Kontakt

AVAL

AVAL™ står för Assessment of Vulnerability And Lethality och är en så kallad tri service modell för land, luft och hav. AVAL är en oklassificerad produkt men klassas som krigsmateriel vilket innebär vissa exportregleringar.

Utvecklingen av AVAL initierades av Försvarets Materielverk, FMV, 1994 i samarbete med FOI, BAE Systems och Dynamec Research. Sedan 1 mars 1997 förvaltas AVAL av FOI.

Produkten AVAL är kommersiellt tillgänglig enligt villkoren i licensavtalet. Köp av AVAL från annat land än Sverige kräver exportlicens från svenska myndigheter.  

Se de engelska sidorna för mer information.