Publikationer NOTS

Nedan återfinns de rapporter och memon som projektet NOTS, Nordeuropeisk och transatlantisk säkerhet,  gett ut under de senaste åren samt ett urval av publikationer från tidigare år.

Fungerar inte länken? Sök rapporten i vårt rapportsystem, på namn eller författare. Det fungerar på rapporter men inte memo. Till rapportsök.

2021


  • Winnerstig Mike, Dörfer Ingemar. Reserapport från konferens- och forskningsresa till Kanada och USA, 17–27 mars 2004, FOI Memo 845
  • Tham Lindell Magdalena. Framtida förutsättningar för Sveriges Partnerskap med NATO, FOI Memo 984
  • Jarlsvik Helen, Oredsson Maria. Solidaritetsklausulen. Konsekvenser för den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken, FOI Memo 1068
  • Clevström Jenny, Winnerstig Mike. Preserving Military-Technological supremacy? The U.S. Military S&T system as a Security Policy Tool, FOI Memo 1040

Senast uppdaterad: 2024-07-03