Kontakt

Positionering och kartering för räddningstjänst och soldater

När du går in i en okänd, mörk och rök­fylld byggnad för att hitta en saknad person, vill du samtidigt vara säker på att du hittar ut igen. Du behöver både känna till din egen position och var du kan ta dig fram. Här presenterar vi teknik som löser både positionerings- och karterings­problemen parallellt.

illustration brandsläckning

Videon (SLAM) visar förmågan till position­ering och kartering hos positionerings­systemet Chameleon, som utvecklas av FOI. Systemet bygger upp en karta över en miljö samtidigt som det lokaliserar sig självt i den skapade kartan. Chameleon är ett experiment­system som används för att utvärdera hur sensorer kan användas för positionering och kartering av soldater och inom räddnings­tjänsten, i första hand av rök­dykare. Till skillnad från många andra system är Chameleon inte beroende av förinstallerad infrastruktur som markörer eller radiosändare. Ingen tidigare kännedom om miljön behövs. Detta gör systemet extra användbart i tidigare okända inomhusmiljöer, där GPS-täckning saknas.

Simultaneous Localization And Mapping (SLAM) using stereo camera and inertial sensors Youtube

Simultaneous Localization And Mapping (SLAM) using stereo camera and inertial sensors (Youtube video)

Illustration brandman på stege

Bild 1. Illustration brandman på stege

Systemet består av en kombination av sensorer som är tänkta att bäras av en rökdykare eller soldat. De viktigaste är en visuell stereokamera och ett stereo­par av termiskt infraröda kameror (IR-kameror), samt accelerometrar och gyron för tröghets­navigation. Chameleons tröghetssensorer används för att uppskatta systemets ungefärliga position, hastighet och orientering, medan kamerorna används för att korrigera felen i dessa estimat. IR-kamerorna ger ökade möjligheter till positionering och kartering i mörka och rökfyllda miljöer.

Bild 2  och 3 visar exempel på vad en IR-kamera ser i ett brinnande hus.

Stora delar av tekniken har utvecklats för soldat­positionering inom FoT-projektet ­. Anpassningen till rökdykare har möjlig­gjorts genom finansiering från Security Link. Chameleon är ett exempel på hur vår tekniska utveckling kan göra nytta både för civil säkerhet och militärt försvar.

Exempel på vad en IR-kamera ser i ett brinnande hus

Bild 2. Vad en IR-kamera ser i ett brinnande hus

En rökdykare i en rökfylld övningsanläggning, ett exempel på vad en IR-kamera ser i ett brinnande hus

Bild 3. En rökdykare i en rökfylld övnings­anläggning

När Chameleon förflyttas genom en byggnad skapas även ett tredimensionellt punkt­moln. Den röda linjen i filmerna nedan indikerar systemets förflytt­ning genom byggnaden, och kan ses av insats­ledaren. Uppskattningen av 3D-position och karta kan därför underlätta ledning och samordning av insatser i svåra miljöer.

Video 2 (Positioning and mapping in a smoked-filled building) nedan visar ett exempel på positionering och kartering med IR-kameror i samma miljö. Vitt indikerar hög temperatur.

Positioning and mapping in a smoke-filled building

Positioning and mapping in a smoke-filled building (Youtube video)

I video 3 (Positioning and mapping) nedan visas ytterligare ett exempel på positionering med visuella kameror i inomhus­miljö. Röda och gröna markörer i bilderna indikerar de land­märken som kamera­systemet använder för navigation i miljön. Kartan visas i gråskala.

Positioning and mapping Youtube

Positioning and mapping (Youtube video)

Kontakt

Senast uppdaterad: 2021-02-25