Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Intervjuer med exjobbare

På FOI arbetar vi aktivt och långsiktigt för att kunna bereda studenter exjobb, då vi ser att det ger dig som student en inblick i vår verksamhet samt att det också bidrar till vår utveckling.

Här kan du läsa intervjuer med studenter som genomför eller har genomfört sina examensarbeten hos oss. Klicka på de vita nedåtpilarna under varje fotografi för att läsa mer.

Man framför skärmar

”Massor av häftiga saker pågår på FOI”

Tomas Busks exjobb på FOI handlade om att filtrera bort luftens förvrängning av radiosignaler vid signalspaning mot fienden. Nu har han en tjänst på FOI och håller på att utveckla metoden ännu mer.
– Man får verkligen hålla på med banbrytande teknik på FOI, säger han.

Två dagar efter att Tomas avslutade sitt exjobb var han tillbaka på FOI som anställd.

– Det blev en smidig övergång och många gratulerade mig till tjänsten. De sa att ”nu är du fast här” och det vill jag gärna vara.

Tomas läste teknisk fysik och elektroteknik vid Linköpings universitet när han första gången hörde talas om FOI.

– Jag tyckte det verkade vara ett väldigt häftigt ställe och hittade ett exjobb som matchade mina studier. För studenter som pluggar liknande saker som jag är FOI ett jättebra ställe att göra sitt exjobb på.

Att han skulle få jobba med en riktig och svår frågeställning kändes viktigt. I början fick han lite hjälp på traven av sin handledare. Men sedan kunde han själv välja hur han skulle gå tillväga för att lösa uppgiften.

– Det kändes roligt att man litade så mycket på mig att jag fick göra saker på mitt eget sätt. Exjobbet var precis så utmanande som jag hade hoppats, jag ville lära mig mer och få bra erfarenhet inom mitt område.

Kände sig uppskattad

Förutom kontinuerliga samråd med handledaren hade Tomas mycket kontakt med andra kollegor och kände sig uppskattad.

– Många var intresserade av vad jag gjorde och det kändes att jag bidrog med något som FOI skulle ha nytta av. Jag var inte där för att snabbt lösa ett problem och sedan sticka iväg, utan det här var något som alla ville veta mer om.

Idag håller han på att vidareutveckla ex-jobbet, men är också med i flera nya projekt inom radiokommunikation och radiostörning.

– Det pågår hur många häftiga saker som helst här i huset och det märks tydligt att FOI jobbar för en säkrare värld och befinner sig i teknikens framkant.

Felix Trulsson

”Jag är med och bidrar till totalförsvaret”

– Det känns direkt när man kommer till FOI att här finns många som har forskat länge och är väldigt duktiga på det de gör, säger Felix Trulsson, som gjorde sitt examensarbete inom undervattenskommunikation.
Nu är han själv en av FOI:s forskare i Kista.

Under halvåret som exjobbare på FOI fick Felix vara med och utveckla nya och effektiva metoder för att kommunicera under vatten.

– Det gav mig inblick i hur viktigt det är med bra metoder för att bevaka svenska vatten och det kändes att jag fick vara med och bidra till totalförsvaret. Som exjobbare får man vara nära dem som forskar och bedriva projekt som ska leda till ett nästa steg i forskningen.

Innan Felix flyttade till Stockholm bodde han i Luleå i fem år och läste teknisk fysik och elektroteknik vid tekniska universitetet. De två sista åren med inriktning på signalbehandling. Inför slutterminen letade han på FOI:s hemsida och hittade avdelningen för undervattensforskning.

– En av mina professorer visste att avdelningen jobbade med saker som skulle intressera mig. Jag visste också att kompetensen är hög på FOI. Att det finns så många med spetskompetens inom samma ämne tror jag är unikt för FOI.

Fick använda sin problemlösningsförmåga

Exjobbet innehöll att undersöka olika matematiska modeller för kommunikation under vattnet.

– Det var ett komplext problem och nästan inget var tidigare gjort på det här området så jag fick verkligen använda min problemlösningsförmåga.

Projektet var fristående och det blev mycket självständigt arbete. Samtidigt kände Felix ett utbrett intresse från avdelningen för vad han sysslade med. När han behövde stöttning fanns det alltid någon att prata med. Han hade också en kontinuerlig dialog med sin handledare om olika sätt att angripa uppgiften.

