HitDOC

FOI koordinerar det EDF-finansierade projektet HiTDOC som startade 1 december 2023 och som söktes inom ramen för utlysningen EDF-2022-LS-RA-CHALLENGE-DIGIT-HTDO: Unmanned ground and aerial systems for hidden threats detection – Organisation of a technological challenge.

loggor för EDF-projektet

Förmåga att detektera improviserade sprängladdningar och landminor är viktig för att skydda soldaterna och öka deras överlevnadsförmåga. Utöver utveckling av teknologier för detektion är det viktigt att kunna testa systemen vetenskapligt. Det görs med hjälp av standardiserade och avancerade utvärderingsmetoder i syfte att göra en objektiv bedömning och jämföra olika sensorsystem och förstå deras begränsningar och möjligheter. Målet med HiTDOC är att organisera en utmaning, baserad på design och utveckling av testprocedurer och metoder, som gör det möjligt att utvärdera detektionsteknikernas förmågor. Under sammanlagt fyra utmaningar kommer testprocedurerna att uppdateras ytterligare. Syftet är att i slutet av projektet kunna föreslå rekommendationer om för standardiserade testprocedurer för att objektivt utvärdera systemens förmågor.

Mer information finns att läsa på kommissionen hemsida, European Defence Fund: start of 37 new defence R&D projects - European Commission (europa.eu) Länk till annan webbplats.

Information om HiTDOC, Funding & tenders (europa.eu) Länk till annan webbplats.

EU-flagga

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or The European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Senast uppdaterad: 2024-04-12