Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Kontakt
 • Personalenheten

  Har du frågor eller problem i samband med registrering av din ansökan eller frågor generellt om rekrytering på FOI, kontakta oss.

  tel: 08-555 030 00

  jobb@foi.se

Vi erbjuder dig

FOI erbjuder dig en modern arbetsplats med spännande utmaningar där du gör nytta för försvar och säkerhet.

Våra jobb finns inom försvar och säkerhet, läs mer om våra forskningsområden. Läs också vad det innebär att jobba statligt.

En grupp människor - personal

Individuell lön, flexibel arbetstid och lång semester

Som medarbetare på FOI får du en individuell och marknadsanpassad lön samt möjlighet till flexibla arbetstider. Vi erbjuder längre semester än på de flesta andra arbetsplatser: 28, 31 respektive 35 dagar beroende på din ålder.

FOI ger möjlighet för medarbetaren att vara delaktig i att påverka villkoren i sin anställning genom individuell anpassning av vissa anställningsvillkor, så kallade enskilda överenskommelser. Dessa möjligheter finns på FOI, du kan avstå;

 • lön till förmån för fler semesterdagar
 • semesterdagar till förmån för högre lön
 • lön till förmån för pensionsinbetalning
 • sparade semesterdagar till förmån för engångsavsättning till pension 

Kompetensutveckling

Vårt mål är att varje medarbetare ska ha en individuell utvecklingsplan. Planen tas fram i dialog mellan chef och medarbetare. Genom de kontinuerliga samtalen säkerställer vi att kompetensutvecklingen svarar mot individens och verksamhetens behov.

Kompetensutveckling är inte bara utbildning, utan ingår även i det dagliga arbetet. För oss kan det innebära att delta i arbetsgrupper, projekt och konferenser. Det kan också handla om att samverka med erfarna och mindre erfarna kollegor, eller att växla mellan olika arbetsuppgifter. På så sätt bygger vi in lärandet i det dagliga arbetet.

Friskvård

Alla medarbetare på FOI får årligen ett friskvårdsbidrag på 3 000 kronor. Du kan nyttja friskvårdsbidraget på olika friskvårdsanläggningar, bland annat för massage, gym, dans och yoga. En timme per vecka av din arbetstid kan du använda till friskvård.

Ersättning och ledighet för läkarvård och ersättning för läkemedel

Du har möjlighet att få ersättning för läkarvård, tandvård i form av oralkirurgisk behandling och psykologbehandling samt sjukvårdande behandling och sjukhusvård. Till läkarvård räknas även mammografi, cellprovtagning och PSA-prov. Vi erbjuder ersättning för läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet. FOI betalar ut ersättning upp till högkostnadsgränsen.

Du får vara ledig med lön vid:

 • Läkarbesök, företagshälsovård, öppen vård eller mödravårdscentral samt för blodgivning
 • Akuta tandbesvär samt undersökningar eller behandlingar om man har remiss av tandläkare eller läkare.
 • Behandling av sjukgymnast, legitimerad naprapat, kiropraktor och mammografi.

Aktiva fritidsföreningar

FOI har idrottsföreningar på samtliga av våra orter som drivs av medarbetare. Det anordnas genom dem olika idrottsaktiviteter. Det finns även intresseföreningar inom exempelvis jakt, fiske, skytte och konst.

Förälder

När du är ledig med föräldrapenning från Försäkringskassan får du ett tillägg, en så kallad föräldralön, från FOI. Vid vård av barn utgår även ett tillägg för tio dagar per år som ger dig 80 procent av din inkomst.

Pension

Du omfattas av ett antal pensionsförmåner. Statens tjänstepensionsverk (SPV) har information om de olika förmånerna.

Försäkringar

Samtliga anställda på FOI omfattas av avtalsförsäkringar; en grupplivförsäkring, en som ger rätt till ersättning vid personskada och försäkring vid tjänsteresa och utlandsstationering.

Övriga förmåner

Det finns fler förmåner med att vara anställd hos oss. Vi berättar gärna mer om dem när vi får tillfälle att träffas. 

Du kan följa oss via vår webbplats, LinkedIn, Twitter eller gilla oss på Facebook. Dessutom har vi ett antal nyhetsbrev som du kan prenumerera på kostnadsfritt.

Kontakt
 • Personalenheten

  Har du frågor eller problem i samband med registrering av din ansökan eller frågor generellt om rekrytering på FOI, kontakta oss.

  tel: 08-555 030 00

  jobb@foi.se

Dela sidan på sociala medier

Senast uppdaterad: 2019-04-12