FOI bidrar med analytiker till Försvarsmakten. De stöttar olika militära staber med beslutsfattande, till exempel vid framtagning av underlag avseende inriktning, planering och utvärdering.
Arbetet baseras på mycket goda kunskaper inom vetenskaplig metodik, behovsanpassade metoder och uppdragsgivarens verksamhet. Sara är Operationsanalytiker.

Sara Sörensens uppgift är att analysera marinens arbete i vardagen såväl som i insatser och övningar, samt komma med förslag på förbättringar och hitta möjligheter till utveckling. Hon fungerar som metodstöd och kallas ibland för metodexpert.

– Redan när jag rekryterades var tanken att jag skulle bli operationsanalytiker (OA). Efter ett halvårs introduktion på FOI i Kista öppnade sig en möjlighet för mig när en tidigare operationsanalytiker på Marintaktisk stab (MTS), som också kom från FOI, skulle gå vidare till andra arbetsuppgifter.

För att bli en bra OA krävs en förmåga att lyssna in vilket stöd uppdragsgivaren behöver och förstå vad det är de upplever som svårt.

– Det är viktigt att vara lösningsorienterad, förklarar Sara. Att vara kreativ är också bra liksom att ha ett flexibelt sinne. Det gäller att vara serviceinriktad och samtidigt kunna upprätthålla en hög integritet.

I en samordnande roll

I sitt arbete fungerar Sara som en länk mellan FOI och Försvarsmakten. Hon har då en samordnande roll där hon kan peka på och rekommendera pågående forskning som kan bidra till Försvarsmaktens verksamhet.

– Jag känner mig aldrig ensam med ett problem. Jag har duktiga OA-kollegor från FOI som jag samverkar med. Dessutom finns en stor kunskapsbas på FOI med kompetens inom många områden.

Ingen arbetsdag är den andra lik för Sara. Det är MTS och deras arbetsuppgifter som styr. Sara deltog till exempel i den stora övningen Aurora 17.

– Mitt arbete går ju ut på att skapa förståelse för hur saker kan mätas och värderas. Det är intressant och mycket lärorikt att få prova sina teorier i praktiken, säger Sara.


Använder vetenskapliga metoder

Sara kommer från en civil karriär där hon arbetat med krisberedskap på såväl nationell nivå som regionalt och kommunalt. Från början är hon statsvetare med inriktning mot freds- och konfliktstudier.

– Jag har sneglat mot FOI och sett myndigheten som en möjlig arbetsgivare. Att arbeta med försvarsforskning är ju naturligt för någon som läst Freds- och konfliktstudier. Mitt tidigare arbete handlade främst om praktiska frågor. På FOI och på MTS får jag användning för vetenskapliga metoder.

Läs mer om Operationsanalys.