Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Kontakt

Kinetik

De detaljerade och reducerade reaktionsmekanismerna som redovisas här representerar kostnadseffektiva, men samtidigt kemiskt korrekta, storleksreducerade reaktionsmekanismer som är tänkta för användning i så kallade finite rate chemistry Large Eddy Simulations (LES) eller Direct Numerical Simulations (DNS).

Här listas en detaljerad mekanism (H2-luft) och fyra reducerade mekanismer (CH4-luft, C2H4-luft, C3H8-luft, C12H23-luft) som var och en modellerar förbränning av ett specifikt bränsle med luft. Var och en av dessa finns tillgänglig i format anpassat för mjukvaran Cantera. För mer information kring varje mekanism se referens till dess motsvarande artikel.

Artikel

Textfil

Zettervall, N., & Fureby, C. (2018). A Computational Study of Ramjet, Scramjet and Dual-mode Ramjet Combustion in Combustor with a Cavity Flameholder. In 2018 AIAA Aerospace Sciences Meeting, AIAA 2018-1146

MixtureZ22_H2TextfilLarsson, A., Zettervall, N., Hurtig, T., Nilsson, E. J. K., Ehn, A., Petersson, P., M. Alden, J. Larfeldt & Fureby, C. (2017). Skeletal Methane–Air Reaction Mechanism for Large Eddy Simulation of Turbulent Microwave-Assisted Combustion.

Energy & Fuels, 31(2), 1904-1926.

MixtureZ42_CH4TextfilZettervall, N., Fureby, C., & Nilsson, E. J. (2017). Small Skeletal Kinetic Reaction Mechanism for Ethylene–Air Combustion. Energy & Fuels, 31(12), 14138-14149.

MixtureZ66_C2H4TextfilZettervall, N., Nordin-Bates, K., Nilsson, E. J. K., & Fureby, C. (2017). Large Eddy Simulation of a premixed bluff body stabilized flame using global and skeletal reaction mechanisms. Combustion and Flame, 179, 1-22.

MixtureZ66_C3H8TextfilZettervall, N., Fureby, C., & Nilsson, E. J. K. (2016). Small Skeletal Kinetic Mechanism for Kerosene Combustion. Energy & Fuels, 30(11), 9801-9813.

MixtureZ65_C12H23TextfilZettervall, N., Fureby, C., & Nilsson, E. J. K. (2020). A reduced chemical kinetic reaction mechanism for kerosene-air combustion. Fuel, 269, 117446.

 MixtureZ77_C12H23_NTCöppnas i nytt fönster


 

Kontakt

Dela sidan på sociala medier

Senast uppdaterad: 2020-04-01