Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Kontakt
Samverkansplattform H2020 Säkra Samhällen


Samverkansplattform H2020: Säkra sam­hällen är ett sätt att skapa ett forum där forskare och slut­användare kan mötas för att kunna skapa framgångs­rika samarbeten kring EU-projekt. Man får möjlighet till dialog, samarbeten och samverkanstillfällen genom att plattf­ormen tar tillvara på utvecklings­möjligheterna i EU-ramprogram H2020 för svensk samhälls­säkerhet och krisberedskap.

Personer som rör sig på en öppen plats.

Vi välkomnar alla svenska krisberedskaps­aktörer att medverka i plattformen. Platt­formen bjuder in till tillfällen där det finns möjlighet att diskutera sam­arbetsmöjligheter i framtida utlysningar. Vi kommer även gärna till din organisation och presenterar, efter initial dialog, relevant kunskap som tagits fram inom ramen av EU-projekt.

Inom EU:s program för Säkra samhällen finns följande delområden:

  • Protecting the infrastructure of Europe and the people in the European smart cities. Här återfinns frågor som rör skydd mot, och upptäckt, och hantering av såväl fysiska som cyberhot mot kritisk infrastruktur i Europa samt hur smarta och säkra städer kan byggas.
  • Disaster- Resilient Societies - safeguarding and securing society, including adapting to climate change. Här återfinns frågor om krisberedskap, resiliens, räddningstjänst, klimat­anpassnings­åtgärder, lägesbild, skydd av kritisk infrastruktur samt inter­operabilitet och samverkan.
  • Fight against Crime and Terrorism. Här återfinns forensik och utveckling av t.ex. polisiär verk­samhet, utveckling av nya metoder för att förhindra och lagföra cyber­brottslighet, säker identitets­hantering samt förståelse för mekanismer kring social oro och radikalisering.
  • Border and External Security. Här återfinns frågor rörande gräns­övervakning, sjöräddning, åtgärder mot smuggling, effektiva gränskontroller, säkra och effektiva logistik- och transport­flöden, informations­system och katastrofhjälp.
  • Digital Security. Här återfinns informations- och cybersäkerhet, skydd av kritisk infra­struktur, integritetsfrågor, säkerhet i e-tjänster, och ekonomisk säkerhet.

Vi välkomnar alla som arbetar i EU-projekt att höra av sig. Vi vill gärna länka till era relevanta hemsidor.

EU:s information om H2020, Secure Societies, och kommande utlysnings­topics: Horizon 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

MSB:s EU-sidorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vinnova har information om H2020 och andra program inom EUlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vinnovas visualiseringsverktyglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för H2020-projekt är väldigt givande att klicka sig runt i.

Kontakta Samverkansplattform H2020
E-posta plattform@foi.se FOI vxl: 08-555 030 00

Helene Hultgren administratör 

Lena Engelmark layout, webbredaktör

Carina Eldsäter förste forskare 

Eva Mittermaier forskningsledare 

Mirko Thorstensson förste forskare

Anna Holmström forskare 

Hans Frennberg överingenjör 

Kontakt

Dela sidan på sociala medier

Senast uppdaterad: 2020-07-30