Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Kontakt

Kinetik

De detaljerade reaktionsmekanismerna, och de av skelett-typ, som redovisas här representerar kostnadseffektiva, men samtidigt kemiskt korrekta, storleksreducerade reaktionsmekanismer som är tänkta för användning i så kallade finite rate chemistry Large Eddy Simulations (LES). Dessa storleksreducerade mekanismer minimerar antalet ämnen och reaktioner nödvändiga för att beskriva de system och fenomen som de är designade för.

Här listas en detaljerad skelettmekanism (H2) och fyra skelettmekanismer av (CH4, C2H4, C3H8, C12H23). Var och en av dessa finns tillgänglig i format anpassat för mjukvaran Cantera. För mer information kring varje mekanism se referens till dess motsvarande artikel.

Artikel

Textfil

Zettervall, N., & Fureby, C. (2018). A Computational Study of Ramjet, Scramjet and Dual-mode Ramjet Combustion in Combustor with a Cavity Flameholder. In 2018 AIAA Aerospace Sciences Meeting, AIAA 2018-1146

MixtureZ22_H2TextfilLarsson, A., Zettervall, N., Hurtig, T., Nilsson, E. J. K., Ehn, A., Petersson, P., M. Alden, J. Larfeldt & Fureby, C. (2017). Skeletal Methane–Air Reaction Mechanism for Large Eddy Simulation of Turbulent Microwave-Assisted Combustion. Energy & Fuels, 31(2), 1904-1926.

MixtureZ42_CH4TextfilZettervall, N., Fureby, C., & Nilsson, E. J. (2017). Small Skeletal Kinetic Reaction Mechanism for Ethylene–Air Combustion. Energy & Fuels, 31(12), 14138-14149.

MixtureZ66_C2H4TextfilZettervall, N., Nordin-Bates, K., Nilsson, E. J. K., & Fureby, C. (2017). Large Eddy Simulation of a premixed bluff body stabilized flame using global and skeletal reaction mechanisms. Combustion and Flame, 179, 1-22.

MixtureZ66_C3H8TextfilZettervall, N., Fureby, C., & Nilsson, E. J. K. (2016). Small Skeletal Kinetic Mechanism for Kerosene Combustion. Energy & Fuels, 30(11), 9801-9813.

MixtureZ65_C12H23TextfilKontakt

Senast uppdaterad: 2019-02-06