Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Intervju med tidigare praktikant på Försvarsanalys

På statsvetenskapliga institutionens anslagstavla satt ett anslag med avsändare Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Avdelningen Försvarsanalys erbjöd en praktikplats.

Porträtt Henric Roosberg

Efter att ha läst innehållet visste Henric Roosberg att det var rätt arbetsgivare att förlägga sin praktik till. Idag arbetar han med ledningsfrågor och metodutveckling på enheten Fredsfrämjande insatser.

– Tidigare hade jag mest förknippat FOI med forskning inom teknik. Men efter att ha gått in på hemsidan fick jag upp ögonen för myndighetens arbete på det samhällsvetenskapliga området. Jag var i slutet av min magisterutbildning i Statsvetenskap med inriktning freds-och konfliktvetenskap på Lunds universitet. Efter att ha laddat hem några forskningsrapporter förstod jag att det här var rätt arbetsplats för mig. Jag sökte, kom på intervju och fick strax därpå besked om att jag fått platsen, berättar Henric Roosberg.

Henrics praktikarbete var del i ett projekt inom ämnesområdet ledningsproblematik, doktrin och konceptfrågor på uppdrag av Försvarsmakten. Arbetet resulterade i två rapporter.

– Praktiken innebar ny kunskap kring tillämpad forskning. Jag fick inblick i hur man arbetar praktiskt, från ax till limpa i ett projekt. Hur processerna ser ut, vilka aktörer det påverkar och på vilket sätt. Dessutom fick jag kunskap om hur det är att arbeta i statsförvaltningen.

Efter praktiken fick Henric erbjudande om en visstidsanställning. Idag är han fast anställd och delar sin tid mellan att sitta på FOI i Kista och på Högkvarteret hos Försvarsmakten. Henric arbetar med ledningsfrågor och omvandlar teorier till praktisk handling. Ett exempel är utvecklande av metoder inom beslutsfattande som minskar utsattheten för civila.

– Jag har ett engagerande och varierande arbete. FOI är en fantastisk plats att odla sina kunskaper på. Här finns tillgång till kompetens, data och seminarier. Det är en guldgruva.

– Mitt råd till andra praktikanter på det samhällsvetenskapliga området är att ringa in för sig själv vad i det stora fältet som är ens intresseområde. Då är det lättare att hitta rätt i valet av praktikplats.

Senast uppdaterad: 2019-04-05