– Jag tvingades utmana min förmåga i att vända och vrida på problem för att hitta olika tillvägagångssätt. Utifrån det fick jag sedan ta fram signalbehandlingsmetoder för att implementera en lösning. Hela tiden utvecklades jag i tillämpning av det som jag hade utbildat mig inom i Luleå.

Vill fortsätta forska

Direkt efter examen sökte och fick Felix anställning på samma avdelning. Idag utvecklar han metoder för att upptäcka, identifiera och följa fartyg tillsammans med sina kollegor.

– Jag tyckte det var så roligt att göra mitt examensarbete här att jag blev sugen på att själv fortsätta inom forskningsdelen. Att komma ut som nyutexaminerad och få jobba ihop med duktiga forskare gör att man får en väldigt bra inlärningskurva och kan utvecklas fortare.

Sofia Bergström

”Exjobbet var en jättebra inkörsport”

För Sofia Bergström har det ena gett det andra. Under 2018 gjorde hon sitt examensarbete på FOI i Linköping. Kort därefter fick hon fast anställning.
– Här finns många intressanta projekt, inte bara på min enhet utan i hela huset, säger hon.

Sofia är uppvuxen i Uppsala där hon också läste teknisk fysik med inriktning på inbyggda system på universitetet. Att hon hamnade på FOI i Linköping berodde bland annat på ett flitigt radiolyssnande.

– Jag har ofta hört experter från FOI uttala sig i olika intressanta ämnen på radio och dessutom hade vi en intressant gästföreläsning på universitetet med en forskare från FOI. Det och att Linköping kändes som en perfekt stad att flytta till gjorde att jag sökte hit, berättar hon.

FOI:s avdelning i Linköping är inriktad på ledningssystem. Under examensarbetet fick Sofia vara på enheten för robust kommunikation och undersöka antenners egenskaper och inverkan på kommunikationssystemet.

Välkomnad från början

Arbetet ingick i ett större projekt kring att skapa ett robust kommunikationssystem på militära plattformar.

– Jag kände mig välkomnad från början och det är en väldigt trevlig avdelning med bra sammanhållning och hög kompetens. När de ville ha kvar mig efter exjobbet tackade jag ja eftersom jag trivdes så bra, säger hon.

Idag är Sofia anställd på samma enhet och arbetar delvis med att vidareutveckla examensarbetet. Hon har bland annat skapat en modell för att undersöka antennparametrar men är också med i projekt kring routingfrågor i trådlösa mobila nät och satellitkommunikation.

– FOI har en trevlig blandning av externa beställare och forskning i framkant. En annan bra sak är att man får vara med i projekt hela vägen och se vad resultatet ska användas till. Det känns kul att få följa projektet genom hela processen.

Många var nyfikna

Idag har hon nytta av flera saker som hon fick lära sig under examensarbetet – att planera sin egen tid, hur möten funkar och presentationsteknik. Det var också mycket självständigt tänkande, en stor utmaning för den som kommer direkt från universitet med sina fasta ramar. Hennes handledare såg till att hon höll projektet på rätt spår och många i korridoren var nyfikna på vad hon jobbade med.

– Ex-jobbet var en jättebra inkörsport till det jag gör idag.

Andreas Brorsson

”Jag tränade en dator i att spela krigsspel”

Ex-jobbet med att bygga upp en intelligent agent med hjälp av brädspel, som efterliknar riktiga krigshändelser, passade Simon Enkido Bethdavid som hand i handsken.
–Det var ett väldigt ambitiöst projekt och jag gillade den konstanta utmaningen i att försöka ta mig vidare när jag stötte på problem, säger han.

När Simon fick syn på FOI:s annons om ex-jobbet kändes det klockrent. Förutom att han hade utvecklat ett stort intresse för maskininlärning de senaste åren hade han precis sett en fängslande dokumentär om hur en regerande världsmästare i strategispelet Go kunde besegras med artificiell intelligens. Ex-jobbets syfte var att se om en liknande metod med AI skulle gå att implementera i krigsspel.

–Mitt ex-jobb var det första steget i projektet. Syftet var att få ihop en intelligent agent som kan användas för att utvärdera olika krigssituationer och fungera som stöd vid beslut om offensiva och defensiva operationer.

