Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Kontakt

Nordeuropeisk och transatlantisk säkerhet

Inom projektet Nordeuropeisk och trans­atlantisk säkerhetspolitik (NOTS) studeras västländernas säkerhets- och försvarspolitik, resurser, militära förmågor, operationer, övningar och beredskap.

Soldater tittar på fallskärmar som faller från kvällshimlen

Nato-övningen "Swift Response 17" i Bulgarien 2017 (AFP/Dimitar Dilkoff)

Nordeuropeisk och transatlantisk säkerhetspolitik (NOTS) är ett flerårigt projekt vid FOI som följer och analyserar den säkerhets- och försvarspolitiska utvecklingen inom följande områden:

  • närområdet (Danmark, Norge, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Arktis),
  • de tre europeiska stormakterna (Storbritannien, Tyskland och Frankrike),
  • USA inklusive den transatlantiska länken samt
  • Nato och EU.

Inriktningen på studierna inom NOTS är operativa aspekter av västländernas säkerhets- och försvarspolitik, resurser, militära förmågor, operationer, övningar och beredskap. Projektet gör även samlade analyser av den militärstrategiska utvecklingen i Nordeuropa och av aktuella händelser som påverkar de militära förhållandena i området. Projektets främsta uppdragsgivare är Försvars­departementet.

NOTS skapades 2015 med utgångspunkt i två tidigare projekt med fokus på säkerhet i närområdet (SIN) respektive atlantisk säkerhet och europeisk krishantering (ASEK).

Nyhetsbrev

Välkommen att prenumerera på vårt nyhetsbrev! NOTS skickar ett par gånger per år ut ett nyhetsbrev som innehåller information om projektets verksamhet och länkar till de senaste publikationerna.

Anmäl dig här för att få nyhetsbrevet direkt till din e-postadresslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Efter din anmälan kommer ett e-postmeddelande till den adress du angivit där du måste göra en bekräftelse. Du kan när som helst avsluta din prenumeration.

Följande experter är verksamma inom NOTS:

Bengt-Göran Bergstrand är förste forskare vid FOI:s enhet för säkerhetspolitik, med olika länders försvars­utgifter och ekonomisk utveckling som främsta expertis. Han är civilekonom från Handelshögskolan, men har även studerat vid Stockholms universitet och College of Europe i Brugge. Bengt-Göran har under senare tid bl.a. publicerat samman­ställningar om Natos respektive Östersjö­ländernas försvarssatsningar. Han har även arbetat vid SIPRI och FN:s Nedrustningsbyrå (UNODA), med hur försvarsekonomiska data kan användas för rustningskontroll och nedrustning.

Robert Dalsjö är disputerad och forsknings­ledare vid FOI:s enhet för strategi och policy, med inriktning mot militär­politiska frågor, för närvarande svenska nationella intressen, tröskelförsvar och avskräckning, samt militär säkerhet i Östersjöregionen. Han har tidigare bl. a. arbetat med svensk och nordisk säkerhets­politik, rustningskontroll, marina frågor, internationella operationer och Sveriges roll under det kalla kriget. Robert har även tjänstgjort vid Försvars­departementet och Sveriges Nato-delegation. Han är aktiv reserv­officer inom Försvarsmakten.

Johan Engvall, är disputerad och analytiker vid FOI:s enhet för säkerhetspolitik, med särskild inriktning på rustnings­kontroll, säkerhet i Östersjöregionen och in- och utrikes- och säkerhetspolitik i det tidigare sovjet­området. Han har publicerat flera böcker, rapporter och artiklar om säkerhet, statsbyggnad och korruption i Centralasien. Johan har tidigare arbetat vid Uppsala universitet och Utrikes­politiska institutet samt tjänstgjort som konsult för Världsbanken.

Pär Eriksson är forskningsledare vid FOI:s enhet för samhällets säkerhet, med försvars­politik, totalförsvar, internationella insatser och metoder för erfarenhets­hantering som främsta fokus. Han har de senaste åren bl.a. lett ett regeringsuppdrag om hur insatsen i Afghanistan påverkat Försvarsmakten och medverkat i en rad olika studier om försvars­politik och totalförsvar. För närvarande arbetar Pär bl.a. i ett större forsknings­projekt om erfarenhetshantering.

Eva Hagström Frisell är forskningsledare vid FOI:s enhet för säkerhetspolitik, med europeisk säkerhet och internationella insatser som expertområden. Hon har nyligen publicerat rapporter om Tysklands och Polens säkerhets- och försvars­politik. Eva har även tjänstgjort som analytiker vid Försvars­departementet och som strategisk rådgivare vid Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB).

