Christian Valassi, informationssäkerhet

Christian arbetar som forskningsingenjör med inriktning mot informationssäkerhet och industriella informations- och styrsystem. Han har en master i data- och systemvetenskap från Stockholms universitet.

Man vid fönster

– FOI är en arbetsplats med intressanta ämnen och kompetenta människor. Området i min tjänst är nytt för mig och det är spännande att utveckla min kompetens. Jag arbetar med svåra saker som utmanar mig och lär mig därmed nya saker och utvecklas även som person.

– Min chef stöttar mig i min kompetensutveckling genom att föreslå arbetsuppgifter som ökar min kunskap. Jag var med på en stor övning i incidenthantering för deltagare som arbetar med industriella informations- och styrsystem. Där jag i rollen som observatör lärde mig mycket om hur man faktiskt arbetar med och hanterar denna typ av system. I våras fick jag åka på tjänsteresa till MIT i USA för att få en inblick i den senaste forskningen inom cybersäkerhet och AI, berättar Christian.

Kvalitet och nytta i fokus

I valet av arbete är det viktigt för Christian att nyttan är i fokus.

– På FOI ligger fokus på forskningen och inte på att skapa maximal vinst. Det skapar bättre kvalitet och resultat. Det känns stort att vara en del i FOI:s forskning för en säkrare värld.

– FOI erbjuder mig en kreativ miljö. Vi har kreativa diskussioner både i arbetet och på fikapauserna. Jag har kollegor som är intresserade av vad jag gör och hur det går. På möten för vi diskussioner och det dyker upp nya tankar och idéer vilket tar oss framåt i problemlösandet.

– Som nyanställd blir jag lyssnad på av mer erfarna kollegor och mina idéer får lämna ett avtryck. Många kollegor är högutbildade men de värderar ändå mitt bidrag till verksamheten. Jag förknippar FOI som arbetsgivare med hög kompetens, variation av uppdrag och ledare som stöttar min utveckling.

Inblick i olika kompetensområden

På FOI samverkar Christian med olika enheter på avdelningen och får på så vis inblick i andra kompetensområden än sitt eget. Christian arbetar inom IT-forskningen, men har genom ett samarbetsprojekt även fått inblick i rymdforskningen på FOI.

– Jag behöver inte vara låst i en arbetsroll eller inom ett område. Jag rör mig intellektuellt mellan olika fokus och ämnesområden, från teoretiskt till tekniskt. På så vis utbildas jag under tiden jag arbetar. Nu kan jag mer om rymdteknik, satelliter och vilka lagar och regler internationellt som finns inom området.

Christian arbetar också med CRATE (Cyber Range And raining Environment) FOI:s labbresurs inom cybersäkerhetsområdet.

– Vi tittar på olika möjligheter att bredda och utöka användandet av CRATE. I nuläget är vi främst inriktade på akademin. Vi undersöker vilket intresse och behov olika universitet och högskolor har av att använda CRATE som en del av utbildningen. Det kan exempelvis vara i labbmoment eller forskning som kräver stora IT-miljöer.

Senast uppdaterad: 2022-11-02