Start

Examensarbete

På FOI arbetar vi aktivt och långsiktigt för att kunna bereda studenter exjobb, då vi ser att det ger dig som student en inblick i vår verksamhet samt att det också bidrar till vår utveckling. Flera av dem som gjort sitt exjobb på FOI arbetar nu hos oss. Varje år genomförs det ungefär ett 40-tal exjobb på FOI.

 

Ett exjobb på FOI ger dig möjlighet att få nya perspektiv på frågor och få en inblick i den senaste forskningen inom ditt ämnesområde. Sist men inte minst får vi möjlighet att lära känna varandra bättre!

 

Verksamheten på FOI drivs i ca 300 forskningsprojekt inom ett tjugotal områden. Vi jobbar exempelvis med krishantering, säkerhetsteknik, datafusion, klimat och miljö, IT-säkerhet, kärnvapenfrågor, skydd mot farliga ämnen, sensorer och ledningssystem.

 

Sök exjobb på FOI
Nedan hittar du våra exjobbsannonser där du även kan lämna din intresseanmälan. Skulle du inte hitta något som passar så kan du även komma med egna förslag till exjobb inom våra kunskaps- och forskningsområden. Titta under Vår kunskap för att hitta kontaktpersoner.

 

Intervjuer med exjobbare
Vi har samtalat med två tidigare exjobbare. Läs mer om deras väg till exjobb på FOI.