Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Intervjuer med exjobbare

På FOI arbetar vi aktivt och långsiktigt för att kunna bereda studenter exjobb, då vi ser att det ger dig som student en inblick i vår verksamhet samt att det också bidrar till vår utveckling.

Här kan du läsa intervjuer med studenter som genomför eller har genomfört sina examensarbeten hos oss. Klicka på de vita nedåtpilarna under varje fotografi för att läsa mer.

Sofia Bergström

”Exjobbet var en jättebra inkörsport”

För Sofia Bergström har det ena gett det andra. Under 2018 gjorde hon sitt examensarbete på FOI i Linköping. Kort därefter fick hon fast anställning.
– Här finns många intressanta projekt, inte bara på min enhet utan i hela huset, säger hon.

Sofia är uppvuxen i Uppsala där hon också läste teknisk fysik med inriktning på inbyggda system på universitetet. Att hon hamnade på FOI i Linköping berodde bland annat på ett flitigt radiolyssnande.

– Jag har ofta hört experter från FOI uttala sig i olika intressanta ämnen på radio och dessutom hade vi en intressant gästföreläsning på universitetet med en forskare från FOI. Det och att Linköping kändes som en perfekt stad att flytta till gjorde att sökte jag hit, berättar hon.

FOI:s avdelning i Linköping är inriktad på ledningssystem. Under examensarbetet fick Sofia vara på enheten för robust kommunikation och undersöka antenners egenskaper och inverkan på kommunikationssystemet.

Välkomnad från början

Arbetet ingick i ett större projekt kring att skapa ett robust kommunikationssystem på militära plattformar.

– Jag kände mig välkomnad från början och det är en väldigt trevlig avdelning med bra sammanhållning och hög kompetens. När de ville ha kvar mig efter exjobbet tackade jag ja eftersom jag trivdes så bra, säger hon.

Idag är Sofia anställd på samma enhet och arbetar delvis med att vidareutveckla examensarbetet. Hon har bland annat skapat en modell för att undersöka antennparametrar men är också med i projekt kring routingfrågor i trådlösa mobila nät och satellitkommunikation.

– FOI har en trevlig blandning av externa beställare och forskning i framkant. En annan bra sak är att man får vara med i projekt hela vägen och se vad resultatet ska användas till. Det känns kul att få följa projektet genom hela processen.

Många var nyfikna

Idag har hon nytta av flera saker som hon fick lära sig under examensarbetet – att planera sin egen tid, hur möten funkar och presentationsteknik. Det var också mycket självständigt tänkande, en stor utmaning för den som kommer direkt från universitet med sina fasta ramar. Hennes handledare såg till att hon höll projektet på rätt spår och många i korridoren var nyfikna på vad hon jobbade med.

– Ex-jobbet var en jättebra inkörsport till det jag gör idag.

Nu har Sofia bott två år i Linköping och har nyligen fått ett förstahandskontrakt på en lägenhet tillsammans med sin sambo.

– Linköping är en trevlig stad att bo i och jag har många roliga arbetsuppgifter.

Andreas Brorsson

”Min handledare var öppen för nya idéer”

Examensarbetet på FOI i Linköping gjorde Andreas Brorsson till expert på en ny teknik för kamerasystem.
– Det var en kompis som sa att det fanns schyssta exjobb att söka på FOI och det stämmer verkligen, säger han.

För Andreas kändes det rätt på direkten när han klev in i FOI:s lokaler i Linköping för första gången.

– Om man som jag är väldigt ”hands on” går man igång direkt när man kommer in här och ser alla instrument och verktyg. Man förstår att det finns väldigt mycket roligt att göra, säger han.

FOI i Linköping är inriktat på ledningssystem och Andreas fick komma till enheten för sensorinformatik. Examensarbete innebar att utvärdera en helt ny teknik med så kallat singelpixelkamerasystem. Att han bara efter några månader skulle vara nästan expert i tekniken hade han inte väntat sig.

– Varken jag eller någon i min omgivning hade hört talas om det här systemet innan och det fanns knappt någon kunskap om det på FOI. Men idag vågar jag nog påstå att jag är en av de mest kompetenta i det här systemet i huset.

Det speciella med en singelpixelkamera är att den precis som försvarets värmekameror ska kunna upptäcka saker som är osynliga för blotta ögat – men att tekniken med en enpixelmätare gör den mycket billigare att tillverka.