Under hela ex-jobbet hade han nytta av sin utbildning till civilingenjör i teknisk fysik vid Uppsala universitet och kunde dra paralleller till projekt som han hade jobbat med innan.

–Hur tänkte jag där och hur kunde jag använda det i mitt ex-jobb? Det var problemlösning hela tiden och jag läste mycket vad andra forskare hade publicerat, och försökte förstå varför det fungerade för dem och inte för mig.

Pusselbit som föll på plats

Dagarna bestod också av många möten och diskussioner med folket på enheten, över lunchen och på fikaraster.

–Det var fantastiskt att få jobba tillsammans med så begåvade människor. Från början visste jag inte att FOI var så stort och att man forskar inom alla möjliga intressanta områden.

Tiden på FOI blev en saknad pusselbit som plötsligt föll på plats för Simon.

–Nu kan jag se var jag själv skulle kunna tänka mig att vara i framtiden. Om man inte känner sig redo för att doktorera, men inte heller för att gå direkt ut i industrin, är forskningsinstitut som FOI ett perfekt alternativ.

Viktor Bladholm

”Jag ville göra skillnad”

Viktor Bladholms examensarbete på FOI:s anläggning i Grindsjön ingick i ett projekt för att förbättra transporter upp i rymden.
– Det kändes nytt att få komma ut och jobba praktiskt efter att nästan bara ha läst teori på KTH, säger han.

Redan första året på civilingenjörsprogrammet KTH i Stockholm satte Viktor upp som mål att få anställning på FOI. Drömmen gick i uppfyllelse och nu pendlar han varje dag mellan Värmdö och FOI:s anläggning i Grindsjön.

– Att vara på ett vinstdrivande företag har aldrig lockat mig utan jag ville ha ett jobb som kan göra skillnad och förbättra säkerheten för människor. På FOI jobbar man för ett större mål än bara lönsamhet, säger han.

Stort säkerhetstänk

Grindsjön var även platsen för hans examensarbete. Anläggningen som ligger fyra mil från Stockholm består av ett inhägnat område, nästan lika stort som Södermalm i Stockholm.

– Många av mina kollegor tar en promenad runt sjön eller i skogen på lunchrasten, berättar Viktor som är på enheten för energetiska material och modellering.

Själva kontoret är placerat i mitten av området liksom ett labb för mindre farliga verksamheter. För storskaliga experiment finns det olika försöksplatser på säkert avstånd från varandra.

– FOI har ett väldigt stort säkerhetstänk kring utförande av experiment, mycket större än jag först trodde.

Utbildningen kom till nytta

Tillsammans med en annan examensarbetare fick han i uppgift att undersöka hur tillsatser av olika ämnen kan förbättra egenskapen i plaster som används till bränsle i hybridraketer. Exjobbet hade direkt anknytning till hans studier i teknisk kemi med inriktning på makromolekylära material.

– Målet med projektet var att förbättra prestandan av bränslet med hänsyn till att det inte skulle påverka människor och natur. Jag gjorde kompatibilitetstester för att se så att det inte uppstod konstiga reaktioner mellan plasten och ämnena som jag tillsatte, förklarar Viktor och tillägger:

– Mitt arbete var ett sidospår av ett större projekt för att utveckla bättre transporter upp i rymden. Det passade väldigt bra som exjobb och jag hade nytta av min utbildning.

Praktiska experiment

Som de flesta exjobb var det mycket att läsa in den första tiden. Men sedan övergick arbetet i praktiska experiment. En av utmaningarna var att avgränsa så att han skulle hinna bli färdig.

– Jag hade stor hjälp av min handledare i det. Han tog sig alltid tid att förklara och peka ut rätt väg för mig. En annan kollega lärde mig också att hitta i området så det kändes väldigt bra.

Pernilla Eriksson

”FOI satsar mycket på civilsamhället”

Ex-jobbaren Nicolai Granholm fick ta sig an ett högaktuellt ämne på FOI – att upptäcka dna från corona med AI.
–Jag trodde att FOI mest hade koppling till Försvarsmakten men ju längre jag var där desto mer såg jag hur FOI satsar en massa på civilsamhället, berättar han.

