Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Övriga publikationer Ryssland och Eurasien

Nedan återfinns ett urval av övriga publikationer med anknytning till Ryssland som utgivits under de senaste åren inom RUFS och angränsande projekt.

2020

 • Oxenstierna, Susanne (2019) ”Russia’s economy and military expenditure”, in Roger Kanet (ed) Routledge Handbook of Russian Security, Abington & New York, Routledge, pp. 97-108.
 • Vendil Pallin, Carolina (2019) “Russian information security and warfare”, in Roger Kanet (ed) Routledge Handbook of Russian Security, Abington & New York, Routledge, pp. 203-213.
 • Hedenskog, Jakob (2016) ”Ukraina – fastlåst mellan öst och väst”, Världspolitikens dagsfrågor, Utrikespolitiska Institutet, Nr 10/2016
 • Persson, Gudrun (2016) "The Patriotic Great Power – History and National Security in Russialänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster" in Andris Sprūds and Diāna Potjomkina (eds) Coping with Complexity in the Euro-Atlantic Community and Beyond: Riga Conference Papers 2016, Riga, Latvian Institute of International Affairs, s. 117–128.
 • Vendil Pallin, Carolina (2016) "Future Approaches to the Shared Neighbourhood", in Haukkala, Hiski and Popescu, Nicu (red) Russian Futures: horizon 2025, Paris, EU-ISS, s. 63–8.
 • Malmlöf, Tomas (2016) "A Case Study of Russo-Ukrainian Defense Industrial Cooperation: Russian Dilemmaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster", The Journal of Slavic Military Studies, vol. 29, nr 1, s. 1–22.
 • Persson, Gudrun (2016) "Luftens herre: Militära skäl för det ryska engagemanget", Vårt försvar, nr. 1 (mars), 20–21.
 • Persson, Gudrun (2016) “Rysk nationell säkerhet: Från kärnvapen till historieskrivning”, Officerstidningen, nr. 2, s. 28–30.
 • Persson, Gudrun, Hedenskog, Jakob, Oxenstierna, Susanne och Vendil Pallin, Carolina (2016) "Den ryska nationella säkerhetsstrategin – Mobilisering mot ett 'fientligt' Väst", KKrVA HoT, nr 1, s. 32–40.
 • Gudrun Persson (2016) "Russia and Baltic Sea Security", i Ann-Sofie Dahl (ed.) Baltic Sea Security– How can allies and partners meet the new challenges in the region?, Centre for Military Studies, University of Copenhagen, January 2016, s. 13–16.
 • Oxenstierna, Susanne (2016) Russia's defense spending and the economic decline Journal of Eurasian Studies 7 s. 60–70
 • Vendil Pallin, Carolina (2016) Internet control through ownership: the case of Russia, Post Soviet Affairs, 2016.
 • Oxenstierna, Susanne (2015) "The Decline of the Russian Economy: Effects of the Non-Reform Agenda", Baltic Worlds, Vol. 8, Nr. 3–4, s. 87–95.
 • Persson, Gudrun, Vendil Pallin, Carolina, et al. (eds) Military Thinking in the 21st Century.
 • Oxenstierna, Susanne (2015) DI debatt Kina dikterar samarbetet.
 • Oxenstierna, Susanne. (2015). DI Debatt Sanktionerna bör kompletteras.
 • Oxenstierna, Susanne (ed.), (2015) The Challenges for Russia's Politicized Economic System, Routledge,.
 • Oxenstierna, Susanne (2015) "The Role of Institutions in the Russian Economy", in Oxenstierna, Susanne (red.) The Challenges for Russia's Politicized Economic System (London: Routledge).
 • Vendil Pallin, Carolina (2015) "The Basis for Institutions Among the Population in Russia", in Oxenstierna, Susanne (red.) The Challenges for Russia's Politicized Economic System (London: Routledge).
