Sök
Stäng
Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Totalförsvarets forskningsinstitut

Rapporter och memo Ryssland

Nedan återfinns ett urval av rapporter och memon med anknytning till Ryssland som utgivits under de senaste åren inom RUFS och angränsande projekt.

Publikationer som inte finns länkade kan beställas via registraturen på FOI.

  • Jonas Kjellén. Telekrigföringens roll inom Rysslands Väpnade Styrkor: En analys av ryska definitioner, FOI-D--0802--SE
  • Susanne Oxenstierna & Jakob Hedenskog. Ukraine’s economic reforms. Prospects of sustainability, FOI-R—4472—SE
  • Tomas Malmlöf. Rysk materielförsörjning fram till 2035: En analys av nyanskaffning och uppgradering av befintlig materiel, FOI-D--0795--SE
  • Jan Åkerberg. Ryska arméflyget 2016: utveckling av helikopterförbandens materiel, organisation och förmåga, FOI-D--0789--SE
  • Carolina Vendil Pallin & Susanne Oxenstierna. Russian Think Tanks and Soft Power, FOI-R--4451--SE
  • Thomas Malmlöf. Nutid och framtid för rysk försvarsindustri, FOI Memo 6085
  • Carolina Vendil Pallin. Rysslands Direktorat för inrikespolitik och dess roll i presidentvalet 2018, FOI Memo 6018
  • Gudrun Persson (ed.), Jakob Hedenskog, Tomas Malmlöf, Johan Norberg, Susanne Oxenstierna, Roger Roffey, Carolina Vendil Pallin, Fredrik Westerlund. Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv - 2016, FOI-R--4367--SE
Till startsidan, foi.se

FOI forskar för en säkrare värld.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier.
Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.