Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Caroline Bildsten, cybersäkerhet

Cybersäkerhet är ett forskningsområde där FOI får alltfler uppdrag. Försvaret liksom de civila delarna av samhället efterfrågar forskning på IT-säkerhetsområdet. Syftet är att stärka Sveriges totalförsvar inom cybersamhället.

Kvinna i labb

Caroline Bildsten är forskningsingenjör och har en civilingenjörsexamen i informationsteknologi med inriktning mot säkra system från Linköpings universitet. Hon arbetar inom cyberområdet med teknik och metoder såväl som processer och regelverk. Forskningen inriktas mot både försvaret och de civila delarna av samhället. Något Caroline forskar kring är industriella informations- och styrsystem. De sköter bland annat samhällets kritiska infrastruktur såsom exempelvis el-, vatten- och värmeförsörjningen. Av den anledningen finns ett behov av att forska för att förbättra säkerheten i dessa system.

Nytta för totalförsvaret

Ett uppdrag från Försvarsmakten som Caroline arbetat med, handlar om att undersöka hur verktyg som nyttjar formella metoder kan användas i praktiken vid verifiering av källkod.

– Formella metoder kan användas för att ta fram bevis för en mjukvaras korrekthet, dvs. att funktioner i mjukvaran fungerar enligt specifikation. De kan också användas för att hitta sårbarheter eller avsaknaden av sårbarheter. Det bästa med mitt arbete är när jag ser att beslutsfattare lyssnar på min expertkunskap och att jag tillsammans med mina kollegor får vara med och göra nytta genom att långsiktigt stärka totalförsvaret.

Olika kompetenser ger kreativ miljö

Caroline ingår i flera olika typer av projekt. Hon uppskattar FOI:s kreativa miljö och att få vara en del av idéskapande projektgrupper. Kreativiteten ökar och många idéer kommer fram när projektgruppen utgör en mix av både män och kvinnor med olika utbildningar och kompetenser.

– Det kan bli engagerande och spännande diskussioner oss kollegor emellan på projektmötena när vi testar olika infallsvinklar och frågeställningar och beslutar vilka av dessa vi ska ta oss an. Kunden har ett behov, och vår uppgift är att komma med en lösning. Vi inleder ofta med att skanna av vad som har gjorts tidigare på området via exempelvis litteraturstudier. På så sätt vet vi vilket bidrag vi kan göra med just vår forskning.

Balans mellan arbete och fritid

Caroline har gjort ett livsval där hon är noga med att ha balans mellan arbetet som forskare och sin fritid.

– Det är möjligt att ha det på FOI. Min chef hjälper mig att prioritera i de fall jag skulle få för många projektåtaganden.

Det är en stor efterfrågan på Carolines och hennes kollegors kompetens.

– FOI erbjuder en miljö där kollegorna har hög kompetens, möjlighet att få utveckla sin expertkunskap och att göra en skillnad för samhället. Vill man få möjlighet att uttrycka sina idéer, utveckla dem och göra skillnad för Sverige är FOI rätt arbetsgivare, säger Caroline.

Dela sidan

Senast uppdaterad: 2020-06-23