[PROJEKTSIDHUVUD]

Evenemang/Nätverk

Här hittar du information om EU-nätverk och aktuella evenemang som kan vara intresanta för dig som arbetar med EU-projekt

Informationsmöten om Horisont 2020: ingen information just nu.

Kommande evenemang

Aktörsgemensamt CBRNE- möte 23-24 januari 2019

Den 23-24 januari 2019 är det aktörsgemensamt CBRNE- möte på Näringslivets hus i Stockholm. Anmälan på www.msb.selänk till annan webbplats

SMI2G 29 - 30 januari 2019

SMI2G är ett stort nätverksmöte/"brokerage
event" för H2020: Säkra Samhällen. För utlysningen 2019 hålls evenemanget
den 29-30 januari 2019 vid UCL, Bryssel, Belgien. Registrering är nu öppen, se
länk www.tno.nl/smi2g
länk till annan webbplats

31 januari 2019 Kunskapsdag: samverkan vid samhällskriser - problem eller möjlighet?

Den 31 januari är det en forskningsdag om samverkan som hålls i Stockholm. Anmälan på www.msb.selänk till annan webbplats

CBRNe Protection symposium 24-26 september 2019

CBRNe Protection symposium genomförs i Malmö den 24-26 september 2019. Information finns på www.cbw.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beskrivning: CBRNe Protection symposium, tidigare känt som CBW Protection Symposium, omfattar nu även skydd mot radiologiska, nukleära och explosiva stridsmedel förutom de kemiska och biologiska stridsmedlen. Målgrupp för symposiet är professionella inom området skydd mot CBRNe. Symposiet kommer att innefatta sessioner om följande ämnen:

 • Emerging Threats and Risks
 • Dispersion Techniques and Modelling
 • Hazard Management
 • Detection and on-site analysis
 • Identification/Forensics
 • Personal and Collective Protection
 • Decontamination
 • Medical Management
 • Education/Training/Exercises
 • Commercial Development

En utställning rörande utrustning till skydd mot CBRNe, vid vilken företag kommer att visa sina senaste produkter, kommer att arrangeras i anslutning till symposiet. Utställningen kommer att ge möjlighet för deltagarna att undersöka den på marknaden tillgängliga tekniken för att skydda sig mot CBRNe.

Tidigare evenemang

Nordic Brokerage Event inför utlysningar 2019

Som tidigare annonserats kommer ett Nordic Brokerage Event att hållas den 7 november 2018 i Stockholm/Kista. Arrangörer är de nationella represen­tanterna i program­kommittén för H2020 och de nationella kontaktpersonerna från Sverige, Norge, Island, Danmark och Finland, tillsammans med projektet Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen och forsknings­finansiären Nordforsk. Syftet med eventet är att underlätta nätverkande bland nordiska aktörer för att underlätta konsortie­bildningar och stötta framtagandet av gemensamma projekt­ansökningar till H2020 Säkra samhällen. Svenska, norska, isländska, danska och finska forskare, slutanvändare och bransch­företrädare är välkomna att delta för att förbereda förslag inför utlysningen 2019.

Fokus för eventet ligger på utvalda utlysnings­områden: DRS (DRS01, DRS02, DRS03), FCT (FCT01, FCT02, FCT03), INFRA (INFRA02) och GM (GM01). Det kommer att vara parallella sessioner för dessa utlysnings­områden.

Inbjudan, information och möjlighet att registrera sig för eventet och ange intresse för face-to-face möten är nu möjligt på eventets webbsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Slutdatum för registrering är 17 oktober, eller tills eventet är fullbokat. Eventuella frågor besvaras av Carina Olsson, (carina.olsson@msb.se) eller Åsa Fritzon, MSB (asa.fritzon@msb.se).

European Brokerage Event on Resilience from disaster 2019

The Security Research NCP Network (SEREN4)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och the French Ministry of Interior, med stöd av Europeiska Kommissionen inbjuder till European Brokerage Event on Resilience from disaster 2018 den 24 oktober 2018 på Ministry of Research and Innovation i Paris.

European Brokerage Event on Border Security and External Security 2019

The Security Research NCP Network (SEREN4)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och the French Ministry of Interior, med stöd av Europeiska Kommissionen inbjuder till European Brokerage Event on Border Security and External Security 2019 den 11 oktober 2018 på Ministère de la Recherche i Paris

European Brokerage Event on Fight against crime and terrorism 2019

The Security Research NCP Network (SEREN4)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och the French Ministry of Interior, med stöd av Europeiska Kommissionen inbjuder till European Brokerage Event on Border Security and External Security 2019 den 2 oktober 2018 på Ministère de la Recherche i Paris

DARWIN DCoP Webinar

Darwin inbjuder till webbmöte 18 september 2018 kl 13.00 - 15.00.

The sharing of experinces on how to implement the DARWIN Resilience Management Guidelines through workshops and simulations - an end-user perspective

5 september 2018 Aktörsgemensamt CBRNE-möte

MSB inbjuder till aktörsgemensamt CBRNE-möte i Stockholm den 5 september 2018. Mer information finns på https://www.msb.se/sv/Start1/Kalender/Aktorsgemensamt-CBRNE-mote2/
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Community of Users Thematic Days & Security Research Conference

Community of Users Thematic Days & Security Research Conference genomförs i Bryssel 3-6 december 2018.

Security Research Event 2018 in Brussels 5 and 6 of December 2018

Under the theme "Making Europe a safer place - demonstrating the impact of EU-funded security research", SRE 2018 will demonstrate the strength and inspiring results of security related research and innovation activities. The event will bring together 800 participants, representing a wide range of security stakeholders: researchers, industry representatives, public security providers and practitioners (i.e. fire departments, police, border guards, intelligence agencies, etc.), as well as policymakers from across Europe.
 
