[PROJEKTSIDHUVUD]

Samverkan H2020-projekt

När det gäller utveckling av området säkerhet och krisberedskap bedrivs många projekt kring detta inom EU med deltagare från olika länder och sam­hälls­sektorer.  Sverige har hittills varit framgångsrikt i detta arbete och FOI är sedan lång tid en av de svenska aktörerna som deltar i EU-projekt inom säkerhet och krisberedskap.

På FOI:s hemsida kan du hitta mer att läsa om detta arbete och olika projekt som genomförts eller pågår.

Kunskaper från genomförda projekt

FOI har under åren deltagit i en lång rad EU-finans­ierade projekt. En stor del av dem är sådana som bidrar till att möta samhälls­utmaningen Säkra samhällen i H2020. Även projekt från föregångare till H2020 som avslutats efter 2007 är relevanta i detta sammanhang. Plattformen kommer att sammanställa genomförda och pågående projekt som bedöms bidra till att möta denna samhällsutmaning. Syftet med denna samman­ställning är att ge en över­gripande bild av vilka ämnen som hanteras i projekten, vilka organisa­tioner som deltar, samt en översikt av projektvolymen. Med hjälp av samman­ställningen kan, på en övergripande nivå, resultat sökas och spridas till en vidare krets, t.ex. en grupp av aktörer inom krisberedskapssystemet.

Vi vill gärna hänvisa till andra genomförda projekt som har bedrivits av andra aktörer. Hör av dig till oss!

Pågående projekt

Inom H2020: Säkra samhällen pågår för närvarande nedanstående projekt med svenska deltagare.

ColdNano-X
• Information om projektet: cordis.europa.eu/projectlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

DARWIN
Beskrivning av DARWINPDF
• Projektets hemsida: www.h2020darwin.eu/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

ASGARD
• Projektets hemsida: ASGARDlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 
IMPROVER
• Projektets hemsida: www.improverproject.eulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 
CyberWiz
• Projektets hemsida: www.cyberwiz.eulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

CREDENTIAL
• Projektets hemsida: www.credential.eulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

PRIVACY FLAG
• Projektets hemsida: www.privacyflag.eulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SMR
• Projektets hemsida: www.smr-project.eulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

NEXES
• Projektets hemsida: www.nexes.eulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

TRILLION
• Projektets hemsida: www.trillion-project.eng.itlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Reaching out
• Projektets hemsida: www.rfsat.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

CLISEL
• Projektets hemsida: www.clisel.eulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

PANDEM
Beskrivning av PANDEMPDF
• Projektets hemsida: www.pandem.eu.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

NOSY
• Projektets hemsida: www.nosy-project.eulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

City.Risks
• Projektets hemsida: www.project.cityrisks.eulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

microMole
• Projektets hemsida: www.micromole.eulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 
EDUCEN
• Projektets hemsida: www.educenproject.eulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

BROADMAP
• Projektets hemsida: www.broadmap.eulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

CITADEL
• Projektets hemsida: www.citadel-h2020.eulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

PROTON
• Projektets hemsida: www.projectproton.eulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

BIWAS
• Information om projektet: www.cordis.europa.eu/projectlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SmartResilience
• Projektets hemsida: www.smartresilience.eu-vri.eulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

STRIKE3
• Projektets hemsida: www.gnss-strike3.eulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 
FUTURE SKY SAFETY
• Projektets hemsida: www.futuresky-safety.eulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  
ENTRAP
• Information om projektet: www.cordis.europa.eu/projectlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 
SAYSO
• Information om projektet: www.cordis.europa.eu/projectlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 
VISAGE
• Information om projektet: www.cordis.europa.eu/projectlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

eNOTICE
• Information om projektet: www.cordis.europa.eu/projectlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

EUROBIO TOX
• Nytt projekt, finns ingen officiell information än

FIRE-IN
• Nytt projekt, finns ingen officiell information än

Utlysningstexterna inom H:2020 Säkra samhällen för 2018 hittar du här: Calls for proposalslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Varje enskild utlysningstext (topic) identifieras med ett unikt nummer och en rubrik, Den gröna rutan "Open" anger att det är möjligt att lämna in ansökan.