Start

Pernilla Magnusson, projektledare

Forskningen på FOI bedrivs i projektform finansierad av uppdragsgivare och kunder. Pernilla Magnusson projektleder uppdrag åt Försvarsmakten och ett EU-projekt kallat ENCOUNTER finansierat av EU-medel.

ENCOUNTER är ett 3-årigt projekt som handlar om hur man tar hand om bomber så de inte briserar alternativt hur effekten av explosionen kan dämpas. Pernilla leder en projektgrupp på 25 personer och ansvarar för en budget på 40 miljoner kronor. Sju parter från fem länder samverkar i projektet.

 

– Vi har möten antingen via telefonkonferens eller så träffas vi hos en av projektets partners. Arbetet har flutit på fantastiskt bra trots olika bakgrund. Min största utmaning har varit den byråkrati som EU innebär och den svenska lagstiftningen i förhållande till EU:s lagstiftning.

 

Pernilla beskriver sin ledarstil som ödmjuk.

– Vi ska ju arbeta tillsammans och då är det viktigt att lyssna in snarare än att köra på utifrån ett eget upplägg. Jag har haft turen att ha kollegor som är hjälpsamma och jobbar mot samma mål.

 

Pernilla är imponerad av all den fantastiska kompetens som hennes medarbetare har och hur väl de löser sina uppgifter. När projektet ENCOUNTER går i mål avslutas den med en konferens för slutanvändarna, exempelvis Polisen.

 

– Jag hoppas även några EU-kommissionärer besöker oss för att visa den nytta EU-pengarna bidragit till.

 

Verklighetsankuten forskning

Forskning förankrad i verkligheten samt vetskap om att göra nytta har gjort att Pernilla trivts och stannat 14 år på FOI.

 

– Det kan tyckas länge på en och samma arbetsplats sedan jag tog min filosofie doktorsexamen i materialkemi. Men jag har kontinuerligt fått nya och spännande uppdrag med ansvar för stora projekt i miljonklassen. Idag går jag även in som vikarie ibland för vår enhetschef vilket gett ny inblick i organisationen.

 

En annan starkt bidragande faktor till trivseln är det goda arbetsklimatet.

 

– Det är tillåtande och trevligt. Vi är olika som personer men tar vara på det som är intressant hos var och en.

 

Kundmöten ger direktrespons

Pernillas arbete på FOI handlade inledningsvis om materialforskning då hon tog fram skyddande material åt Försvarsmaktens soldater. Sedan 7 år tillbaka ligger fokus istället på försöksverksamhet och värdering av vilken verkan ammunition har i olika mål och hur skydd kan utformas på bäst sätt.

 

Som forskare åt Försvaret är majoriteten av uppdragen fokuserade på nuet.

 

– Jag kan till exempel undersöka ett relevant skydd för ett visst fordon eller hjälpa till att hitta den optimala ammunitionen för ett vapen i en viss situation.

 

Men arbetet kan också handla om att backa bandet och se vad som hänt vid en incident och ge en analys eller titta bortom horisonten för att se framtida behov.

 

– Det är stimulerande att lösa konkreta uppgifter åt Försvarsmakten. På kundmöten blir det extra tydligt. När jag avrapporterar hur ett skydd fungerar mot en viss ammunition eller föreslår hur man bör placera skyddsbarriärer för att öka säkerheten för personal och minska riskerna för civila vid en ammunitionsröjning.

 

Vapen och verkan två sidor av samma mynt

Pernillas arbete kan även bestå av datasimulering och analys av data.

 

– Jag och mina kollegor gör simuleringar vid datorer och undersöker vilka konsekvenserna blir när man skjuter på en modell av till exempel en stridsvagn. Frågan vi måste ställa oss är tvådelad. Hur blir det när vi skjuter respektive blir beskjutna? förklarar Pernilla.

 

Vad gillar du mest med FOI?

– FOI är en dynamisk miljö som ger mig möjlighet att utvecklas. Jag började i en funktion och har genom åren fått byta inriktning tack vare chefer och kollegor. Det finns många spännande områden. Än idag blir jag imponerad av bredden och djupet av kunskap inom FOI. Jag är stolt över att få vara en del av den.