The European Commission and the Austrian Ministry for Transport, Innovation and Technology cordially invite you to participate in the 2018 Security Research Event (SRE) taking place on 5 and 6 of December 2018 in Brussels at the Square Meeting Centre.

Please note that participation is subject to previous registration that needs to be completed by 30 October 2018 at the latest at the following address: sre2018.eulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

28–29 november 2017

Mötesplats Samhällssäkerhet arrangeras 28–29 november på Kistamässan i Stockholm. Samverkans­plattform H2020: Säkra samhällen kommer där att anordna en innovationslounge med temat ”Krisberedskap 2025”, där det kommer att pågå aktiviteter under hela mässan, i anslutning till pauserna i huvud­programmet. Programmet kommer bland annat att innehålla:

 • Ett informationstillfälle kring de nya Horisont 2020-utlysningarna inom säkra samhällen.
 • Två tematiska pass kring nätverk inom kris­beredskap och fram­tiden för svenska testbäddar.
 • Demonstrationer och presenta­tioner på temat Verktyg i kris­beredskapen 2025?

5 september 2017

Hur resilient är vår krishanterings­förmåga? Var med den 5 september under en simulering av en katastrof­medicinsk insats vid en olycka till sjöss utanför östkusten

Välkommen till ett unikt tillfälle där vi genom­för en praktisk utvärdering av riktlinjer för mer resilient krishantering genom exemplet katastrof­­medicinsk beredskap vid Region Östergötland.

Det blir en heldag med simulerings­övning och diskussioner kring sam­verkan och ledning, resiliens, kris­beredskap och hur vi kan utveckla dessa områden med hjälp av simulering. Simulerings­övningen kombinerar KMC:s metodik för att simulera och värdera katastrof­medicinska insatser med FOI:s simulerings­verktyg. FOI:s verktyg stödjer simulering av ett stort antal resurser (mark, sjö, luft) och logistiska processer med faktisk geografi.

Länk till presentationenPDF

23–24 maj 2017 Viktiga teknik- och projekt­demonstrationer vid Samverkansseminarium 2017

Samverkansplattform H2020: Säkra sam­hällen anordnar ett antal teknik- och projekt­demonstrationer vid Samverkans­seminarium 23-24/5 i Revinge. FOI, MSB, Södertörns brand­försvarsförbund (SBFF) och Katastrof­medicinskt centrum i Linköping (KMC) presenterar resultat och erfarenheter från att ha deltagit i EU-projekt med kris­bered­skaps­inriktning. Deltagarna på Samverkans­seminariet ges möjlighet att ta del av följande demonstrationer:

 • Syntetisk lägesbild för ledning och samverkan – FOI demonstrerar den digitala simulerings­plattformen NetScene som kan simulera operativ verksamhet (sjö, luft, mark) och generera digitala lägesbilder för att utveckla, öva och värdera ledning och samverkan mellan olika aktörer samt över större geografiska områden.
 • Fiktiva virtuella miljöer – MSB presenterar hur digitala simulerings­verktyg kan användas för träning, utbildning och utveckling vid olika typer av räddnings­insatser, i detta fall räddnings­insats till sjöss.
 • Faktiska virtuella miljöer – FOI visar hur faktiska miljöer (ex. Arlanda flygplats och övnings­område Kvarn) kan återskapas digitalt i hög upplösning genom laser­skanning, och användas för att planera och replikera insatser och tränings­situationer, alternativt för att generera inspel för träning och övning.
 • En digital träningsmiljö för övning/utbildning i katastrof­medicin och samverkan – KMC demonstrerar tränings­miljön DigEmergo som är en digital­isering av simuleringsverktyget Emergo Train System med syftet att möjliggöra småskalig mängd­träning av insats­personal.
 • Verktyg för att lokalisera personer i kollapsade byggnader – FOI och SBFF förevisar lösningar för att dels snabbt kartera kollapsade byggnader med hjälp av laser, dels upptäcka och lokalisera överlevande i dessa byggnader med vibrations­känsliga sensorer.

9 februari 2017

Den 9 februari hade Samverkans­plattformen tillsammans med Vinnova och MSB en inspirationsdag inför utlysningarna 2017. Det blev ett tillfälle att få aktuell information kring utlysningar, trender inom området och tips inför ansöknings­skrivning. Man fick också lyssna på projektexempel och det gavs möjligheter till interaktivitet och dialog med deltagare, stödfunktioner och projektexempel.

Material ifrån InnovationsdagenPDF

27 oktober 2016

Samverkansplattform H2020: Säkra sam­hällen bjuder in till Nätverksmöte, för alla som vill medverka i H2020:Säkra samhällen ansökningar 2017

Ladda ner programPDF

Presentationer

Ansökningsinitiativ

Kompetenser

29 september 2016

Samverkansplattform H2020: Säkra sam­hällen bjuder in till Mer nytta för svensk krisberedskap från EU

Ladda ned programPDF

Presentationer

8 mars 2016

Brokerage event: Horizon 2020 Secure societies: Invitation to CIP-01-2016-–2017 European Brokerage Event, Bilbao

Länk till evenemanget med information om agenda med mera: http://bit.ly/1PQMzNNlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

27 januari 2016

Samverkansplattform H2020: Säkra sam­hällen bjuder in till Nätverksmöte för alla som vill medverka i H2020: Säkra samhällen-ansökningar

Ladda ned programPDF

Presentationer

Ansökningsinitiativ

Kompetenser och organisationer

20 oktober 2015

Samverkansplattform H2020: Säkra sam­hällen bjuder in till Mer nytta för svensk krisberedskap från EU

Ladda ner programPDF

Presentationer