 • Carolina Vendil Pallin (2015) "Russia Challenges the West in Ukraine", Journal on Baltic Security, Vol. 1, Nr. 1, s. 14–25.
 • Persson, Gudrun & Vendil Pallin, Carolina (2014) Ryssland i en återvändsgränd? Världspolitikens Dagsfrågor, nr 11-12 .
 • Westerlund, Fredrik & Norberg, Johan (2014) ”Putins icke erkända krig mot Ukraina” Vårt Försvar nr 4, s. 18-19.
 • Oxenstierna, S. (2014) "Future growth of the Russian economy?" Baltic Rim Economies, issue 6.
 • Persson, G. (2014) ”Vilka är vi? Rysk identitet och den nationella säkerheten”,Nordisk Østforum, vol. 28, nr. 3, s. 199–214.
 • Hedenskog, Jakob (2014) ”Sotji i skuggan av terrorhotet”, Världen Österut, blogg för Sällskapet för studier av Ryssland, Central- och Östereuropa samt Centralasien.
 • Oxenstierna, Susanne and Veli-Pekka Tynkkynen (eds.) (2014) Russian Energy and Security up to 2030, Routledge.
 • Oxenstierna, Susanne (2014) “Nuclear power in Russian energy policies”, in, Oxenstierna, Susanne and Veli-Pekka Tynkkynen (eds.) Russian Energy and Security up to 2030, Routledge 2013, s. 150-168.
 • Oxenstierna, Susanne (2013) ”Russia’s Energy Challenges”, The European Financial Review, December-January, s. 63-64.
 • Hedenskog, Jakob (2013) ”The Terrorist Threat Against Sochi 2014”, I Bo Petersson and Karina Vamling (red.) The Sochi Predicament: Contexts, Characteristics and Challenges of the Olympic Games in 2014, Cambridge Scholars Publishing, s. 180-195.
 • Roffey, Roger (2013) Russian Science and Technology Still Having Problems - Implication for Defence Research, The Journal of Slavic Military Studies, Volume 26, Issue 2, s. 162-188.
 • Oxenstierna, Susanne & Westerlund, Fredrik (2013) ‘Arms Procurement and the Russian Defense Industry: Challenges Up to 2020’, The Journal of Slavic Military Studies, Volume 26, Issue 1, s. 1–24.
 • Oxenstierna, Susanne (2012) ”Rysslands ekonomiska modernisering”[Russia’s economic modernisation], Nordisk Östforum, 26:1 s. 7–30.
 • Vendil Pallin, C. (2012) ”Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv”, Vårt försvar, nr. 3, september 2012
 • Vendil Pallin, Carolina, ”How to Speak EST: The international and domestic grammar of Medvedev’s proposal to Europe”, i Burwell, Frances G. och Cornell, Svante E. (red.) The Transatlantic Partnership and Relations with Russia, ISDP och Atlantic Council, s. 68–77.
 • Westerlund, Fredrik (2012) Russian intellligence services can help domestic nanotechnology — by keeping at arm’s length, republished in Mäkinen, Hanna (ed.) Selected articles on modernisation and innovation in Russia, Electronic Publications of Pan-European Institute 4/2012, Turku School of Economics.
 • Vendil Pallin, Carolina (2012) "Russia's Security Policy Agenda in Northern Europe", i Freire, Maria Raquel och Kanet, Roger E. (red.) Russia and European Security, Republic of Letters Press.
 • McDermott, Roger, Nygren, Bertil och Vendil Pallin, Carolina (red.), (2011) The Russian Armed Forces in Transition: Economic, geopolitical and institutional uncertainties, Routledge.
 • Oxenstierna, Susanne (2011) ”Rysslands militärreform: Leder ökade försvarsutgifter till modernare beväpning?” [Russia’s military reform: Will increasing defence spending lead to modern armament?], Krigsvetetenskapsakademins tidskrift, Kkrva, 3, s. 137-154.
 • Oxenstierna, Susanne,(2011). Book review: Iikka Korhonen & Laura Solanka (red) From Soviet Plans to Russian Reality (Helsingfors, WSOY Oy), in Nordisk Östforum, 4, s. 387-389.
