Läs mer
Start

Neda Tooloutalaie, enhetschef

Neda Tooloutalaies ledstjärnor är helhetssyn, kommunikation och tydliga förväntningar. Spännande forskningsprojekt och medarbetare med stor vilja att utvecklas är en del av vardagen som enhetschef på Flyg- och autonoma system.

Neda har läst teknisk fysik på KTH. Den första kontakten med FOI var genom ett examensarbete på enheten för undervattensteknik. Därefter följde tio år på enheten Kärnvapenfrågor som forskare och projektledare. Idag är Neda chef på Flyg- och autonoma system.

 

– I samband med en omorganisation fanns en tjänst utlyst som enhetschef. Jag hade egentligen inte tänkt bli chef men hade fått fin feedback på min ledarstil som projektledare av mina projektmedarbetare. Det fick mig att tänka att jag trots allt skulle prova på chefskapet. Frågorna verkade intressanta och jag ville se hur jag kunde växa i min roll som ledare. Så när chansen dök upp tog jag den!

 

Vad gör du som chef?

Mycket av mitt arbete handlar om att finnas tillgänglig. Jag tillämpar ett aktivt ledarskap genom att lyssna, analysera och informera. Jag för mycket dialog med mina medarbetare och motiverar dem att nå uppsatta mål. Administration tillhör också vardagen som chef. Det är mer varierande än jag trodde och jag lär mig nya saker om myndigheten.

 

Chefsrollen – hur ser du på den?

Jag trivs som chef på grund av alla kompetenta medarbetare med inneboende stark vilja att utveckla sina områden. Det inspirerar mig. Det är en stor fördel att jag själv jobbat i verksamheten. Jag förstår medarbetarnas behov och deras utmaningar. Min utgångspunkt är att ge dem de bästa förutsättningarna för sitt arbete.

 

 

Chefsarbetet – vad innebär det för dig?

För mig innebär chefsjobbet att ta ansvar för verksamhetens mål, budget och resultat samt att företräda arbetsgivaren. Minst lika viktigt är att vara ledare genom att visa på vägar framåt, engagera och involvera medarbetarna och ge kontinuerlig feedback. Kommunikation är mycket viktigt. Underlaget diskuterar jag alltid tillsammans med mina medarbetare, men beslutet och ansvaret är ytterst mitt.

 

 

Utbildning och stöd som chef?

Det viktigaste stödet och lärdomarna får jag från mina chefskollegor i avdelningens ledningsgrupp. Jag lär mig mycket av de som är mer erfarna än jag. Jag har dessutom gått projektledarutbildning, chefsutbildning, arbetsmiljöutbildning och medieträning.

 

 

Vilka erfarenheter har du från chefskapet?

Att vara öppen för nya tankar och idéer. Ständigt se framåt och vara prestigelös.