Läs mer
Start

Exjobb med verklighetsförankring

Andrés examensarbete på FOI i Umeå ledde till vad många studenter drömmer om – en anställning.

Ett examensarbete är ett bra sätt att komma in på en arbetsplats och pröva om det är rätt område man vill arbeta inom, tycker André Appelblad som läst sin civilingenjörsutbildning vid Umeå universitet.

 

– Under slutet av mitt examensarbete fick jag ett erbjudande om en visstidsanställning på enheten CBRN-hot och tekniskt skydd här i Umeå. Det känns väldigt roligt att examensarbetet ledde till en anställning.

 

 

André rekommenderar andra studenter att tidigt höra sig för hos olika arbetsgivare och skapa kontakter. Han och några kurskamrater hade gjort ett mindre arbete för FOI under utbildningen. Det var en vägöppnare.

 

– När det var dags för examensarbete visste jag vem jag kunde kontakta. En av mina tidigare kontakter på FOI kom att bli en av mina handledare.

 

André har i sitt examensarbete konstruerat en kylcell för detektion av ämnen i gasfas med ytförstärkt ramanspektroskopi (SERS). Arbetet var en del i ett av FOI:s projekt.

 

– Jag har monterat ett kyl- och värmeelement och en temperatursensor i en mikroskopcell och byggt ett styrsystem så att temperaturen på SERS-ytan kan styras från en dator. Jag har också utfört en del SERS-mätningar för att visa att kylcellen fungerar som det är tänkt.

 

André har haft två handledare under arbetets gång och känt sig väl omhändertagen. Ett gott råd till andra exjobbare är att ha regelbundna avstämningar så att båda parter vet hur arbetet fortskrider och säkerställa att planeringen följs.

 

– Jag är mycket nöjd med hur handledningen fungerat och vill ge en stor eloge till handledarna. Jag har fått arbeta självständigt vilket är en viktig del i examensarbetet samtidigt som de gett mig råd och stöd.

 

– Det känns speciellt att vara del i projekt där min insats kommer till verklig nytta. Jag har fått god inblick i forskningen utanför universitetsvärlden. FOI:s forskning är behovsbaserad genom beställningar från kunder och uppdragsgivare. Jag har både prövat mina kunskaper från utbildningen och samtidigt lärt mig nya saker.

 

Ett examensarbete ger inte enbart kunskap kring ämnet man skriver om. En annan viktig sak André lyfter fram är att lära sig organisera sitt arbete.

 

– Planering är något man får öva mycket på under sitt examensarbete. På FOI bedrivs arbetet i projektform med budgeterad tid och ekonomi vilket gör att planering är mycket viktigt.

 

Vad har du haft mest nytta av från din utbildning?

Förutom ämneskunskaperna upplever jag att "problemlösnings-tänket" är något jag haft stor användning av och även kunnat vidareutveckla under examensarbetet.