Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Hur vi jobbar i Samverkansplattformen H2020

Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen är huvud­sakligen engagerad i att stödja ansökningar och att från beviljade projekt bistå i spridandet av framtagna kunskaper och nätverk. Plattformen vill också stödja i arbete med att påverka kommande utlysningar så att de bättre speglar svenska behov.

Samverkansplattformen arbetar med ansökningar genom underlätta möten mellan forskare och slut­användare, genom dialoger och kontakter t.ex. vid workshops.

Plattformen arbetar med kunskapsspridning genom att sammanställa och redovisa resultat från genom­förda projekt på ett överskådligt sätt och presentera detta muntligt och skriftligt. Vi kommer gärna till din organisation och presenterar, efter initial dialog, relevant kunskap som tagits fram inom ramen av EU-projekt.

Dela sidan på sociala medier

Senast uppdaterad: 2019-02-13