Nicolai sökte ex-jobb på FOI tillsammans med en klasskamrat från Umeå universitet.
–Jag är intresserad av samhällsberedskap och ville göra något som kändes viktigt. FOI upplevs som en väldigt meriterande arbetsplats om man vill få in en fot i samhällsviktiga funktioner.

Ex-jobbet sammanföll med coronans utbrott i Sverige och världen. Nicolais uppgift blev att utveckla en metod med maskininlärning för att upptäcka dna-sekvenser från corona och andra virus i blodprov. För en snart färdig civilingenjör inom industriell ekonomi var det lite otippat att ex-jobbet skulle handla om biologi.

–Innan var biologi en okänd värld för mig så det blev en tuff men rolig start eftersom jag fick läsa in mig på ämnet. Men jag insåg att det går att lära sig nya saker och vara till nytta på det området.

En inkluderande miljö

Varje dag bestod av att söka lösningar på olika problem, både med metoder som han hade lärt sig under utbildningen men också på nya sätt.

–När vi var klara med vårt program fick vi testa det mot en patient som var sjuk i corona och metoden lyckades. Det var roligt att få hålla på med ett så pass aktuellt projekt och många i min omgivning blev nyfikna när jag berättade vad jag gjorde. De tyckte att det verkade häftigt.

Att vara ex-jobbare på FOI innebär att utföra det mesta av arbetet under eget ansvar. Men om Nicolai körde fast eller ville bolla idéer fanns det alltid någon som ställde upp.

–Det gick att knacka på vilken dörr som helst, och speciellt var min handledare ett stort stöd när det gällde den biologiska delen. Man känner sig väldigt välkommen på FOI, det är en mycket trevlig och inkluderande miljö.

Erik Hyllienmark

”De som jobbar här är väldigt kompetenta”

Erik Hyllienmark läste till civilingenjör i datateknik med inriktning på säkra system. Under våren 2019 gjorde han sitt examensarbete på FOI i Linköping om IT-säkerhet.
– FOI var ett bra ställe att lära sig saker på, säger han.

Egentligen är Erik från Stockholm men bor i Linköping sedan över fem år sedan. Det var inte självklart att han skulle göra sitt arbete på FOI.

– Jag visste faktiskt ingenting om FOI innan jag såg annonsen i universitetets portal med företag som söker exjobbare. Men jag tyckte det lät intressant med inriktningen på säkerhet och försvar. Själv hade jag för inte så länge sedan genomfört en grundläggande militärutbildning på tre månader, så det spelade in, berättar Erik.

Del av ett större forskningsprojekt

På FOI i Linköping som forskar kring ledningssystem finns en av de allra första europeiska träningsanläggningarna för cyberförsvar, Crate. Hit kommer företag för att träna på IT-säkerhet. Eriks uppdrag på enheten informationssäkerhet och IT-arkitektur är att utvärdera olika skanningsverktyg, för att se vilket som är bäst på att inventera mjukvaror och sårbarheter i de tusentals virtuella datorerna som används i övningarna.

– Det här är en del av ett större forskningsprojekt och mitt arbete kommer kunna användas i en större kontext. Det känns meningsfullt att hjälpa till att utveckla säkra system och bidra till ökad säkerhet i samhället. IT-säkerhet är ett aktuellt ämne och något som företag måste ta på allvar, säger han.

Spontana och givande möten

Flera gånger i veckan försöker han börja dagen med att sätta på sig träningskläderna och springa till jobbet. Han är på plats från klockan åtta och varje dag blir det många spontana och givande möten med kollegor, både på fikaraster och i korridoren.

– Jag lär mig mycket genom att prata med andra som forskar här, alla är väldigt öppensinnade. Jag fick också väldigt bra stöd från min handledare under examensarbetet, inte bara när det gällde tekniska saker. Han gav också tips på sådant som hur min rapport skulle struktureras, säger Erik.

Rekommenderar han andra att söka sig till FOI?

– Ja, absolut, jag gillar verkligen miljön här och FOI har flera forskningsprojekt inom säkerhet. Det känns som att man är i framkant inom området. De som jobbar här är väldigt kompetenta. Jag tror att FOI är ett bra ställe att börja karriären på.

Dela sidan

Senast uppdaterad: 2021-06-10