Behandling av personuppgifter

Så här behandlar vi dina personuppgifter som du lämnar till oss i samband med VIP-kvällen.

FOI är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in när du anmäler dig.

Uppgifterna behandlas till följande ändamål

  1. För att administrera VIP-kvällen (exempelvis ta fram deltagarlistor, ordna med specialkost och fakturering) samt föra statistik över deltagande.
  2. För inpassering till FOI:s lokaler.
  3. För att kunna lämna erbjudande om ny VIP-kväll.

Enbart personer som arbetar med administration av VIP-kvällen kommer att behandla uppgifterna.

Personuppgifter kopplade till VIP-kvällen sparas endast så länge ändamålet kräver detta och raderas därefter.

Uppgifter om personnummer används för inpassering till FOI:s lokaler och sparas i tio år.

Uppgifter om e-postadresser sparas tills vidare för att FOI ska kunna informera om ny VIP-kväll även efter detta tillfälle. Om du inte vill att FOI sparar din e-postadress kan du meddela FOI detta.

Genom att anmäla dig till VIP-kvällen samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta FOI.

Läs mer på sidan Om dataskyddsförordningen om dina rättigheter som registrerad och om hur du kan kontakta FOI.

Dela sidan

Senast uppdaterad: 2021-11-03