Niklas Granholm är forskningsledare vid FOI och verksam vid enheten för säkerhetspolitik. Han har tjänstgjort vid Utrikes- och försvars­departementen, där han arbetat med olika aspekter av europeiska säkerhets­frågor. Analys- och studieområden rör geostrategisk utveckling i Arktis, nordiska, trans­atlantiska och europeiska säkerhets- och försvars­politiska frågor, kärnvapenstrategiska frågor, konventionell rustningskontroll, freds­främjande operationer samt marinstrategisk utveckling. Han är ledamot av Kungl. Örlogsmanna­sällskapet, Kungl. krigsveten­skaps­akademien samt associerad medlem av Royal United Services Institute (RUSI) i London.

Michael Johnson är disputerad och förste forskare vid FOI:s enhet för strategi och policy med inomstatliga konflikter och icke-militära säkerhetshot som huvud­inriktning. Han har på senare tid publicerat rapporter om Somalia, Nigeria och Syrien, samt bidragit till en studie om säkerhets- och försvarspolitik i norra Europa. Michael har doktorerat i stats­vetenskap och har tidigare bl.a. tjänstgjort som konsult för Internationella Valutafonden (IMF) och operations­analytiker vid Försvarsmakten.

Madelene Lindström är förste analytiker vid FOI:s enhet för säkerhetspolitik med särskild inriktning på Nato. Madelene följer även norsk utrikes- och säkerhets­politik. Hon har tidigare bl.a. skrivit om tröskelförsvar och avskräck­ning samt om EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. Madelene har även tjänstgjort som operationsanalytiker vid Försvars­makten samt som analysstöd vid Försvars­departementet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Madelene har en magisterexamen i statsvetenskap från Uppsala universitet.

Erik Nordstrand är disputerad och forsknings­ledare vid FOI:s enhet för förmågeutveckling, med spel som expertområde. Erik arbetar huvudsakligen och sedan många år tillbaka med spel som metod för analys och studier av problem och förlopp. Erik har skrivit flera handböcker inom området, ger kurser och anordnar nationella spelkonferenser inom försvarsområdet. Erik har även tjänstgjort som operationsanalytiker vid Försvarsmakten.

Krister Pallin är analytiker vid FOI:s enhet för strategi och policy med försvarsplanering, militär doktrin och lednings­frågor som främsta expertis. Han har bl.a. lång erfarenhet som operationsanalytiker inom Försvars­makten och Försvarsdepartementet. Krister har lett flera stora projekt inom sina expertområden och även innehaft olika chefs­positioner inom myndigheten. Han är aktiv reservofficer inom Försvarsmakten.

Niklas H. Rossbach är förste forskare vid FOI:s enhet för säkerhetspolitik, med inriktning mot amerikansk och europeisk säkerhetspolitik. Nyligen har han bl.a. skrivit om Brexit och tidigare om de strategiska följderna av ny amerikansk energiutvinning. Niklas har doktorerat i historia vid Europeiska universitets­institutet på anglo-amerikanska relationer och även genomfört en postdoc om psykologiskt försvar vid the Changing Character of War Centre vid universitet i Oxford.

Emma Sjökvist är analytiker vid FOI:s enhet för operationer och insatser. Hennes arbete fokuserar på internationella insatser, europeisk säkerhet och gender i militära operationer. Emma har en masterexamen i policy från Central European University och en kandidatexamen i internationella relationer från University of St. Andrews.

Anna Sundberg är forskningsledare vid FOI:s enhet för säkerhetspolitik, och inriktad mot europeiska staters säkerhets- och försvars­politik, särskilt Frankrike. Hennes senaste rapporter handlar om Tyskland och Polen. Anna har tidigare skrivit flera rapporter om den säkerhets- och försvarspolitiska utvecklingen i EU. Hon har även arbetat vid Försvars­högskolan och det franska forskningsinstitutet Fondation pour la recherche stratégique samt tjänstgjort som analytiker vid Försvarsdepartementet.

Per Wikström är disputerad och forskare vid FOI:s avdelning för CBRN skydd och säkerhet, med biologiska vapen som expertområde. Han är involverad i hot- och riskanalyser rörande såväl biologiska som kemiska ämnen. Per stöder bl.a. UD som teknisk expert arbetet inom exportkontrollregimen Australien­gruppen. Dessutom har han drygt 10 års erfarenhet som kartritare och konsulteras som sådan av en mängd olika FOI-projekt.

Mike Winnerstig är disputerad och forsknings­ledare vid FOI:s enhet för säkerhetspolitik, med amerikansk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt Nato och andra trans­atlantiska frågor, som huvudsakliga expert­områden. Han har, utöver ett stort antal skrifter och lång erfarenhet bakom sig inom dessa områden, sedan 2010 även studerat Östersjöområdets säkerhetsproblem, särskilt de baltiska ländernas försvars- och säkerhets­politik. Mike har även tjänstgjort som analytiker vid Försvarsdepartementet.

Kontakt

Senast uppdaterad: 2019-09-05