Läs mer
Start

Anders Lennartsson: Internationell samordnare

På FOI:s forskningsavdelningar finns internationella samordnare. De arbetar med relationerna till länder som Försvarsdepartementet bestämt att Sverige ska samarbeta med.

Anders Lennartsson ansvarar för Kanada och Nederländerna och deltar i diskussionerna kring vilken inriktning samarbetet ska ha. När generaldirektören ska besöka motsvarande person i samarbetsländernas organisation är Anders spindeln i nätet.

 

FOI:s vision lyder ”Vi forskar för en säkrare värld.” Anders tycker att hans arbete stämmer in på det. Anders är forskningsledare och teknik för kryssningsmissiler, ballistiska missiler och missilförvarsfrågor är hans huvudområde. Sedan länge arbetar han i ett forskningsprojekt för UD med fokus på icke-spridning av teknik.

 

- Jag är övertygad om att den kunskap om vapen som jag och min kollegor tar fram kan användas för att göra världen säkrare. Projektet syftar till att förhindra att länder som idag inte har bärare för massförstörelsevapen kan skaffa det.

Det sker genom att ta fram förslag till exempelvis ny EU-lagstiftning. Den andra delen är att kartlägga vilka vapensystem länder med tillgång till bärare i Sveriges närhet har. Arbetet är både strategiskt och långsiktigt samt taktiskt i det korta perspektivet.

 

- FOI ger förslag till UD kring vad som är lämpligt att verka för. Sen är det UD som har det slutliga ansvaret för att bestämma vad Sveriges ståndpunkt ska vara. Lagstiftningen har dubbel effekt på att förhindra spridning av massförstörelsevapen. Dels förhindrar den länder från att få tag på eller utveckla vapen och dels köper det förhandlingstid då länderna förhoppningsvis kan utvecklas mot att vara demokratiska.

 

- På FOI kan jag som forskare delta i detta arbete på ett fruktbart sätt. Det är stimulerande att se när mina förslag på lagtext slutligen blir en del i EU-lagstiftningen.

 

Anders har mött många engagerade människor i sitt arbete med ickespridning. Under sina 16 år på FOI har han totalt besökt 28 olika länder i tjänsten.

 

Under perioden 2011-2017 innehar Anders ordförandeskapet för en expertgrupp inom MTCR, ”The Missile Technology Control Regime”. Det är en sammanslutning av länder som arbetar för att motverka spridningen av massförstörelsevapen. 75 personer från 34 medlemsländer träffas ett par gånger per år. Uppgiften är att ta fram förslag kring vilken teknik som ska vara kontrollerad i exportsammanhang. Underlaget används sedan till ländernas lagstiftning.

 

Anders arbetar också i ett vapensystemvärderingsprojekt på FOI där hans kunskaper kring kryssningsrobotar, ballistiska missiler och obemannade flygplan är efterfrågade.

 

- Det är givande att arbeta tillsammans med så duktiga kollegor, få ta del av deras kunskaper och utveckla den vidare.