Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Utlysningar


EU:s utlysningar inom H2020

Utlysningstexterna inom H:2020 Säkra samhällen för 2019 hittar du här: Calls for proposalslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Varje enskild utlysningstext (topic) identifieras med ett unikt nummer och en rubrik, Den gröna rutan "Open" anger att det är möjligt att lämna in ansökan.

Arbetsprogrammet för Horizon 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ett viktigt mål för MSB är att uppmuntra det svenska forskarsamhället att aktivt delta i europeiskt och internationellt forskningssamarbete och med olika åtgärder främja detta.

MSB inbjuder därför koordinatorer och partners att ansöka om bidrag för planering av projekt inom EU:s ramprogram för forskning, Horisont 2020. Projektförslaget ska vara direkt anknutet till en utlysning inom Samhälleliga utmaningar (Societal challenges) och inriktningen ska vara mot samhällsskydd och beredskap.

Inkomna ansökningar behandlas i två omgångar, med ansökningar inkomna under perioden 2019-01-08 till 2019-02-28 i första omgången och ansökningar inkomna under perioden 2019-03-01 till 2019-04-15 i den andra omgången.

Pågaende utlysningar MSB Planeringsmedel Horisont-2020länk till annan webbplats
länk till annan webbplats

Kontakt MSB: Åsa Fritzon
Forskningssamordnare, Internationella samarbeten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Dela sidan på sociala medier

Senast uppdaterad: 2019-02-14