Start

Examensarbete

På FOI arbetar vi aktivt och långsiktigt för att kunna bereda studenter exjobb, då vi ser att det ger dig som student en inblick i vår verksamhet samt att det också bidrar till vår utveckling. Flera av dem som gjort sitt exjobb på FOI arbetar nu hos oss. Varje år genomförs det ungefär ett 40-tal exjobb på FOI.

 

Ett exjobb på FOI ger dig möjlighet att få nya perspektiv på frågor och få en inblick i den senaste forskningen inom ditt ämnesområde. Sist men inte minst får vi möjlighet att lära känna varandra bättre!

 

Verksamheten på FOI drivs i cirka 300 forskningsprojekt inom ett tjugotal områden. Vi jobbar exempelvis med krishantering, säkerhetsteknik, datafusion, klimat och miljö, IT-säkerhet, kärnvapenfrågor, skydd mot farliga ämnen, sensorer och ledningssystem.

 

Sök exjobb på FOI
Nedan hittar du våra exjobbsannonser där du även kan lämna din intresseanmälan. Skulle du inte hitta något som passar så kan du även komma med egna förslag till exjobb inom våra kunskaps- och forskningsområden. Titta under Vår kunskap för att hitta kontaktpersoner.

 

Intervjuer med exjobbare
Vi har samtalat med en tidigare exjobbare. Läs mer om hans väg till exjobb på FOI.

 

ExamensarbeteOrtSista ansökningsdag

Examensarbete: Analys av sårbarhet i Bluetooth

Linköping

Löpande urval

Examensarbete Sårbarhetsanalys av LTE (4G)

Linköping

Löpande urval

Examensarbete- Implementation och testning av visualiseringsmetoder i ett interaktivt GIS-system för telekrigvärdering

Linköping

Löpande urval

Automatisk/centraliserad installation av mjukvara på utrullade maskiner

Linköping

Automatisk säkerhetsskanning av maskiner

Linköping

Katalog över typiska angrepp mot datornätverk

Linköping

Simulering av användare

Linköping

Examensarbete - Mjukvarubaserad DGPS

Linköping

Löpande urval

Examensarbete Astronomisk navigering för obemannade och autonoma system

Linköping

Examensarbete Robusta GNSS-mottagare vid vilseledningsattacker

Linköping

Examensarbete Navigeringsstrategier för autonoma farkoster

Linköping

Examensarbete - Identifiering av radiosändningar och karakterisering av störningsmiljö

Linköping

Examensarbete Emissioner från intelligenta hem

Linköping

Examensarbete Mjukvarubaserad DGPS

Linköping

Examensarbete Mjukvaruradio för IEEE 802.11 ac (WiFi)

Linköping

Examensarbete AI baserad signalidentifiering för kortvågssignaler

Linköping

Examensarbete Meshnätverkskommunikation med LoRa

Linköping

Examensarbete AI för klassificering av radiosändare

Linköping

Examensarbete AI för positionering av radiosändare

Linköping

Examensarbete - Placeringsstöd för signalspaningsenheter

Linköping

Examensarbete AI för klustring av radiosignaler

Linköping

Examensarbete: Membranteknik inom flödeskemi

Grindsjön

Löpande urval

Examensarbete: Additiv tillverkning av polymera material

Grindsjön

Löpande urval

Examensarbete - Generativa metoder för infärgning av SWIR-bilder

Linköping

Examensarbete - Generativa metoder för framtagning av träningsdata

Linköping

Examensarbete - Filterinlärning med deep learning - dynamiskt omfång (HDR), bildförbättring och superupplösning

Linköping

Examensarbete Invisning av radarmätsystem

Linköping

Verktyg för värdering av taktiska stridsledningssystem

Linköping

Examensarbete - Kooperativ kommunikation i mobila ad hoc-nät

Linköping

Examensarbete: Deep Learning-baserad detektion i 3D-laserdata från UAV

Linköping

Brusreduktion i termiska IR-bilder mha. artificiell intelligens (Deep Learning)

Linköping