 • Westerlund, Fredrik (2011). Russian intellligence services can help domestic nanotechnology — by keeping at arm’s length, Baltic Rim Economies Quarterly Review nr 5 2011.
 • Oxenstierna, Susanne (2011). "Rysslands militärreform: Leder ökade försvarsutgifter till modernare beväpning?" Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift KKrVAHT Nr 3, s. 137-154.
 • Hedenskog, Jakob (2011). "Black Sea Region Constitutes a Forward Stronghold of European and Global Fight Against 'New' Threats", National Security and Defence, No 4-5 (121-123) 2011, s. 50-51.
 • Vendil Pallin C.,(2011). Russian Military Reform: A Failed Exercise in Defence Decision Making, London: Routledge (softback).
 • Vendil Pallin C. (2011). "Ett nytt utseende - Rysslands väpnade styrkor i ny kostym", Officerstidningen, nummer 4/2011, s. 24-25.
 • Oxenstierna, Susanne (2010) ”Modernisering eller fortsatt oljeberoende? Den ryska ekonomin efter krisen” [Modernisation or continuing oil dependence?], Ekonomisk debatt, 7, s. 52-64, Novemberlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Hedenskog J. (2010). "The Ukrainian-Russian Relations in 2008: From Bad to Worse", i Nygren B. et al. (red.),Russia on Our Minds, The Swedish National Defence College, s. 133-156.
 • Oxenstierna S. (2010). "The Russian nuclear renaissance", Baltic Rim Economics, 4, s. 30.
 • Oxenstierna S. (2010). "Modernisering eller fortsatt oljeberoende? Den ryska ekonomin efter krisen",Ekonomisk Debatt, årg 38, nr 7, s. 52-64.
 • Hedenskog, Jakob (2010) "Canada's Mission in Afghanistan". FOI Memo 3480.
 • Vendil Pallin C. (2010). "Russia and Its Military: Between Reform and Modernization", i Nygren B. et al. (red.), Russia on Our Minds, The Swedish National Defence College, s. 227-250.
 • Vendil Pallin, C. – Westerlund F. (2010) ”Russia’s war in Georgia: lessons and consequences” i Crisis in the Caucasus: Russia, Georgia and the West, (red. Paul B. Rich) Routledge, Abingdon, UK 2010.
 • Jonsson A. - Rodin J. - Vendil Pallin C. (2009). "Ryssland - att brottas med en stormaktsidentitet", i Björklund F. - Rodin J., (red.), Det nya Östeuropa - stat och nation i förändring, Lund: Studentlitteratur, s. 49-81.
 • Vendil Pallin C. (2009) "Ryssland och Norden", Nordisk tidskrift, Vol. 85, No. 2, s. 119-24.
 • Vendil Pallin C. - Westerlund F. (2009) "Russia’s War in Georgia: Lessons and Consequences", Small Wars and Insurgencies, Vol. 20, No. 2, s. 400-24.
 • Hedenskog J. - Vendil Pallin C. (red.), (2009) Leijonet och Björnen - En vänbok till Jan Leijonhielm.
 • Jonsson A. - Vendil Pallin C. (red.), (2009.)"Ryssland – politik, samhälle och ekonomi", Stockholm: SNS förlag.
 • Vendil Pallin C. (2009). "Russian Military Reform: A Failed Exercise in Defence Decision Making", London: Routledge.
 • Hedenskog J. – Mytryayeva S. - Vorotin V. (red.), (2008) The Carpathian Region and Its Role in Strengthening Security and Cooperation in Europe [Karpats'kyi rehion ta yoho rol' u zabezpechennii bezpeky i spivrobitnytstva v Yevropi], Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)/ The National Institute for Strategic Studies (NISS).
 • Oxenstierna S. (2008) Kan verksamheten vid räddningsskolorna i Skövde och Rosersberg tas över av annan huvudman?, Försvarsdepartementet, Fö 2008:05.

Dela sidan på sociala medier

Senast uppdaterad: 2020-06-16