Magnus Pierrau, maskininlärning

KTH-studenten Magnus Pierrau gjorde sitt exjobb inom området maskininlärning. En kraftfull superdator och hjälpsamma kollegor förenklade arbetet. Nu arbetar han på FOI.

Man vid dator

Den som forskar inom maskininlärning vet att det krävs både datorkraft och ett tydligt fokus för att lyckas. På FOI fann Magnus både och – samt ett större syfte.

– Jag var inte intresserad av att sitta på någon hedgefond och maximera intäkter med hjälp av maskininlärning. FOI kändes som en arbetsplats där man kan göra nytta och där arbetet är meningsfullt, säger Magnus Pierrau.

I sitt exjobb undersökte Magnus olika metoder för hur djupa neuronnät kan reagera på data den inte är tränad på, så kallad anomalidetektion. Det är ett område som har betydelse för att neuronnät ska vara pålitliga i praktiken, och kan tillämpas på allt ifrån cyberintrång till att lokalisera människor i en krissituation.

– På FOI får man verkligen vara i förfronten när det handlar om forskning och forskningsprojekten är väldigt spetsiga. I förlängningen skapar det också nytta för samhället. Det kan man inte säga om så många andra arbetsgivare. Dessutom finns en riktig monsterdator i källaren.

Exjobbet var komplext och Magnus fick stort stöd av handledare och kollegor. Bland annat träffades gruppen av exjobbare veckovis för att ge varandra synpunkter och stöd.

– Att skriva en 90-sidig rapport på engelska är utvecklande och jag fick väldigt bra feedback från mina handledare och tips på hur man strukturerar en rapport på ett bra sätt. Men framför allt var kommentarerna på en högre nivå. Handledarna är ju forskare och doktorer och kan se helheten på ett sätt som jag inte kan själv.

Magnus Pierrau, som blev anställd efter exjobbet, beskriver kulturen på FOI som samarbetsinriktad och omtänksam.

– Jag kände direkt att det är människor med liknande intressen och värderingar och jag fick superbra hjälp från första början. Det är en hjälpsam miljö med kompetenta människor, säger Magnus och berättar om ett tillfälle då han skickade ett mejl med ett par frågor till en kollega som tidigare hade gjort sitt exjobb i ett liknande ämne.

– Jag fick ett otroligt uppstyrt mejl till svar med världens tydligaste instruktioner. Han gick verkligen ett steg längre för att hjälpa till.

Senast uppdaterad: 2021-11-04