Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Intervjuer med tidigare praktikanter

På FOI arbetar vi aktivt och långsiktigt för att kunna bereda studenter praktik, då vi ser att det ger dig som student en inblick i vår verksamhet samt att det också bidrar till vår utveckling.

Här kan du läsa intervjuer med studenter som genomför eller har genomfört sin praktik hos oss. Klicka på de vita nedåtpilarna under varje fotografi för att läsa mer.

Filippa Lindberg

”Min rapport blev en del av FOI:s kompetensutbildning”

När Filippa Lindberg läste kandidatprogrammet i militärhistoria praktiserade hon sista terminen på avdelningen för försvarsanalys i Kista.
– Jag fick hjälpa FOI med att bredda den interna kompetensen i krigsvetenskapliga begrepp, förklarar hon.

Filippa har alltid haft ett stort intresse för historia. Framför allt militärhistoria som hon studerade i tre år på Försvarshögskolan i Stockholm. Inför sista terminen såg hon FOI:s annons på hemsidan om praktikplatser på avdelningen för försvarsanalys. Filippa sökte, fick komma på intervju och började sin praktik ett par månader senare.

– Vi skapade en uppgift åt mig utifrån FOI:s behov av att få veta mer om krigsvetenskapliga begrepp. FOI satsar mycket på intern kompetensutbildning och syftet med min rapport var att i huvudsak hjälpa operationsanalytikerna i det dagliga arbetet, säger hon.

Under hela praktiktiden hade hon två handledare. Medan den ena satte in henne i FOI:s verksamhet hade hon ett tätt samarbete med den andra för att utveckla sin rapport.

– Jag fick mycket stöd för att rapporten skulle bli så bra som möjligt. Vi hade en väldigt bra dialog och formade projektet tillsammans.

Inför varje möte med handledarna fick Filippa ta på sig en ledarroll för det som rörde rapporten och tidslinjen.

– Jag utmanades till att våga ta plats vilket jag inte var så van vid och det lärde jag mig mycket av.

Hade lika mycket frihet som ansvar

Praktiken innebar lika mycket frihet som ansvar. En stor del av tiden tillbringade Filippa på Försvarshögskolans bibliotek. Där fanns all litteratur som hon behövde för att kunna skriva rapporten.

– Jag fick jobba en hel del språkligt med hur jag formulerade och presenterade information och analyser för att göra det läsvänligt. När man studerar skriver man mest för sig själv så det var en stor skillnad och utmaning att ha en specifik målgrupp och mottagare att rikta sig till. Men det var en viktig lärdom som jag kommer att ha nytta av i framtiden.

Många uppdrag från Försvarsmakten

Förutom träffarna med handledarna fick hon delta på möten där avdelningens forskningsprojekt diskuterades.

– Det gjorde att jag fick insyn i verksamheten och kunskap om vad de andra jobbade med. Under tiden som jag var på FOI fick jag också förståelse för hur organisationen är uppbyggd och förhåller sig till Försvarsmakten, att många uppdrag kommer därifrån.

Flera kvällar stannade hon kvar efter arbetstid för att spela kartspel och brädspel med arbetskamraterna.

– Det var väldigt kul och ett bra sätt att lära känna mina kollegor på. Jag är överhuvudtaget väldigt nöjd med min praktik och FOI som arbetsplats. Utifrån praktiska erfarenheter fick jag också bättre förståelse för hur min utbildning kan användas. Nu är planen att komma tillbaka till FOI efter att jag har tagit min master i krigsvetenskap.

Porträtt Henric Roosberg

På statsvetenskapliga institutionens anslagstavla satt ett anslag med avsändare Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Avdelningen Försvarsanalys erbjöd en praktikplats.

Efter att ha läst innehållet visste Henric Roosberg att det var rätt arbetsgivare att förlägga sin praktik till. Idag arbetar han med ledningsfrågor och metodutveckling på avdelningen för Försvarsanalys.

– Tidigare hade jag mest förknippat FOI med forskning inom teknik. Men efter att ha gått in på hemsidan fick jag upp ögonen för myndighetens arbete på det samhällsvetenskapliga området. Jag var i slutet av min magisterutbildning i statsvetenskap med inriktning freds-och konfliktvetenskap på Lunds universitet. Efter att ha laddat hem några forskningsrapporter förstod jag att det här var rätt arbetsplats för mig. Jag sökte, kom på intervju och fick strax därpå besked om att jag fått platsen, berättar Henric Roosberg.

Henrics praktikarbete var del i ett projekt inom ämnesområdet ledningsproblematik, doktrin och konceptfrågor på uppdrag av Försvarsmakten. Arbetet resulterade i två rapporter.

– Praktiken innebar ny kunskap kring tillämpad forskning. Jag fick inblick i hur man arbetar praktiskt, från ax till limpa i ett projekt. Hur processerna ser ut, vilka aktörer det påverkar och på vilket sätt. Dessutom fick jag kunskap om hur det är att arbeta i statsförvaltningen.

Efter praktiken fick Henric erbjudande om en visstidsanställning. Idag är han fast anställd och delar sin tid mellan att sitta på FOI i Kista och på Högkvarteret hos Försvarsmakten. Henric arbetar med ledningsfrågor och omvandlar teorier till praktisk handling. Ett exempel är utvecklande av metoder inom beslutsfattande som minskar utsattheten för civila.

– Jag har ett engagerande och varierande arbete. FOI är en fantastisk plats att odla sina kunskaper på. Här finns tillgång till kompetens, data och seminarier. Det är en guldgruva.

– Mitt råd till andra praktikanter på det samhällsvetenskapliga området är att ringa in för sig själv vad i det stora fältet som är ens intresseområde. Då är det lättare att hitta rätt i valet av praktikplats.

Dela sidan

Senast uppdaterad: 2020-06-24