– Man behöver bara en sensor och kan snabbt byta till en ny våglängd samtidigt som man har kvar arkitekturen. Mitt exjobb gick ut på att bevisa att tekniken fungerar, förklarar Andreas som läste teknisk fysik med inriktning på elektroteknik på Linköpings universitet när han kom till FOI.

– Det kändes att det här var något viktigt som skulle kunna bidra till att utveckla försvaret.

Första tiden av exjobbet gick åt till programmering och att kläcka idéer. I slutfasen blev det många tester med kameran ute i fält.

– Jag läste också om saker som gjorde att jag ville pusha projektet längre och jag fick bra stöd i det av både min handledare och andra kollegor. De var öppna för nya idéer.

För Andreas var examensarbetet en möjlighet att få komma ut och testjobba för att sedan söka anställning på FOI i Linköping.

– Det kändes självklart att börja jobba här. FOI är väldigt bra på projekt och nu fortsätter jag att utveckla det som jag höll på med och med andra uppdrag.

Viktor Bladholm

”Jag ville göra skillnad”

Viktor Bladholms examensarbete på FOI:s anläggning i Grindsjön ingick i ett projekt för att förbättra transporter upp i rymden.
– Det kändes nytt att få komma ut och jobba praktiskt efter att nästan bara ha läst teori på KTH, säger han.

Redan första året på civilingenjörsprogrammet KTH i Stockholm satte Viktor upp som mål att få anställning på FOI. I höstas gick drömmen i uppfyllelse och sedan dess pendlar han varje dag mellan Värmdö och FOI:s anläggning i Grindsjön.

– Att vara på ett vinstdrivande företag har aldrig lockat mig utan jag ville ha ett jobb som kan göra skillnad och förbättra säkerheten för människor. På FOI jobbar man för ett större mål än bara lönsamhet, säger han.

Stort säkerhetstänk

Grindsjön var även platsen för hans examensarbete. Anläggningen som ligger fyra mil från Stockholm består av ett inhägnat område, nästan lika stort som Södermalm i Stockholm.

– Många av mina kollegor tar en promenad runt sjön eller i skogen på lunchrasten, berättar Viktor som är på enheten för energetiska material och modellering.

Själva kontoret är placerat i mitten av området liksom ett labb för mindre farliga verksamheter. För storskaliga experiment finns det olika försöksplatser på säkert avstånd från varandra.

– FOI har ett väldigt stort säkerhetstänk kring utförande av experiment, mycket större än jag först trodde.

Utbildningen kom till nytta

Tillsammans med en annan examensarbetare fick han i uppgift att undersöka hur tillsatser av olika ämnen kan förbättra egenskapen i plaster som används till bränsle i hybridraketer. Exjobbet hade direkt anknytning till hans studier i teknisk kemi med inriktning på makromolekylära material.

– Målet med projektet var att förbättra prestandan av bränslet med hänsyn till att det inte skulle påverka människor och natur. Jag gjorde kompatibilitetstester för att se så att det inte uppstod konstiga reaktioner mellan plasten och ämnena som jag tillsatte, förklarar Viktor och tillägger:

– Mitt arbete var ett sidospår av ett större projekt för att utveckla bättre transporter upp i rymden. Det passade väldigt bra som exjobb och jag hade nytta av min utbildning.

Praktiska experiment

Som de flesta exjobb var det mycket att läsa in den första tiden. Men sedan övergick arbetet i praktiska experiment. En av utmaningarna var att avgränsa så att han skulle hinna bli färdig.

– Jag hade stor hjälp av min handledare i det. Han tog sig alltid tid att förklara och peka ut rätt väg för mig. En annan kollega lärde mig också att hitta i området så det kändes väldigt bra.

Pernilla Eriksson

”Mitt exjobb känns applicerbart på verkligheten”

Som examensarbetare vid enheten för biologiska ämnen på FOI ställs Pernilla Ericsson inför nya utmaningar varje dag.
– Det blir mycket kreativ problemlösning och jag utvecklar hela tiden min kunskap i programmering, säger hon.

Pernilla läser sista året på bioteknikprogrammet vid universitetet i Umeå. Inriktningen på bioinformatik väckte hennes intresse för FOI:s avdelning för CBRN* skydd och säkerhet i samma stad.

– En av mina handledare höll en gästföreläsning på universitetet och den var så kul att jag kontaktade honom inför mitt exjobb. Han berättade om ett projekt som jag kunde få jobba med och gav mig några artiklar att läsa. Jag bestämde mig direkt, säger hon.

