisk säkerhetspolitik. Han har tidigare arbetat vid Försvarshögskolan, brittiska försvarsdepartementet och Atlantic Council i Washington D.C. Albin har en Politices kandidatexamen i statskunskap från Uppsala universitet och en masterexamen i War studies från King’s College London.

Robert Dalsjö är disputerad och överingenjör vid FOI:s enhet för strategi och policy, med inriktning mot militär­politiska frågor, för närvarande Rysslands krig i Ukraina och dess geopolitiska följder, samt Sveriges Natomedlemskap och svensk försvarspolitik. Han har tidigare bl. a. arbetat med rysk A2/AD-förmåga, tröskelförsvar och avskräckning, svensk och nordisk säkerhets­politik, rustningskontroll, marina frågor, internationella operationer och Sveriges roll under det kalla kriget. Robert har även tjänstgjort vid Försvars­departementet och Sveriges Nato-delegation. Han är aktiv reserv­officer inom Försvarsmakten.

Johan Engvall, är disputerad och forskningsledare vid FOI:s enhet för säkerhetspolitik, med särskild inriktning på rustnings­kontroll, säkerhet i Östersjöregionen och in- och utrikes- och säkerhetspolitik i det tidigare sovjet­området. Han har publicerat flera böcker, rapporter och artiklar om säkerhet, statsbyggnad och korruption i Centralasien. Johan har tidigare arbetat vid Uppsala universitet och Utrikes­politiska institutet samt tjänstgjort som konsult för Världsbanken.

Alina Engström är forskare vid FOI:s enhet för säkerhetspolitik, med inriktning mot Tyskland, Västeuropa och europeisk säkerhet. Hon har tidigare arbetat vid Utrikespolitiska institutet, Utrikesdepartementet samt vid Universität Hamburg och Universität Konstanz i Tyskland. Alina har en kandidatexamen i Statsvetenskap från Universität Hamburg samt en dubbel masterexamen i European governance från Universität Konstanz och Utrecht University School of Governance.

Eva Hagström Frisell är forskningsledare vid FOI:s enhet för säkerhetspolitik, med europeisk säkerhet och internationella insatser som expertområden. Hon har under de senaste åren publicerat rapporter om såväl europeiska länders säkerhets- och försvarspolitik som militära samarbeten i Europa. Eva har tidigare tjänstgjort som analytiker vid Försvarsdepartementet, strategisk rådgivare vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och sekreterare i Försvarsberedningen.

Niklas Granholm är forskningsledare vid FOI:s enhet för säkerhetspolitik. Han har tjänstgjort vid Utrikes- och försvars­departementen, där han arbetat med olika aspekter av europeiska säkerhets­frågor. Analys- och studieområden rör geostrategisk utveckling i Arktis, nordiska, trans­atlantiska och europeiska säkerhets- och försvars­politiska frågor, kärnvapenstrategiska frågor, konventionell rustningskontroll, freds­främjande operationer samt marinstrategisk utveckling. Han är ledamot av Kungl. Örlogsmanna­sällskapet, Kungl. krigsveten­skaps­akademien samt associerad medlem av Royal United Services Institute (RUSI) i London.

Jakob Gustafsson är analytiker vid FOI:s enhet för strategi och policy. Hans huvudsakliga forskningsområden är nordeuropeisk och transatlantisk säkerhets- och försvarspolitik, med ett särskilt fokus på Norge och de baltiska staterna. På senare år har han publicerat rapporter om hur Östersjöregionen hanterade Donald Trumps presidentskap, Natos förmåga till förstärkningsoperationer och militär tredjepartssamverkan. Han har också bidragit till Försvarsmaktens perspektivplanering.

Michael Jonsson är disputerad och förste forskare vid FOI:s enhet för strategi och policy med inomstatliga konflikter och icke-militära säkerhetshot som huvud­inriktning. Han har på senare tid publicerat rapporter om Somalia, Nigeria och Syrien, samt bidragit till en studie om säkerhets- och försvarspolitik i norra Europa. Michael har doktorerat i stats­vetenskap och har tidigare bl.a. tjänstgjort som konsult för Internationella Valutafonden (IMF) och operations­analytiker vid Försvarsmakten.

Björn Ottosson är disputerad och forskare vid FOI:s enhet för säkerhetspolitik, med USA som expertområde. Till hans primära analys- och studieområden hör amerikansk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik, samt transatlantiska relationer. Björn har doktorerat i statsvetenskap vid Stockholms Universitet och har tidigare arbetat vid Stockholms Universitet, Södertörns Högskola och Försvarshögskolan.

Krister Pallin är forskningsledare vid FOI:s enhet för strategi och policy med försvarsplanering, militär doktrin och lednings­frågor som främsta expertis. Han har bl.a. lång erfarenhet som operationsanalytiker inom Försvars­makten och Försvarsdepartementet. Krister har lett flera stora projekt inom sina expertområden och även innehaft olika chefs­positioner inom myndigheten. Han är aktiv reservofficer inom Försvarsmakten.

Niklas H. Rossbach är forskningsledare vid FOI:s enhet för säkerhetspolitik, med inriktning mot amerikansk och europeisk säkerhetspolitik. Nyligen har han bl.a. skrivit om Brexit och tidigare om de strategiska följderna av ny amerikansk energiutvinning. Niklas har doktorerat i historia vid Europeiska universitets­institutet på anglo-amerikanska relationer och även genomfört en postdoc om psykologiskt försvar vid the Changing Character of War Centre vid universitet i Oxford.

Emma Sjökvist är analytiker vid FOI:s enhet för operationer och insatser. Hennes arbete fokuserar på internationella insatser och europeisk säkerhet.

Emelie Thorburn är biträdande analytiker vid FOI:s enhet för säkerhetspolitik. Hennes huvudsakliga forskningsområde är europeisk säkerhets- och försvarspolitik, med särskilt fokus på Centraleuropa. Hon har senast publicerat studier om Visegradländerna och om nordiskt försvarssamarbete. Emelie har en masterexamen i politik och krig från Försvarshögskolan.

Carina Gunnarson är docent i statskunskap och förste forskare vid FOI:s enhet för säkerhetspolitik, med särskild inriktning på Frankrike. Vid FOI är hon även verksam inom Afrikaprojektet och är expert på organiserad brottslighet. Carina har tidigare arbetat vid bl.a. Institutet för framtidsstudier, Uppsala universitet, Ritsumeikan University, Linnéuniversitet, Säkerhetspolisen och Utrikesdepartementet.

Rapporter

Kontakt

Senast uppdaterad: 2024-05-29