Har betydelse för landets säkerhet

Projektet handlar om att analysera luftfilterdata. Ända sedan 1960-talet har FOI samlat in luftprover på sex olika platser i Sverige för att hålla koll på radioaktivt nedfall. Sedan ett tag tillbaka samarbetar FOI med Umeå universitet för att även göra DNA-analyser av innehållet.

– Man har sekvenserat proverna och upptäckt spår av skadliga mikroorganismer som finns i naturen. Min uppgift är att se hur organismerna påverkas av olika faktorer och jämföra data mot parametrar som temperatur, nederbörd och markanvändning, förklarar Pernilla som redan från början har upplevt att hennes arbete har betydelse för landets säkerhet:

– Informationen som jag får ut känns direkt applicerbar på verkligheten eftersom den kan användas för att förutspå utbrott av de här farliga organismerna i luften.

Mycket självständigt tänkande

En gång i veckan stämmer hon av med sina handledare hur analysarbetet hittills har gått. Självständigt tänkande och problemlösning utgör en stor del av tiden. För att analysera data gör hon hjälpskript i till exempel Python.

– Det är ett väldigt kreativt arbete där jag måste försöka hitta egna metoder och lösningar som fungerar. Jag lär mig mycket varje dag och utvecklar min kunskap i programmering.

Förutom hennes handledare finns det många kollegor med lång erfarenhet inom hennes ämnesområde. När hon behöver hjälp eller vill bolla idéer finns det alltid någon att fråga.

– Jag har förstått att FOI arbetar väldigt brett och har hög kompetens inom många områden. Det är också en jättetrevlig arbetsplats med ett stort lunch- och fikarum som blir som en mötesplats för alla enheter.

Vad tänker du om att gå från exjobb till anställning på FOI?

– Mitt intresse för bioinformatikområdet har vuxit ännu mer under den här tiden och jag ser möjligheterna med att fortsätta utveckla mina kunskaper inom en forskargrupp, som här på FOI i Umeå, avslutar Pernilla.

*CBRN = kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot.

Erik Hyllienmark

”De som jobbar här är väldigt kompetenta”

Erik Hyllienmark läser till civilingenjör i datateknik med inriktning på säkra system. Under våren 2019 gör han sitt examensarbete på FOI i Linköping om IT-säkerhet.
– FOI känns som ett bra ställe att lära sig saker på, säger han.

Egentligen är Erik från Stockholm men bor i Linköping sedan fem år tillbaka. Nu går han sista terminen på Linköpings universitet och gör sitt examensarbete på FOI bara några hundra meter bort. Men det var inte självklart att han skulle hamna här.

– Jag visste faktiskt ingenting om FOI innan jag såg annonsen i universitetets portal med företag som söker exjobbare. Men jag tyckte det lät intressant med inriktningen på säkerhet och försvar. Själv gick jag för inte så länge sedan en grundläggande militärutbildning på tre månader, så det spelade in, berättar Erik.

Del av ett större forskningsprojekt

På FOI i Linköping som forskar kring ledningssystem finns en av de allra första europeiska träningsanläggningarna för cyberförsvar, Crate. Hit kommer företag för att träna på IT-säkerhet. Eriks uppdrag på enheten informationssäkerhet och IT-arkitektur är att utvärdera olika skanningsverktyg, för att se vilket som är bäst på att inventera mjukvaror och sårbarheter i de tusentals virtuella datorerna som används i övningarna.

– Det här är en del av ett större forskningsprojekt och mitt arbete kommer kunna användas i en större kontext. Det känns meningsfullt att hjälpa till att utveckla säkra system och bidra till ökad säkerhet i samhället. IT-säkerhet är ett aktuellt ämne och något som företag måste ta på allvar, säger han.

Spontana och givande möten

Flera gånger i veckan försöker han börja dagen med att sätta på sig träningskläderna och springa till jobbet. Han är på plats från klockan åtta och varje dag blir det många spontana och givande möten med kollegor, både på fikaraster och i korridoren.

– Jag lär mig mycket genom att prata med andra som forskar här, alla är väldigt öppensinnade. Jag får också väldigt bra stöd från min handledare, inte bara när det gäller tekniska saker. Han ger också tips på sådant som hur min rapport ska struktureras, säger Erik som ser fram emot att bli klar civilingenjör till sommaren.

Och sen då, kan du se FOI som en framtida arbetsgivare?

– Ja, absolut, jag gillar verkligen miljön här och FOI har flera forskningsprojekt inom säkerhet. Det känns som att man är i framkant inom området. De som jobbar här är väldigt kompetenta. Jag tror att FOI är ett bra ställe att börja karriären på.

Senast uppdaterad: 2019-09-10